Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET10 maj 2021

Företagen i Jönköpings län planerar att anställa fler 

Framtidsutsikterna förbättras och 6 av 10 företag i Jönköpings län har höga tillväxtambitioner de nästkommande två åren. Mer än vart tredje företag tror på fler anställda redan under det kommande halvåret. Det visar Svenskt Näringslivs löpande konjunkturmätning ”Företagarpanelen” för det andra kvartalet. 

Allt fler företag i Jönköpings län ser positivt på framtiden. Jämfört med föregående kvartal i Svenskt Näringslivs löpande konjunkturundersökning anger nu allt fler att de har ökat sin försäljning och produktion. Dessutom förväntar sig hela 56 procent av de tillfrågade företagen att deras försäljning kommer att vara högre om sex månader. 

Det råder dock fortsatt stora skillnader mellan olika branscher. Från stora delar av tillverkningsindustrin och tjänsteföretag kommer positiva signaler. Medan besöksnäringen och delar av handeln fortsatt tyngs av restriktioner.  

Anna Gillek
Foto: Ernst Henry Photography AB

— Det är glädjande att näringslivets framtidstro ökar och att försäljningen kommit igång på allvar igen. Förhoppningsvis kan denna optimism också översättas i fler arbetstillfällen, säger Anna Gillek, regionchef på Svenskt Näringsliv i Jönköpings län.  

I undersökningen anger 62 procent av företagen att de har höga ambitioner att växa när det gäller antal anställda under de kommande två åren. 35 procent av företagen tror dessutom att antalet anställda i deras företag kommer att vara högre redan om sex månader. Den största optimismen när det gäller nyanställningar återfinns hos de största företagen i länet och inom tjänste- och byggsektorn.  

— I vårt län har arbetslösheten visserligen inte utvecklats lika illa som i många andra delar av landet. I statistiken kan vi dock se att långtidsarbetslösheten ökar och ju längre man är arbetslös – desto svårare är det att komma tillbaka till arbetsmarknaden, konstaterar Anna Gillek.  

Enligt företagen finns dock flera hinder för att kunna öka antalet anställda. Trots att arbetslösheten ökat så anger 69 procent av företagen att de fortsatt har svårt att hitta erfaren personal. 64 procent svarar att höga skatter på lön är ett problem medan 54 procent av de tillfrågade företagen anser att höga lönenivåer försvårar nyrekryteringar. 

— Företagen vill växa och de som blivit arbetslösa behöver hitta tillbaka till arbetsmarknaden. Nu behöver vi se till att riva de hinder som står i vägen för nyanställningar, avslutar Anna Gillek.  

Om undersökningen

Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturutvecklingen hos våra medlemsföretag genom internetundersökningen ”Företagarpanelen”. Totalt svarade 218 företag (43% svarsfrekvens) på undersökningen för det andra kvartalet 2021, under perioden 13 april till 30 april. 

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist