NYHET24 oktober 2023

Företagsklimat - inte bara viktigt för företagen

Nu är det strax över en månad sen Svenskt Näringsliv presenterade sin årliga ranking av företagsklimatet som bland annat består av enkätsvar från 32 400 företagare. Resultaten i Jönköpings läns kommuner är positiva och glädjande.

Foto: Canva

Företagen i Jönköpings län har sagt sitt om företagsklimatet och det har uppmärksammats på flera håll den senaste månaden. Att sträva efter ett bra företagsklimat är viktigt för alla kommuner, och det är kanske viktigare än någonsin att ta det på allvar. Kommunernas ekonomi pressas av den svåra konjunkturen och just därför bör kommunerna prioritera arbetet för ett bättre företagsklimat.

Detta är inte bara bra för företagen, det stärker hela kommunen genom fler jobbmöjligheter och ökade skatteintäkter. Företag, oavsett om de är nyetablerade eller funnits i kommunen en längre tid måste trivas för hela kommunens väl. 

Att lyssna och hålla en god dialog mellan kommun och företag är grunden för ett bättre företagsklimat.
Anna Gillek
Regionchef Jönköpings län

Näringslivet i Jönköpings län sysselsätter 118 010 personer och genererar skatteintäkter på 34,8 miljarder kronor. Och varje gång näringslivet kan anställa fler gör det skillnad. När 10 personer anställs genereras skatteintäkter som motsvarar en förskoleklass eller sex undersköterskor.

Alla kommuner kan förbättra sitt företagsklimat, från landsbygdskommun till större kommuner. Förbättring beror nödvändigtvis inte på hur många som bor där eller hur bra förbindelser det finns. Självklart spelar dessa saker in i hur det ser ut i en kommun, men det finns mycket mer som ingår i företagsklimatet. I år förbättrade sig 8 av 13 kommuner i Jönköpings län och hela 5 kommuner är på topp-50 för hela Sverige, det är något att glädjas åt.

Att lyssna och hålla en god dialog mellan kommun och företag är grunden för ett bättre företagsklimat. För att förbättra förutsättningarna för företagen måste man först lyssna på vad de har att säga. Det har många kommuner gjort.

De flesta av kommunerna i Jönköpings län har fått goda resultat och på länsnivå har länet placerat sig högst i Sverige under flera år. Framgångarna i länet grundar sig bland annat på öppen kommunikation, snabbare handläggning av ärenden och en politisk vilja att göra det lättare för företag att verka och växa. När kommuner och företag arbetar tillsammans med företagsklimatet ger det resultat.

Det långsiktiga arbetet lönar sig i form av nya investeringar och nya företagsetableringar. Nya arbetstillfällen genererar skatteintäkter som bidrar till vår gemensamma välfärd. Alla kommuner kan och bör arbeta för ett bättre företagsklimat. Det är dags för alla kommuner att ta till sig resultatet i sin kommun, för alla invånares väl.

Lokalt Företagsklimat
Skriven avAnna Gillek
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist