Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET22 januari 2021

”Här är kommunerna som drar nytta av näringslivet”

Under coronakrisen har efterfrågan på många företags varor och tjänster minskat dramatiskt. Samtidigt är trycket på kommunerna att få skattemedlen att räcka till högre än någonsin. Ett verktyg som kan gynna både näringslivet och kommunerna är offentlig upphandling. Vi har intervjuat företrädare för några kommuner ser nyttan i att utveckla den egna kommunens inköp.

Foto: Canva

En kommun som i högre grad använder sig av näringslivet som affärspartner bidrar till att både marknaden och affärsmöjligheterna växer för företagen. Samtidigt bedömer experter att det för kommunerna själva finns upp emot hela 15 procents besparingspotential, bara genom att arbeta mer strategiskt med upphandling.

Men hur arbetar de kommuner som i hög grad använder sig av näringslivet som affärspartners? Samt vilka fördelar ser de med detta arbetssätt? Vi har ställt dessa frågor till företrädare för kommunerna Falkenberg och Vaggeryd.

Falkenberg köper mest i Västsverige

Falkenberg är den kommun som har den högsta andelen affärer med näringslivet Västsverige. Totalt handlas hela 20 procent av kommunens huvudverksamhet från företag, föreningar och stiftelser. Enligt Per Svensson (S) som är kommunstyrelsens ordförande i Falkenberg, är kommunens höga andel ett resultat av en medveten och långsiktig politik där strävat efter att involvera externa utövare i verksamheterna.

Per Svensson (S), Kommunstyrelsens ordförande i Falkenberg
Foto: Glenn T Unger

— Vi är måna om att fortsätta ha verksamhet i både egen och extern regi. Kombinationen skapar en dynamik och gör att vi hela tiden kan jämföra kostnaderna och kvalitén i båda formerna, konstaterar Per Svensson.

Enligt Per Svensson finns det fördelar för både kommunen och de enskilda företagen i en sådan dynamik.
— Vi är mycket stolta över våra företag i kommunen och när vi beställer av dem får de en stabil och stor kund som de kan bygga verksamheten på, vilket också ger andra mindre kunder fördelar. Det är också positivt att vår egen verksamhet får något att jämföra sig med. Slutligen skapar det givetvis jobb i Falkenberg — och varje nytt jobb är viktigt.

”Den samlade mixen är bra för alla”

Gert Jonsson (M) är kommunstyrelsens ordförande i Vaggeryds kommun. Vaggeryd är en av de kommuner som handlar mest av näringslivet i Jönköpings län och är även en av de kommuner där inköpen ökat mest sedan 2002. Samtidigt försöker man ständigt utveckla arbetet. Exempelvis diskuteras möjligheten att införa ”utmaningsrätt” i kommunen. Vilket bland annat ger den som vill driva en verksamhet åt kommunen i annan regi, rätt att utmana den kommunala verksamheten.

Gert Jonsson (M), Kommunstyrelsens ordförande i Vaggeryd.

— I den nya näringslivstrategin som vi har antagit vill vi att mångfalden ökar ytterligare. Den samlade mixen är väldigt bra för alla. Det blir mindre sårbart och det ger en bredare arbetsmarknad, menar Gert Jonsson.

Enligt Gert är även utvecklingen i Vaggeryd en konsekvens av en långsiktig och medveten politisk satsning.

— Vi tror på mångfald och att många fler kan utföra uppdrag och tjänster åt kommunen. Men det är också ett bra sätt att lära av varandra. Som kommun kan vi lära oss mycket av företagen och tvärtom. Därför är en nära kontakt mellan företag, entreprenörer och kommunen oerhört viktig. Då kan det bli ”win-win” för alla.

Stor skillnad även nationellt

Sammanställningen från Svenskt Näringsliv, med statistik från SCB, visar att det finns stora skillnader mellan kommunerna i Sverige. Hur stor andel av en kommuns huvudverksamhet som köps från företag, föreningar och stiftelser varierar kraftigt. Under 2019 var den högst i Täby (43,16%) och lägst i Skinnskatteberg (1,77%). 

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist