Årskrönika av Dan Sylvebo

Årskrönika av Dan Sylvebo

Ingen julhandel utan fria avtal

NYHET Publicerad

ÅRSKRÖNIKA. Det kan tyckas självklart, men så är det med mycket som vi tar för givet, att avtal är en överenskommelse mellan minst två parter som uttrycker överensstämmande viljeförklaringar. Så inleder regionchef Dan Sylvebo sin årskrönika.

Dan Sylvebo

Dan Sylvebo

Du får varan/tjänsten X av mig, om jag får Y kronor av dig; köpeavtalets mest grundläggande prestationer uttryckta i en enda mening. Oavsett om avtalet innebär köp, byte eller gåva är själva konstruktionen med de överensstämmande viljeförklaringarna nödvändig för att samhället såsom vi känner det överhuvudtaget ska fungera. Tänk bara på alla de otaliga avtal, stora och små, som ständigt ingås mellan människor, företag, organisationer.

Som när jag igår köpte en take away-kaffe på kaféet. Jag hällde upp i pappmuggen, gick till kassan och expediten förklarade sin/kaféets vilja: ”22 kronor, tack.” Jag behövde inte ens verbalt uttrycka min viljeförklaring, den manifesterades i handling genom att jag langade fram kortet och blippade. Avtal träffat!

Det är ingen självklarhet att överallt i världen köpa kaffe så smidigt och enkelt som i Sverige. Därför är det viktigt att kontinuerligt prata om något av det finaste vi har: avtalsfriheten, friheten att både välja och välja bort den man vill/inte vill sluta en uppgörelse med.

Avtalsfriheten är på så sätt förutsättningen för en fri ekonomi, för marknadsekonomin. Och förutsättningen för fria avtal är den enskilda äganderätten. Man skulle kunna säga att marknadsekonomin är ett system av fria avtal inom äganderättens ram.

Eller som samhällsdebattören, idéhistorikern och författaren Johan Norberg slår fast i sin föreläsning under Företagardagen på Svenskt Näringsliv i Stockholm den 27 november:

Marknadsekonomin är den ekonomiska aspekten av frihet. Därför uppstår den alltid där människor får vara fria och företagsamma, historiskt och i samtiden. Frihet är det centrala grundvärdet, att alla ska ha samma rätt att sträva, att relationer ska vara frivilliga, att vi har rätt att välja vilka vi vill förhandla med och handla av.

Det är, menar han, svårt att åstadkomma något av värde på egen hand – ingen människa är en ö. Ta bara den där muggen kaffe jag köpte. Det krävs, säger Norberg, tusen och åter tusen människor i ett avancerat nät av samarbete över jordklotet för att se till så att en person någonstans vid just det tillfället kan få sig en slurk kaffe.

Detta nät av samarbete bygger i varje led på… avtal, ömsesidiga viljeförklaringar. Du får det, om jag får det. För varje avtal byggs det upp värden som någon är beredd att betala för. Varje avtal ger något till bägge parter, vilket är poängen med ett samarbete, en leverantör-kundrelation, en köp-säljsituation.

Det här med att båda parter gynnas av att samarbeta, att handla med varandra, illustreras med det Norberg kallar ”dubbeltacket”: Både säljare och köpare säger ”tack” till varandra när affären är avklarad. Det är ett givet tecken på tacksamhet över en tjänst som vardera part gör den andra när människor frivilligt gör upp om vad det nu må vara.

Jag tänkte på det här när jag hade köpt min kaffe på kaféet: Expediten sa ”Tack” när jag betalat och av bara farten svarade jag: ”Tack.”

Det är ju detta som är det magiska med marknadsekonomin, säger Norberg, att frivillighet och samarbete frigör mänsklig energi som i sin tur kan användas för att tänka ut nya, fiffiga idéer, åstadkomma än billigare och smartare produkter, finna sätt att jobba ännu lite effektivare på, allt för så optimalt resursutnyttjande som möjligt.

Till på köpet ges chans att göra sig en hacka, och samhället får möjlighet att av människors skaparglädje och innovationskraft växa, utvecklas, förbättras.

Marknaden är, konstaterar Norberg, färgblind. Den bryr sig inte om vem du är eller var du kommer ifrån, utan vart du är på väg och vad du gör. Den belönar dina resultat.

Och, konstaterar jag, det börjar som sagt med det frivilligt ingångna avtalet.

Skänk detta en tanke i julhandeln: Det blir inte mycket shoppande, eller ens någon vara att plocka från butikshyllan, utan äganderätt, avtalsfrihet och marknadsekonomi. Samt, för den som irriteras över den hetsiga kommersen så här års: Det är frivilligt att köpa, du har rätt att avstå.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i Jönköpings län

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning. Årets undersökning besvarades av över 32 000 företag och Jönköpings län är fortsatt bästa län.
NYHET Publicerad:

Unga är nyckeln i kompetensförsörjningen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Hur coronakrisen kommer att påverka kompetensförsörjningen bland svenska företag är för tidigt att säga. Historiskt sett har kompetensen dock varit ett stort problem för många företag.
NYHET Publicerad:

Årets UF-mässor ger framtidshopp

UNG FÖRETAGSAMHET På tisdag, den 19 maj, går den årliga SM-mässan i Ung Företagsamhet (UF) av stapeln.
NYHET Publicerad:

Dramatiskt läge och dyster framtidstro bland företagen

DET EKONOMISKA LÄGET Läget är fortfarande mycket allvarligt och framtiden ter sig dyster för företagen i både Sverige och Jönköping län.
NYHET Publicerad:

Ökat samarbete mellan skola och näringsliv

NY MEDARBETARE Under de närmsta två åren kommer Simon Sjögren att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i Västra Götaland, Halland, Jönköpings län samt Värmland.
NYHET Publicerad:

Middagarna som inte blev av – ”vi har tappat 95% av vår omsättning”

CORONAKRISEN Coronakrisen har fört med sig allvarliga påfrestningar för privatpersoner och företag i hela landet. Förutom oron kring sin egen och andras hälsa har företag och jobb försvunnit eller tvingas kämpa hårt för att finnas kvar.  
NYHET Publicerad:

Industrin i Jönköpings län drabbas hårt av Coronakrisen

CORONAKRISEN Coronakrisen drabbade i början främst besöksnäringen. Nu drabbas dock även allt fler industriföretag, inte minst i Jönköpings län. I alla kommuner i länet utom två är industriföretag de största privata arbetsgivarna.
NYHET Publicerad:

Högst andel permitterade i Jönköpings län

CORONAKRISEN Sedan ansökningstidens start den 7 april har 10 625 personer korttidspermitterats i Jönköpings län. Totalt har drygt 208 000 anställda gått ner i arbetstid i hela landet. Flest antal har permitterats i storstadslänen – men justerat för arbetsmarknadens storlek ser fördelningen annorlunda ut. Då har Jönköping högst andel i landet.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb i Jönköpings län

DEBATT Att inte göra rätt saker nu leder till långt större kostnader i framtiden.
NYHET Publicerad:

Tiden rinner ut för besöksnäringen

GÄSTKRÖNIKA Just nu ser det inte ljust ut för besöksnäringen. Det stöd som redan kommit är inte anpassat efter vår bransch. Minsta felhantering från vår sida kan även resultera i att vi inte får något stöd alls. Så, Vi behöver hjälp nu, annars är jag rädd att det är slutet för besöksnäringen.
NYHET Publicerad:

Fokus på corona under frukostmöte: ”Krisen är här och näringslivet behöver hjälp nu”

CORONAKRISEN Värnamo Näringsliv bjöd i fredags in företagare till ett digitalt frukostmöte, där de fick chans att ställa frågor och få svar från experter. Vi på Svenskt Näringsliv fanns på plats tillsammans med bland annat Frida Boklund från Företagarna för att bidra med svar angående den rådande situationen.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv Väst startar podd

PODCAST Svenskt Näringsliv i Väst startar 'Näringslivspodden'. En podcast om aktuella frågor inom politik och näringsliv i Västsverige.
NYHET Publicerad:

"Vi måste fokusera på att undvika massarbetslöshet"

CORONAKRISEN Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har lagt fram ytterligare ett krispaket på nästan elva miljarder kronor med fokus på jobb och omställning. ”Flera av utbildnings- och omställningssatsningarna är bra. Samtidigt måste vi fokusera på att undvika massarbetslöshet och rädda jobb och företag. Därför är det av yttersta vikt att förstärka systemet för korttidspermittering", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Mer stöd och hjälp behövs

KRÖNIKA Tidigare i veckan gick vi ut med ett åtgärdspaket för att visa på sätt att hjälpa företag som drabbas av coronakrisen och dagen efter kom regeringens krispaket. Vi kunde se att regeringen hade lyssnat på våra förslag och inspel, men känner inte att det räcker.
NYHET Publicerad:

Så slår coronaviruset mot näringslivet i länet

CORONAKRISEN 7 av 10 företag i Jönköpings län upplever nu vikande försäljning eller orderingång till följd av Coronaviruset. Samtidigt drabbas fler än hälften av företagen av störningar i materialtillförsel och produktion. Det visar en ny undersökning bland 365 av Svenskt Näringslivs medlemsföretag i länet. 
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Prövande tider för länets företag

KRÖNIKA Det är prövande tider vi befinner oss i. Ingen är oberörd av den framfart som coronaviruset har, vare sig på det personliga planet eller i företagens verksamhet.
NYHET Publicerad:

Företag på riksdagsbesök

FÖRETAGSKLIMAT Under en heldag i riksdagen mötte företagare från sex branscher i Jönköpings län de riksdagspolitiker som representerar länet för samtal om företagens förutsättningar.