Årskrönika av Dan Sylvebo

Årskrönika av Dan Sylvebo

Ingen julhandel utan fria avtal

NYHET Publicerad

ÅRSKRÖNIKA. Det kan tyckas självklart, men så är det med mycket som vi tar för givet, att avtal är en överenskommelse mellan minst två parter som uttrycker överensstämmande viljeförklaringar. Så inleder regionchef Dan Sylvebo sin årskrönika.

Dan Sylvebo

Dan Sylvebo

Du får varan/tjänsten X av mig, om jag får Y kronor av dig; köpeavtalets mest grundläggande prestationer uttryckta i en enda mening. Oavsett om avtalet innebär köp, byte eller gåva är själva konstruktionen med de överensstämmande viljeförklaringarna nödvändig för att samhället såsom vi känner det överhuvudtaget ska fungera. Tänk bara på alla de otaliga avtal, stora och små, som ständigt ingås mellan människor, företag, organisationer.

Som när jag igår köpte en take away-kaffe på kaféet. Jag hällde upp i pappmuggen, gick till kassan och expediten förklarade sin/kaféets vilja: ”22 kronor, tack.” Jag behövde inte ens verbalt uttrycka min viljeförklaring, den manifesterades i handling genom att jag langade fram kortet och blippade. Avtal träffat!

Det är ingen självklarhet att överallt i världen köpa kaffe så smidigt och enkelt som i Sverige. Därför är det viktigt att kontinuerligt prata om något av det finaste vi har: avtalsfriheten, friheten att både välja och välja bort den man vill/inte vill sluta en uppgörelse med.

Avtalsfriheten är på så sätt förutsättningen för en fri ekonomi, för marknadsekonomin. Och förutsättningen för fria avtal är den enskilda äganderätten. Man skulle kunna säga att marknadsekonomin är ett system av fria avtal inom äganderättens ram.

Eller som samhällsdebattören, idéhistorikern och författaren Johan Norberg slår fast i sin föreläsning under Företagardagen på Svenskt Näringsliv i Stockholm den 27 november:

Marknadsekonomin är den ekonomiska aspekten av frihet. Därför uppstår den alltid där människor får vara fria och företagsamma, historiskt och i samtiden. Frihet är det centrala grundvärdet, att alla ska ha samma rätt att sträva, att relationer ska vara frivilliga, att vi har rätt att välja vilka vi vill förhandla med och handla av.

Det är, menar han, svårt att åstadkomma något av värde på egen hand – ingen människa är en ö. Ta bara den där muggen kaffe jag köpte. Det krävs, säger Norberg, tusen och åter tusen människor i ett avancerat nät av samarbete över jordklotet för att se till så att en person någonstans vid just det tillfället kan få sig en slurk kaffe.

Detta nät av samarbete bygger i varje led på… avtal, ömsesidiga viljeförklaringar. Du får det, om jag får det. För varje avtal byggs det upp värden som någon är beredd att betala för. Varje avtal ger något till bägge parter, vilket är poängen med ett samarbete, en leverantör-kundrelation, en köp-säljsituation.

Det här med att båda parter gynnas av att samarbeta, att handla med varandra, illustreras med det Norberg kallar ”dubbeltacket”: Både säljare och köpare säger ”tack” till varandra när affären är avklarad. Det är ett givet tecken på tacksamhet över en tjänst som vardera part gör den andra när människor frivilligt gör upp om vad det nu må vara.

Jag tänkte på det här när jag hade köpt min kaffe på kaféet: Expediten sa ”Tack” när jag betalat och av bara farten svarade jag: ”Tack.”

Det är ju detta som är det magiska med marknadsekonomin, säger Norberg, att frivillighet och samarbete frigör mänsklig energi som i sin tur kan användas för att tänka ut nya, fiffiga idéer, åstadkomma än billigare och smartare produkter, finna sätt att jobba ännu lite effektivare på, allt för så optimalt resursutnyttjande som möjligt.

Till på köpet ges chans att göra sig en hacka, och samhället får möjlighet att av människors skaparglädje och innovationskraft växa, utvecklas, förbättras.

Marknaden är, konstaterar Norberg, färgblind. Den bryr sig inte om vem du är eller var du kommer ifrån, utan vart du är på väg och vad du gör. Den belönar dina resultat.

Och, konstaterar jag, det börjar som sagt med det frivilligt ingångna avtalet.

Skänk detta en tanke i julhandeln: Det blir inte mycket shoppande, eller ens någon vara att plocka från butikshyllan, utan äganderätt, avtalsfrihet och marknadsekonomi. Samt, för den som irriteras över den hetsiga kommersen så här års: Det är frivilligt att köpa, du har rätt att avstå.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Fokus kompetensförsörjning i Värnamo

FÖRETAGSKLIMAT Det har snart gått ett år sedan den nya mandatperioden påbörjades. Det innebär nya förutsättningar för näringslivet. Hur ser kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson på företagsklimatet i Värnamo kommun och mandatperioden han nu besitter?
NYHET Publicerad:

”Vi politiker har mycket att vinna på att öka förståelsen för näringslivet”

FÖRETAGSKLIMAT Snart har första året av den nya mandatperioden gått, vilket innebär nya förutsättningar och spelregler för landets jobbskapare. Vi har pratat med Beata Allen (C), kommunstyrelsens ordförande i Aneby, för att lyssna till vad man som företagare kan vänta sig framåt.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft. 
NYHET Publicerad:

Att tanken är god räcker inte

ARBETSMILJÖ De senaste årens utveckling med fler dödsolyckor måste vi ta på största allvar. Det är dock inte detsamma som att applådera allt som föreslås för att minska risken för dödsolyckor.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsörjning - en strategisk fråga för politiken

JOBBSKAPARNA Snart har första året på den nya mandatperioden gått, vilket innebär att nya förutsättningar för näringslivet både genomförts och kan förväntas framåt. Vilka förväntningar har Linda Fransson, VD på Gnosjö Automatsvarvning AB, på näringspolitiken framöver?
NYHET Publicerad:

Fler bostäder för ett välmående Jönköping

BOSTÄDER Hur ser bostadsbristen ut i din kommun? I Boverkets senaste bostadsmarknadsenkät tar Sveriges kommuner ställning till frågan. Enkätsvaren att döma ser vi att antalet kommuner som upplever ett underskott på bostäder ökat från 155 till 240, samtidigt som antalet som upplever balans på bostadsmarknaden minskat från 98 till 46 sedan 2014 till 2019. Siffrorna ger en fingervisning om en bostadsbrist som växt fram i Sverige under de senaste åren.
NYHET Publicerad:

Sommaren – en tid för reflektion

SOMMARKRÖNIKA Många företag arbetar hårt in i det sista för att sedan klara av att verksamheten taktar av under sommaren – när vi alla ska få tillfälle till ledighet, vila och aktivitet. Då hoppas jag också att våra beslutsfattare nyttjar möjligheten till reflektion kring det fortsatta utvecklingsarbetet av den egna kommunen, regionen och landet som helhet. För om vi inte planerar och agerar strategiskt kommer vi att bli omsprungna av andra som är än mer på tå och med siktet på framtiden.
NYHET Publicerad:

Konditoriägare önskar lägre arbetsgivaravgifter – för alla

JOBBSKAPARNA Snart har ett år av den nya mandatperioden gått, vilket innebär nya förutsättningar för näringslivet. Vilka förväntningar har Fredrik Olsson, VD Bernts Konditori, som företagare på denna mandatperiod? Vilka näringspolitiska åtgärder kan vi vänta oss?
NYHET Publicerad:

Gemensamt ansvar för kompetensförsörjningen i länet

REKRYTERING. Enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät upplever en majoritet av företagen problem med att rekrytera personal med rätt kompetens. För att lösa det krävs ett ökat samarbete mellan skola och näringsliv, något som bland annat kan göras genom Svenskt Näringslivs årliga SYV-dag.
NYHET Publicerad:

”Företag är en demokrati”

JOBBSKAPARNA ”Det viktigt att samhället vet var välfärden kommer ifrån”, säger Michael Jonsson på AD Plast i Anderstorp. Hans företag har 41 anställda och bidrar med 56 förskoleplatser.
NYHET Publicerad:

Nytt reformförslag för svensk skola

RAPPORT Trots en arbetslöshet på 5,8 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Jönköpings län. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Herrgårdsföretagarna: ”Se över personalkostnaderna”

JOBBSKAPARNA Hans Edberg driver Hooks Herrgård i Vaggeryds kommun, och har ett nära och välfungerande samarbete med kommunen. Från de nationella politikerna upplever han dock ett större motstånd.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsörjning är grunden för Nässjöföretaget

JOBBSKAPARNA För Patrik Sandstedt som driver Sandstedt El i Nässjö är personalen det viktigaste. Men brist på förståelse för vad det kostar att ha en anställd gör att det ibland blir ett arbete i motvind.
NYHET Publicerad:

Jönköping – fortsatt bästa länet i Sverige

FÖRETAGSKLIMAT Idag presenterar Svenskt Näringsliv resultatet av den årliga enkätundersökning i vilken företagare i hela Sverige får ge sin syn på företagsklimatet i sin kommun. Årets enkät visar att Jönköping fortsätter vara i topp av Sveriges län, gällande det sammanfattande omdömet. En position som länet haft sedan mätningens start.
NYHET Publicerad:

Så funkar Europaparlamentsvalet 2019

EU Snart är det dags för val, men inte vilket val som helst. Mellan den 23:e och 26:e maj 2019 väljer medborgarna i EU:s 27 medlemsländer sina ledamöter till Europaparlamentet. Valet är ett av de största valen i världen och är av stor betydelse för svenskars vardag. Trots det ser vi en oroande utveckling med ett sjunkande valdeltagande.
NYHET Publicerad:

Bättre attityder från politikerna ska ge Eksjö skjuts på rankingen

FÖRETAGSKLIMAT Kompetensförsörjning är den största utmaningen för majoriteten av Sveriges kommuner. För Eksjö kommun är det inte riktigt så. Istället är det politikers attityder till företagande som upplevs fungera sämre i Eksjö, vars rankingplacering i lokalt företagsklimat minskat två år i följd.
NYHET Publicerad:

Varför ska Sverige alltid vara bäst i klassen?

REGELKRÅNGEL Det kallas ”gold-plating”. Det låter väl egentligen som ett ganska trevligt ord; gold-plating – att förgylla. Men det handlar om något helt annat. Det handlar om olika nationers sätt att vara överambitiösa och ineffektiva vid implementeringen av EU-lagstiftning.
NYHET Publicerad:

Dialog mellan kommun och näringsliv i fokus i Gislaved

FÖRETAGSKLIMAT Ny mandatperiod innebär nya förutsättningar för näringslivet. Vi har pratat med Carina Johansson (C), ny på posten som kommunstyrelsens ordförande i Gislaved, och tagit del av hennes tankar om företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Här tar medarbetarna fram lönemodellen

LÖNEBILDNING På Gnosjö Automatsvarvning tog medarbetarna fram den nya bedömningsmodellen som ligger till grund för lönesättningen. Nu är det tydligare för alla hur de kan påverka sin lön och karriärutveckling, enligt vd:n Linda Fransson.
NYHET Publicerad:

Kollegor istället för konkurrenter i Gnosjö

FÖRETAGSKLIMAT En ny mandatperiod innebär nya förutsättningar för näringslivet. Hur ser kommunstyrelsens ordförande Kristine Hästmark (M) på företagsklimatet i Gnosjö kommun? Vi har intervjuat Kristine för att få svar.