Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET3 november 2021

”Jag älskar att vi är en integrationsmotor, men vi måste få stöd från politiken”

Med mindre än ett år kvar till riksdagsval ger Åsa Storm, grundare och delägare i städ- och hemtjänstföretaget Stormtrivs i Jönköping, sin syn på vad hon behöver av politiken och vad som är viktigt för hennes verksamhet. ”Vår önskan skulle vara att SFI förläggs på arbetsplatsen”, menar Åsa Storm.

Höga arbetsgivaravgifter för anställda hindrar arbetskraftinvandringen, vilket vi inte har råd med. Svenskfödda personer väljer i allt högre grad bort städjobb samt vård/omsorgsyrken. Utrikesfödda är en stor tillgång för oss och vi behöver dem, konstaterar Åsa StormFoto: Stormtrivs

En av dagens utmaningar är arbetslösheten, inte minst bland utrikesfödda. Om individen inte kommer in i arbete, integreras inte individen in i samhället. Ett problem som inte bara påverkar företagare utan också samhället i stort. Samtidigt visar en undersökning av Svenskt Näringsliv att 78 procent av alla arbetsgivare anser att det är svårt att hitta rätt kompetens.

Stormtrivs är ett av företagen som har en bredd av olika bakgrunder, kompetenser och erfarenheter bland företagets anställda. Stormtrivs är ett företag som bidrar till integration, men för att det ska fungera bra krävs det att politiken hjälper till.

Jag ser en stor potential hos de som jobbar hos oss. Vissa har jobbat en längre tid och sedan tagit sig vidare i arbetslivet, andra har jobbat hos oss tills de pensionerat sig. Dessa människor har integrerats helt i samhället. Jag älskar att vi är en integrationsmotor, men vi måste få stöd från politiken, konstaterar Åsa Storm.

Åsa Storm, grundare och delägare i städ- och hemtjänstföretaget Stormtrivs
Foto: Privat

Åsa Storm framhåller att språket är en av grundpelare för lyckad integration. För att kunna läsa instruktioner, förstå avtal och tala i telefon krävs det att svenskan behärskas. Därför måste SFI-utbildningen förbättras. Önskvärt och mer effektivt hade varit en bättre samverkan mellan SFI och arbetsplatsen.

- Städjobb är inte ett enkelt jobb. Du ska kunna åka runt själv, då krävs ett körkort. Du ska också kunna förstå en instruktion och avtal. Språket måste prioriteras och det är ett konkret önskemål till politikerna. Vår önskan skulle vara att SFI förläggs på arbetsplatsen, menar Åsa Storm.

Det är av stor vikt att information når den anställda, vilket i nuläget är en svårighet i början av en anställning.

- I början av en anställning borde de nyanställda få avtal och instruktioner på sitt språk. Informationen måste nå den anställda, därför skulle en tolk på arbetsplatsen behövas, menar Åsa Storm

Samtidigt som många utrikesfödda står utanför arbetsmarknaden, skriker företag efter kompetens. Åsa berättar att politiker och företag har svårt att nå varandra, något som hämmar förbättring inom integration. Integration sker genom jobb, men för att detta ska vara möjligt krävs det att företag kan anställa.

- Höga arbetsgivaravgifter för anställda hindrar arbetskraftinvandringen, vilket vi inte har råd med. Svenskfödda personer väljer i allt högre grad bort städjobb samt vård/omsorgsyrken. Utrikesfödda är en stor tillgång för oss och vi behöver dem, konstaterar Åsa Storm.

Text: Annie Hilmersson

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist