Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET25 maj 2021

Företagsklimatet fortfarande bäst i Jönköpings län

Företagsklimatet i Jönköpings län klättrar ytterligare uppåt och Habo kommun får länets högsta betyg för det sammanfattande omdömet av kommunens företagare. Betyget för det sammanfattande omdömet stiger i 7 av länets 13 kommuner. Det står klart när Svenskt Näringsliv idag presenterar resultatet från den årliga enkätundersökning där hela 32 000 företag fått ge sin syn på det lokala företagsklimatet i landets kommuner. 

I 7 av länets 13 kommuner stiger betyget för det sammanfattande omdömet för företagsklimatet i den egna kommunen.

På uppdrag av Svenskt Näringsliv har det lokala företagsklimatet undersökts årligen sedan 2001. I årets enkät får sju av 13 kommuner i Jönköpings län ett bättre sammanfattande omdöme än vid föregående års mätning. Betygen sätts på en skala mellan ett och sex, där 3 = godtagbart och 4 = bra. Årets rikssnitt ligger på 3,4.  

Anna Gillek
Foto: Ernst Henry Photography AB

— Det är glädjande att över hälften av länets kommuner fortsätter att förbättra sitt lokala företagsklimat. Det skapar förutsättningar för hela länet att utvecklas och det är avgörande för att nya företags ska etableras och för att befintliga företag ska kunna fortsätta utvecklas och investera i verksamheterna för att fortsätta vara konkurrenskraftiga.Många kommuner i länet har varit lyhörda och tagit företagsfrämjande initiativ under det senaste året. Något jag tror att företagaren uppskattar, konstaterar Anna Gillek regionchef på Svenskt Näringsliv. 

I enkätundersökningen når Habo ett ”sammanfattande omdöme” på 4,4 på en 6-gradig skala. Det är en ökning på 0,3 och det ger dem topplaceringen i länet. Tätt efter finner vi Tranås (+0,3) och Gnosjö (-0,1) kommuner med betyget 4,2. 

Totalt i landet finns det 31 kommuner som får betyget 4,0 eller högre. Hela fem av dem finns i Jönköpings län. Utöver ovan nämnda så har Aneby och Mullsjö kommuner betyget 4,0. 

— Efter att ha fått sämre betyg från företagen under ett antal år tog kommunen ett nytag kring företagsklimatsfrågorna för några år sedan. Det finns inget quick-fix när det gäller dessa frågor men Habo får nu se resultatet av det strategiska arbete man planerade för och nu håller på att genomföra. Det imponerar! De har ett näringslivstänk som genomsyrar hela kommunen, god kommunikation med företagen och de ser arbetet som en långsiktig strategi som ska hålla i och hålla ut för att finnas där för kommunens företag, säger Anna.   

Tre kommuner i länet lyckas med bedriften att inte backa i betyg på ett enda av de 15 parametrar företagen får bedöma. Det är Habo där 14 av 15 betyg stiger och Gislaved och Mullsjö där 12 av 15 betyg stiger. 

— Det visar att oavsett storlek på kommun så finns det möjligheter att arbeta på ett bra och strategiskt hållbart sätt med företagsklimatsfrågorna. Oavsett nivån på nuläget finns det alltid saker som kan skruvas på för att göra det ännu bättre. Det som krävs är dock att arbetet genomsyrar hela organisationen och inte bara blir ett ansvar som läggs på näringslivsavdelningen. För att det ska få genomslag och företagen ska tro på att det arbete som görs ska hålla över tid behöver politiken tydligt visa att man är involverad och också tar ansvar för frågorna, säger Anna.  

Länets största stad Jönköping förbättrar sig i 6 av 15 delfrågor, inklusive det sammanfattande omdömet som stiger med 0,1 till 3,6. De delfrågor företagen lyfter som stadens större utmaningar är bland annat ”Dialogen med kommunens beslutsfattare”, ”Kommunpolitikers attityder” och ”Tjänstemännens attityder”. 

Det pågår ett förbättringsarbete inom Jönköpings kommun för att förbättra företagsklimatet. Men att förändra en så stor organisation tar tid och sedan tar det ytterligare en tid innan företagen uppfattar det arbete som gjorts. Men att företagen fortsatt ger underkänt betyg gällande attityderna visar att de inte känner sig prioriterade, avslutar Anna. 

Om undersökningen:

Enkätresultaten från den årliga undersökningen utgör 2/3 av den kommunranking som presenteras varje år. Förra året kom Jönköping på plats 106 av 290. Vilken placering det blir för Jönköping och länets övriga kommuner presenteras den 22 september.  

För mer information och det fullständiga resultatet för länets alla kommuner (och övriga kommuner i landet) se www.foretagsklimat.se  

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist