NYHET26 september 2022

Näringslivets framtidsutsikter de lägsta på över två år i Jönköpings län

Företagens förväntningar på framtida försäljning sjunker till den lägsta nivån sedan början av 2020. Samtidigt är det fortsatt företag som vill anställa fler medarbetare. Det visar Svenskt Näringslivs senaste konjunkturundersökning i Jönköpings län.

Foto: Canva

Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturutvecklingen bland medlemsföretagen i Jönköpings län genom undersökningen ”Företagarpanelen”. För det tredje kvartalet har 228 företag svarat på hur konjunkturutvecklingen ser ut i det egna företaget.

- Företagen pressas av skenande elpriser, inflation och osäkerhet i omvärlden. Det gör att många sänker sina prognoser för framtiden. Det visar sig bland annat i att många företag tror på en avstannande försäljningstillväxt på 12 månaders sikt trots att man på många håll just nu har fulla orderböcker, säger Anna Gillek, regionchef på Svenskt Näringsliv i Jönköpings län. 

Kort om resultatet i Jönköpings län

Försäljning
45 procent av företagen i Jönköpings län har ökat sin försäljningsvolym det senaste året. Bäst har utvecklingen varit inom besöksnäringen och industrin medan byggbranschen utvecklats svagare.

Framtidsförväntningarna sjunker dock till den lägsta noteringen sedan våren 2020, då pandemin slog till. Vilket gör att Jönköpings län är ett av få län i Sverige där företagen inte tror på någon försäljningsökning att tala om.

Investeringar
De förväntade investeringarna, alltså på 12 månaders horisont, sjunker till den lägsta nivån sedan slutet av 2020. Osäkerheten i ekonomin, räntor, inflation och elpriser får direkta konsekvenser även för investeringarna i Jönköpings län. 

Arbetskraft
I konjunkturundersökningen för det tredje kvartalet visar resultatet att många företag anställt under de senaste sex månaderna. Förväntningarna på antalet anställda om 12 månader sjunker men det är fortsatt många företag som tror på fler anställda än färre, även om det inte är så stor skillnad mellan dessa grupper. 

Ladda ner hela undersökningen här
Jönköpings län Q3 2022

Om undersökningen

Svenskt Näringsliv har löpande undersökt konjunkturutvecklingen hos våra medlemsföretag genom internetundersökningen ”Företagarpanelen” sedan 2008. Totalt svarade 228 företag (40 procent svarsfrekvens) under perioden 30 augusti till 16 september 2022.

konjunkturLokalt Företagsklimat
Skriven avAnna Gillek
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist