LogoLogo
LogoLogo
NYHET13 oktober 2020

Öka de offentliga investeringarna

Vad behövs för att återstarta Sverige? Vi förde samman Patrik Sandstedt, Sandstedt EL, och Hans Palmgren, Palmgrengruppen, med Johanna Haraldsson (S) för ett samtal.

Patrik Sandstedt, Johanna Haraldsson (S) & Hans Palmgren diskuterar.

Coronakrisen har slagit olika hårt mot olika företag och därför kommer det krävas olika åtgärder för olika branscher för att komma på fötter igen. Patrik Sandstedt och Hans Palmgren lyfter båda fram tre områden som är viktiga för att återstarta Sverige: branschanpassat stöd, offentliga investeringar och förenklade offentliga upphandlingar.

— När det gäller permitteringsstödet är det viktigaste just nu att branschanpassa. Det är så stor skillnad mellan olika företag och det är viktigt att titta på vilka företag som blivit drabbade under den här perioden, säger Hans Palmgren.

Det handlar till exempel om huruvida ett företag normalt sett skulle haft låg- eller högsäsong under corona.

— Man måste titta på hur bokslutet skulle sett ut genom att jämföra med hur det såg ut förra året och titta på skillnaden. Istället för permittering hade man kunnat gynna företagen på annat sätt: nu har folk gått hemma med lön. Man skulle tittat mer på omställningsstöd, då kan man få ut mer för pengarna.

Patrik Sandstedt på Sandstedt EL håller med och framhåller att företagen varken vill tappa fart, eller kompetens i en sådan här kris. Johanna Haraldsson (S) förstår problematiken.

— Man ska kunna utnyttja tiden till någonting också. Men det var svårt för det gick så fort. Det måste gå att stärka upp både den anställde och företaget och hitta kompetensutvecklingsåtgärder.

För Palmgrengruppen har det varit ett tufft år, men Hans ser ändå ljust på framtiden.

– Vi har kvar alla våra 50 årsanställda, men inte säsongsanställda i samma utsträckning som förgående år. Det har kostat mer att leverera våra tjänster eftersom vi inte har kunnat ha buffé till exempel, men vi är glada och tacksamma över sommaren. Överlever vi nästa period får vi tjäna pengar ett annat år.

ROT, lärlingsstöd och enklare offentliga upphandlingar

För Sandstedt EL har corona slagit hårt, men Patrik Sandstedt väljer att se framåt. Han lyfter fram ett par saker som behövs för att hans företag ska kunna återstarta.

— ROT-avdraget väldigt viktigt i min bransch. Får de inte vita jobb ordnar de ett svart och så vill vi inte ha det. Och lärlingssystemet alltid bra. Vi lär upp dem, men de kostar inte så mycket för oss som företag. Här är också yrkesprogrammen avgörande.

Även Hans Palmgren har goda erfarenheter av yrkesprogrammen och olika lärlingsstöd och skulle gärna se mer av det framöver. De är också överens om att det är avgörande med offentliga investeringar för att ge återstarten av Sverige en skjuts. Här blir de offentliga upphandlingarna viktiga verktyg. Men de behöver ses över, påpekar både Patrik och Hans.

— Vid de kommunala upphandlingarna har vårt företag inte riktigt förmågan och kompetensen att vara med i upphandling. Det kan vara krav och tillstånd som är helt irrelevanta. Kommunen tappar en väldigt stor del av marknaden när de gör det för krångligt för de små att finnas med, säger Patrik Sandstedt.

Johanna Haraldsson (S) välkomnar offentliga investeringar, och är medveten om problematiken kring de offentliga upphandlingarna, inte minst när det gäller möjligheten för de mindre aktörerna att finnas med.

— Det krävs politisk vilja att vilja gynna det lokala affärslivet. Jag tror att det handlar om okunskap snarare än ovilja. Det var inte länge sen vi skruvade på reglerna kring upphandling, och oftast handlar det om enskilda kommuner som inte klarar av det. Där handlar det ofta om just okunskap. Vi har ju en upphandlingsmyndighet som ska stötta kommunerna i det här, men hur mycket den utnyttjas är oklart.

Text: Magdalena Carlén

Svenskt NäringslivJönköpings län
Skriven avAnna Gillek
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist