NYHET29 september 2021

Politiker, styr mer! 

Annelie Petersén äger och driver Bonvings Skor med butiker i Nässjö och Värnamo. Pandemin har slagit hårt mot hela detaljhandeln och hon vet ännu inte om hennes företag någonsin kommer upp i samma omsättning som före pandemin. Nu efterlyser hon mer styrning från politiskt håll för att få in fler i arbete, något som skulle ge svenskarna mer pengar att spendera – på skor till exempel.  

”Politikerna skapar förutsättningarna, men vi företagare skapar jobben. Politikerna måste vara mer närvarande. Gör företagsbesök hos oss som har mindre omsättning än 10 miljoner. Lär känna vår vardag! Vår kunskap är viktig för att kunna ta bra beslut”, säger Annelie Petersén, ägare Bonvings SkorFoto: Madelen Fransson

Långt innan pandemin har Annelie Petersén arbetat aktivt för att anpassa verksamheten inför en utmanande framtid och sedan pandemin slog till har hon gjort allt hon kan för att dra ner på kostnader och utgifter. Nu är det faktorer som ligger utanför hennes kontroll som avgör framtiden: hur mycket pengar svenskarna har att konsumera, hur attraktiv stadskärnan är där hon har sina butiker och hur tillgången på rätt arbetskraft ser ut.  

– Helhetsbilden är det viktigaste för oss just nu. Jag är helt övertygad om att bolaget inte kommer att finnas kvar om det inte kommer till stånd.

Avgörande med fler i arbete 

Nu efterlyser hon mer styrning från politiskt håll för att få in fler i arbete, till exempel kring antalet utbildningsplatser. Missmatchningen på arbetsmarknaden får inte fortsätta, understryker Annelie Petersén och menar att det skulle vara förödande för hela samhället. 

– Som samhälle har vi inte råd med en hög arbetslöshet och dess sociala konsekvenser. Jobben finns, men vi har inte invånare som kan utföra dem. Det är den viktigaste frågan för alla branscher.  

Bättre samarbete mellan näringsliv och skola 

Annelie Petersén lyfter också fram vikten av bättre förståelse av hur samhällsekonomin fungerar.  

– Människor är för dåligt insatta i samhällsekonomin. Vad innebär det till exempel för oss småföretag om fler handlar hemma? Om inte mitt bolag finns kvar blir troligtvis 5 medarbetare arbetslösa. Jag vill hellre vara en jobbskapare och anställa fler om förutsättningarna finns. Som samhälle behöver vi förstå hur allt hänger ihop.

Här behövs bättre samarbete mellan näringslivet och skolan, menar Annelie Petersén.  

– Ungdomar som har avslutat gymnasiet har en förvrängd bild av verkligheten. De är uppväxta i en värld som är global och med e-handel vilket gör att de tror att vi kan beställa hem vilken sko som helst till just henne, men det fungerar inte så. Det är inte deras fel, det är den verklighet de lever i.  

– Skolan har inte kommit ifatt detaljhandelns strukturomvandling och vet inte hur verkligheten idag ser ut. Här behövs större samhällskunskap om hur vi har det. Styr det från politiskt håll tillsammans med branschen, säger Annelie Petersén. 

Öka förståelsen för företagens vardag 

För att politiken ska kunna hjälpa samhället på fötter igen krävs alltså samarbete med näringslivet. Här behövs mycket kunskap och engagemang från politikens håll.  

– Politikerna skapar förutsättningarna, men vi företagare skapar jobben. Politikerna måste vara mer närvarande. Gör företagsbesök hos oss som har mindre omsättning än 10 miljoner. Lär känna vår vardag! Vår kunskap är viktig för att kunna ta bra beslut.  

Text: Magdalena Carlén 

Lokalt Företagsklimat
Skriven avAnna Gillek
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist