NYHET4 januari 2024

Så mycket skatt får du betala i din kommun 2024

Varje månad betalas merparten av den skatt som dras av din lön till kommunen där du bor. Men hur mycket skiljer sig egentligen skattesatsen mellan kommunerna i Jönköpings län? Har skatten höjts eller sänkts något under de senaste åren? Här är hela listan som visar hur skatten ser ut i din kommun.

Foto: MostPhotos

Den totala kommunala skattesatsen som en löntagare betalar består av två delar: en kommunal och regional. Nu är det 2024 och sett till hela landet blir årets skattehöjning den högsta på nio år.

I debatten kan det låta som att en låg kommunal skattesats skulle innebära en sämre kvalitet i välfärden, men det är snarare tvärtom. Att höja skatten är ofta en enkel lösning på problem som faktiskt skulle behöva mer och kanske andra insatser, prioriteringar och handlingskraft, menar Anna Gillek som är regionchef på Svenskt Näringsliv.

Anna Gillek, regionchef Jönköpings län
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Den kommunala skattesatsen sänks i 23 av Sveriges 290 kommuner i år, medan 13 istället höjer den. I Jönköpings län är det ingen kommun som sänker skatten. Samtidigt är det inte heller någon som höjer den.

Högre skatt i Jönköpings län  

I samtliga av länets 13 kommuner är skattesatserna högre än den genomsnittliga skatten för Sveriges 290 kommuner, 32,37 kr. Men det skiljer sig givetvis mellan de olika kommunerna. Högst är den totala skattesatsen i Nässjö kommun där kommuninvånarna betalar 34,30 i skatt per hundralapp. Lägst är den i Vaggeryds kommun där invånarna betalar 33,25.

Under de senaste 10 åren är det bara Gislaved som sänkt den kommunala skattesatsen. 7 kommuner har istället höjt den och 5 har hållit den oförändrad. Den regionala skattesatsen har höjts med 0,50 kr under samma period.

Kommunalskatten har stor påverkan på människors privatekonomi men har störst betydelse för dem med låga löner. Även för småföretagare, som ofta har förhållandevis låga löner, blir kommunalskatten den största utgiften i deras privatekonomi.

- Kommunalskatten har faktiskt en ganska stor inverkan på det lokala företagsklimatet. För näringslivet är det givetvis viktigt att den lokala köpkraften är så stark som möjligt. Med en lägre kommunalskatt blir dessutom kommunen ännu mer attraktiv för inflyttare och det i sin tur påverkar företagens möjlighet att säkerställa kompetensen, avslutar Anna Gillek.

Inget behov av skattehöjningar enligt kartläggning 

En kartläggning från Svenskt Näringsliv visar att effektiviseringspotentialen i Sveriges kommuner är stor. Det finns tydliga exempel på kommuner som lyckas kombinera en god hushållning med skattemedel och välfärd av hög kvalitet.

Totalt handlar det om minst 40 miljarder som skulle kunna frigöras för att anställa mera personal, genomföra investeringar eller sänka skatterna. Oavsett användningsområde bör en smartare organiserad välfärd ligga närmast till hands för kommuner med ansträngda budgetar nu och framöver, snarare än att reflexmässigt höja skatten eller ropa efter ökade statsbidrag.

Hur mycket betalar du i skatt i din kommun? 

Nedan visas en tabell med den totala skattesatsen i Jönköpings läns kommuner för 2024 jämfört med 10 år sedan, 2015. Tabellen redovisar den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats för respektive kommun och en skattesats till regionen. 

Lokalt FöretagsklimatSkatter
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist