NYHET9 november 2021

”Sverige har en fullkomlig avsaknad av energipolitik”

Sju av tio företag känner ett lågt eller inget förtroende alls för den nuvarande energipolitiken. ”Sverige har en fullkomligt avsaknad av energipolitik”, konstaterar Bengt Staude vd för Orwak AB.  

Sju av tio företag känner lågt eller inget förtroende alls för att den nuvarande energipolitiken kommer kunna bemöta framtida efterfrågan på el. Det visar siffror från Svenskt Näringslivs företagarpanel. Den bristande tilltron till elleveranserna innebär en stor risk för att fler företag kommer behöva bromsa viktiga investeringar.

Vi har pratat med Bengt Staude, VD för Orwak AB, som är en av dem med lågt förtroende för energipolitiken. Orwak startade 1971 och arbetar för kontinuerlig utveckling och förbättring inom återvinning. Företaget komprimerar plast och wellpapp i vertikala balpressar och har många år haft en tillväxtnivå på omkring 8 procent. 90 procent av volymen går till export utanför Norden och de resterande 10 procent utgörs av leveranser i Skandinavien.

- Vi är en relativt liten spelare i sammanhanget. Vi har lasermaskiner och svetsrobotar som drivs av el men 20 procent av vår elförsörjning består av belysning i våra lokaler. När näringslivet påverkas av brist på el så påverkas även våra tillväxtmöjligheter som företag, framhåller Bengt Staude.

- Om man jämför med för tre år sedan har elpriserna stigit markant. Det kan bli svårt att behålla konkurrenskraften om elpriset blir ännu dyrare. Då måste vi höja priserna på våra komponenter och produkter som vi ska leverera. Det kan bli svårt, berättar Bengt. 

Ett lågt förtroende för energipolitiken bland företagare hämmar investeringsviljan och möjligheten för omställning till el. Bengt framhåller en problematik med att politiken enligt honom saknar långsiktiga beslut som faktiskt värnar om miljön.

- Vi värnar inte om miljön när vi lägger ner fungerande kärnkraftverk och eldar olja nere i Karlshamn. Vi kan prata om hur mycket överskott av el vi har, men det hjälper inte om inte hela Sverige får tillgång till det. Elen måste nå även till oss i södra Sverige, avslutar Bengt.  

Text: Annie Hilmersson

Skriven avAnna Gillek
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist