NYHET23 november 2023

Brottsligheten får företag i Kalmar län att dra ned på verksamheten

Brottsligheten är ett allt större problem för näringslivet. 12 procent av företagen i Kalmar län har övervägt att lägga ner hela, eller delar, av sin verksamhet på grund av brottslighet. Det är den högsta siffran i landet.

”Att en majoritet av företagen inte anmäler alla brott är ett underkännande av hur polis- och rättsväsendet fungerar. Många känner inte att det är lönt att anmäla längre”, säger Ulrica Bennesved.

– Kalmar läns företag är helt avgörande om vi ska kunna ha en fungerande arbetsmarknad och klara finansieringen till välfärden. Om företagen tvingas lägga orimliga summor på att hantera brottslighet i stället för att investera i verksamheten och anställa fler är vi alla förlorare, säger Ulrica Bennesved, regionchef Svenskt Näringsliv Kalmar län.

Det är en stor andel av företagen i Kalmar län som utsätts för brott. 55 procent uppger att de har varit utsatta under de senaste 12 månaderna. 51 procent av företagen anmäler inte heller alla de brott som de har utsatts för.

– Att en majoritet av företagen inte anmäler alla brott är ett underkännande av hur polis- och rättsväsendet fungerar. Många känner inte att det är lönt att anmäla längre, säger Ulrica Bennesved.

Regering och brottsförebyggande myndigheter bär det huvudsakliga ansvaret för att stävja brottsligheten mot företag. Fler poliser och ökade resurser till brottsutredningar är viktiga första steg. Samtidigt har Kalmar läns kommuner en central roll för att komma till rätta med problemen. I Kalmar län uppger 39 procent av företagen att brottslighet är en högt prioriterad fråga för att skapa ett bättre företagsklimat lokalt. I rapporten presenteras en rad förslag på kommunala åtgärder.

– Kalmar läns kommuner måste intensifiera arbetet för att stävja brottsligheten mot företagen. Exempelvis är det viktigt att inkludera åtgärder mot brottslighet och otrygghet i kommunens näringslivsstrategi och handlingsplaner, säger Ulrica Bennesved.

Kommunernas ansvar för att bekämpa brottsligheten mot företag enligt Svenskt Näringsliv: 

  • Genomför undersökningar om de lokala företagens utsatthet för brott och deras upplevda otrygghet. Involvera företagarna i framtagandet av åtgärdsplan och i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
  • Inrätta ett brottsförebyggande råd lokalt och bjud in näringslivet att delta.
  • Ingå skriftliga överenskommelser med näringslivet om samverkan för att öka tryggheten i kommunen.
  • Inkludera åtgärder mot brottslighet och otrygghet.
Brottslighet
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist