NYHET16 februari 2021

Dystert halvår för företagen i Kalmar län – men vaccin ger hopp

Fler än 4 av 10 företag i Kalmar län har sett sin produktion eller försäljning minska under de senaste sex månaderna. Förväntningarna på framtiden är ljusare.


Detta visar Svenskt Näringslivs företagarpanel, som besvaras av 5 159 företag i Sverige. Till skillnad från krisen i våras slår den nuvarande ekonomiska nedgången mer ojämnt. Industrin har klarat sig bättre, medan exempelvis handel och besöksnäring drabbats hårt. Trots att krisåtgärderna har räddat många jobb ligger arbetslösheten kvar på en hög nivå. Från tidigare kriser vet vi att de som blivit arbetslösa, eller inte fått in en fot på arbetsmarknaden, riskerar att fastna i utanförskap. 

Åtgärder för att göra det billigare och mer riskfritt att anställa är avgörande för framtiden.
Ulrica Bennesved, regionchef Svenskt Näringsliv

– De drabbade branscherna är personalintensiva och viktiga genom att de erbjuder instegsjobb för personer utan formella meriter och med svag koppling till arbetsmarknaden. Åtgärder för att göra det billigare och mer riskfritt att anställa är avgörande för framtiden, säger Ulrica Bennesved, regionchef Svenskt Näringsliv Kalmar län.  

Samtidigt börjar framtidstron nu vända. Mer än 4 av 10 företag i Kalmar län tror att produktion eller försäljning kommer öka de närmaste sex månaderna. Bara en av tio tror att den kommer minska. Vaccinet ger hopp om en återgång till det normala. Varje vecka är betydelsefull. Coronapandemin beräknas kosta svenska ekonomin 25 miljarder i månaden i förlorad BNP. Varje veckas försening av vaccineringen kan kosta miljarder. 

– Att vaccineringen fungerar och håller den planerade tidtabellen är en av de viktigaste frågorna för näringslivet just nu. Jobb och företag står och faller med det, säger Ulrica Bennesved.

Även om hoppet nu börjar återvända till företagen är förväntningarna på framtida investeringar och anställningar lägre än i en normal konjunktur. Ett år av pandemi och hårda restriktioner har drabbat näringslivet hårt och risken är att många företag saknar musklerna för att satsa när ekonomin vänder. I stället måste lån och anstånd betalas tillbaka. Långa ansökningstider och oklara regler gör att stöden till drabbade företag drar ut på tiden, eller inte når dem överhuvudtaget. 

– Att stöden nu verkligen når ut till de företag som behöver det är avgörande, inte bara för att klara krisen utan också för att ekonomin ska återhämta sig så snabbt som möjligt efteråt, säger Ulrica Bennesved. 

FöretagarpanelenKonjunkturKalmar län
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist