NYHET17 mars 2023

En palett av lösningar sökes

Det finns ingen quick-fix för att lösa kompetensförsörjningen och elförsörjningen, utan här måste alla goda krafter arbeta tillsammans. Detta framgick i diskussionen mellan företagare och riksdagsledamöter från Kalmar län och Kronoberg.

Diskussion mellan företagare och riksdagsledamöter från Kalmar län och Kronoberg om kompetensbrist och elförsörjningen under besöket på Sveriges Riksdag.

I samband med Svenskt Näringslivs Företagardagar i Stockholm så blev företagardelegationen från Kronoberg och Kalmar län inbjudna till Riksdagen av några av sina lokala riksdagsledamöter Monica Haider (S), Tomas Kronståhl (S), Marie Nicholson (M), Lars Engsund (M), Laila Naraghi (S) och Johnny Svedin (SD). Efter en rundvandring i byggnaden gavs det möjligheter till frågestund och diskussion om aktuella frågor som berör näringslivet.

En av dessa frågor var föga förvånande energi och elförsörjning, bland annat gällande elområdenas framtid och vilken påverkan EU-beslut har på frågorna. Från politiskt håll var samstämmigheten stor om att alla kraftslag behövs och att tillståndsprocesserna för exempelvis etablering av vindkraft och framgent också ny kärnkraft måste bli snabbare. Likaså att Sverige som land måste ta större plats tidigt i lagstiftningsprocesserna i EU.

Kompetensförsörjning är en annan fråga som är högaktuell sedan ett tag i näringslivet. Hur får vi till stånd fler som söker och fullföljer yrkesförberedande utbildningar och hur gör vi tillsammans praktiska yrken mer attraktiva är frågor som kommer finnas på agendan under lång tid. Lärlingssystem, bättre SFI och ökad samverkan mellan företagen och de som planerar utbildning är åtgärder som efterfrågas.

– Sammanfattningsvis är det ändå skönt att kraftslag inte längre ställs emot varandra, menade Ulrica Bennesved som är regionchef för Svenskt Näringsliv i Kalmar län och Kronoberg. Och trots att fler företag lär drabbas av lågkonjunkturen och att varslen blir fler, lär kompetensförsörjningen behöva åtgärdas. Därför behöver vi en palett av lösningar på båda dessa områden.

ElförsörjningKompetensbristSveriges Riksdag
Skriven avSusanne Ydstedt
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist