NYHET23 november 2023

”Finns en rädsla i samhället som inte är bra”

Brott mot företag kostar näringslivet 100 miljarder kronor om året. ICA-handlaren Patrick Wiberg i Kalmar vittnar om en utveckling som går i fel riktning. ”Hela samhället måste kraftsamla om vi ska komma åt problemen”, säger han.

”Jag har varit med om allt. Från förr i tiden när man ibland satte snattaren i sin bil och körde hem dem till sina föräldrar, till i dag där det finns en helt annan brottslighet som man måste förbereda sig på”, säger Patrick Wiberg, ICA-handlare i Kalmar.

Brottsligheten är en allt större kostnad för svenska företag. Det visar Svenskt Näringslivs rapport ”Brottslighetens kostnader 2023”, som nyligen släpptes. Stölder, snatterier och skadegörelse står för en stor andel av brotten, men även sådant som bedrägerier och cyberbrott blir allt vanligare. Företagaren Patrick Wiberg driver Ica Maxi i Kalmar och har varit Ica-handlare i 33 år. Han har kunnat se hur brotten ändrat karaktär.

– Jag har varit med om allt. Från förr i tiden när man ibland satte snattaren i sin bil och körde hem dem till sina föräldrar, till i dag där det finns en helt annan brottslighet som man måste förbereda sig på, säger Patrick Wiberg.

För en ICA-butik är stölder den vanligaste brottsligheten att drabbas av. Patrick Wiberg berättar att de polisanmäler alla brott de utsätts för, även om det sällan leder vidare. Att samhället inte reagerar tidigt tror han är en förklaring till brottsligheten eskalerat.

– När man tittar på dem som är mer i gäng, och kanske hamnat i fängelse, så funderar man ju var det började någonstans. Då kan man säga att i de flesta fallen började det i liten skala. De snattade den där godispåsen, eller köttbiten. Och sen har det blivit värre och värre. Man önskar att någon kunde ta ansvar i ett tidigt skede och leda in dessa ungdomar på en annan väg, säger Patrick Wiberg.

Jag kanske är naiv men jag tror på den goda kraften och att skapa förutsättningar för våra ungdomar
Patrick Wiberg, ICA-handlare i Kalmar

Att försöka undvika brott genom att investera i skalskydd, väktare, larm, med mera, är en allt större utgift för företagen. Av de 100 miljarder som näringslivet förlorar på brottsligheten består 34 miljarder i ökade kostnader för att skydda sig. Det märks även i Patrick Wibergs ICA-butik.

– Lyckligtvis är vi inte så hårt drabbade av stölder som många andra butiker. Jag tror på att jobba proaktivt. Skapa riskanalyser, hitta sina egna luckor i säkerheten och förbereda sig ordentligt i förväg. Men det har blivit ett hårdare klimat och man måste förbereda sig på ett annorlunda sätt och förbereda sig för allvarliga händelser än förr, säger Patrick Wiberg.

Om han får skicka med ett budskap till politikerna så är det att vända ungdomarnas beteende i ett tidigt stadium.

– Jag kanske är naiv men jag tror på den goda kraften och att skapa förutsättningar för våra ungdomar. Vilka nät kan vi skapa för att de inte ska komma in i kriminalitet. Tyvärr behöver det samtidigt också lagföras hårdare och bättre, för att komma åt dem som redan är djupt inne i kriminaliteten, säger Patrick Wiberg.

Brottslighet
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist