Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET17 juli 2018

Företagsklimatet blir bättre från en väldigt låg nivå

Nu är alla resultat presenterade kring hur företagen bedömer det lokala företagsklimatet i just den kommun man driver sin verksamhet i. Svaren är väl ömsom vin och ömsom vatten, ja till och med nästan odrickbart vatten på vissa ställen.

Under våren släpptes resultaten av vad 1 213 företagare tyckt om företagsklimatet i den egna kommunen. Många kommunledningar har velat träffas för att diskutera resultaten och hitta lämpliga vägar för det fortsatta förbättringsarbetet.

– Kommunerna i Kalmar län spretar när det gäller företagsklimatet. Mönsterås toppar i vanlig ordning, medan Emmaboda ligger i botten. Men generellt så är ändå nivån låg i länet, lägre än rikssnittet, säger Johnny Rönnfjord bitr. regionchef på Svenskt Näringsliv.

Samtalen med kommunledningarna har blivit av tämligen olika karaktär. När vi möter Nybro kommun, som fortsätter att förbättra sig, är det glada och positiva tongångar. Medan när vi möter Mörbylånga och Västervik, som tappar, blir det mer dystert. Det gemensamma är dock att alla har förstått att arbetet med företagsklimatet är viktigt att prioritera. Att det gäller att ha företagen, politikerna och tjänstemännen med sig för att arbeta med förändringsarbetet. Det gäller också att arbeta långsiktigt.

Nu är det valtider. Vi hoppas på att det kommer att väljas in företagsvänliga politiker i såväl riksdag, region och kommun. Då kan ett långsiktigt utvecklingsarbete för ett bättre företagsklimat bli framgångsrikt.

Läs mer om företagsklimatet på www.foretagsklimat.se

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist