NYHET25 maj 2021

Företagsklimatet blir bättre

Årets undersökning av det lokala företagsklimatet kan sammanfattas i två huvudpunkter. Företagsklimatet blir bättre i Sveriges kommuner och att var femte företag fortfarande inte ger kommunen godkänt.

– Kommunerna är viktiga aktörer för företagen både i deras vardag och vid mer strategiska beslut. Det är därför viktigt att kommunerna jobbar systematiskt för att det ska bli enkelt att starta, driva och utveckla företag, säger Björn Lindgren, ansvarig för undersökningen på Svenskt Näringsliv.

Ulrica Bennesved, regionchef Kalmar län
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Det positiva först. Undersökningen ger ett tydligt besked om att det blir bättre. Exempel på det är att betyget på det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen ökar och är det högst uppmätta under de senaste 10 åren.

Denna positiva utveckling är på sätt och vis paradoxal mot den bakgrund att många företag har ett tufft corona år bakom sig. Det kan sannolikt till delar förklaras av att kommunerna har intensifierat sin dialog med företagen under coronapandemin. De flesta kommuner har också vidtagit åtgärder för att hjälpa företagen att överleva.

Det är viktigt att kommunerna jobbar systematiskt för att det ska bli enkelt att starta, driva och utveckla företag.
Björn Lindgren, ansvarig för undersökningen på Svenskt Näringsliv

Den tydliga kopplingen mellan dialog och konkreta åtgärder är vad företagen önskar sig även under normala omständigheter. Det kan kommunerna lära mer av för framtiden.

Johnny Rönnfjord, näringspolitisk rådgivare Kalmar län
Foto: STEFAN TELL

Betyget blir också bättre på tio av de 16 frågor som är återkommande och som ställs till alla företag. I 152 kommuner förbättras betyget medan det försämras i hälften så många kommuner. Vi kan också se att antalet kommuner med höga betyg ökar medan kommuner med låga betyg blir färre.

I Kalmar län har 1274 företagare varit med och svarat på enkäten. Åtta kommuner får ett bättre resultat jämfört med förra årets mätning, medan en sjunker och två är oförändrade. Kalmar län som helhet har ett snittbetyg för det sammanfattande omdömet på 3,4. Det är i samma nivå som Sverige snittet och det placerar Kalmar län på plats 11 av 21 län.

Mönsterås får det högsta betyget. Det är tydligt att fokuseringen på dialog, god service och bemötande från kommunen bygger en stark förutsättning för ett gott företagsklimat. I Nybro sjunker resultatet och det är vi inte vana att se, då kommunen i flera år haft en uppåtgående trend. Det är lite oroande att tappet är så brett inom nästan alla parametrar. Den största ökningen ser vi i Högsby mer +0,5 till ett betyg på 3,2. En bra ökning, om än från en väldigt låg nivå. En annan kommun som ökar är Borgholm som landar på 3,5. I Högsby och Borgholm är ökningarna ganska markanta i många av frågorna, vilket borgar för en bred positiv utveckling. Lägst betyg i länet får Mörbylånga som är den enda kommun som har ett sammanfattande betyg under nivån godtagbart (alltså under 3,0).

Företagen får möjlighet att svara på vad de tycker kommunen ska prioritera för att företagsklimatet ska bli bättre. Företagen pekar då främst på en bättre dialog mellan kommunen och företagen samt bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare.

– Sannolikt är det så att i företagens ögon innebär dialog och förståelse att det också leder till en förbättring. De perspektiv som företagen lyfter fram ska kommunen agera på, precis så som kommunerna agerat under coronapandemin. Först då tolkar företagen att kommunen förstår dem, säger Ulrica Bennesved, regionchef för Svenskt Näringsliv i Kalmar län.

Nu är resultaten presenterade och nu fortsätter arbetet i kommunerna med att tillsammans med företagare, tjänstemän och politiker se vad det är som behöver prioriteras och förbättras. Ska det gå bra för Sverige och kommunerna behövs ett företagsklimat i världsklass.

Sammanfattande omdöme på företagsklimatet i Kalmar län

KommunBetyg 2021Jämfört med 2020
Mönsterås4,1+/-0
Torsås3,7+0,1
Nybro3,6-0,1
Borgholm3,5+0,3
Kalmar3,5+0,1
Hultsfred3,4+0,1
Västervik3,4+0,3
Vimmerby3,2+0,1
Oskarshamn3,2+0,1
Högsby3,2+0,5
Emmaboda3,1+/-0
Mörbylånga2,9+/-0

Fakta

Svenskt Näringslivs enkät skickas ut till cirka 60 000 företagare i hela Sverige. 33 000 av dem har svarat, varav 1274 i Kalmar län. Deltagarna får sätta ett betyg på en mängd olika områden, på en skala från 1 till 6 där 1 är dåligt, 3 är godtagbart och 6 är utmärkt.  

Läs mer: www.foretagsklimat.se

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist