LogoLogo
LogoLogo
NYHET14 juli 2016

Jag kan göra mer! Hindra mig inte med stelbenta regler

Ungdomsarbetslösheten är en stor utmaning för Sverige att lösa. Likaså utmaningen att få de 100 000 nyanlända i arbete, både för sin egen och familjens försörjning men också för att integreras i samhället. Jag vet att regeringen har höga ambitioner att finna lösningar på både integration och ungdomsarbetslöshet. Min förhoppning är att man tar hjälp av näringslivets möjligheter och tar bort de krångliga regler som idag effektivt hindrar företag att anställa nyanlända efter genomförd praktikperiod.

Ivan Ström, franchisetagare för McDonald’s i Kalmar, Nyköping, Oskarshamn och Västervik.

Inför sommaren har jag rekryterat omkring 100 medarbetare till mina fem restauranger. Några av dem skulle kunna varit nyanlända, men fram till helt nyligen har praktikplats under sommarmånaderna inte tillåtits. De som jobbar hos mig i sommar kommer få den första viktiga raden i CV:t och många av dem kommer troligen jobba vidare på mina restauranger under hösten, parallellt med skolan och på lov.

Vi ger dem utbildningen de behöver på restaurangen. Det behövs inte några förkunskaper eller examen, det viktigaste är att de har rätt inställning och är beredda att ge service. Hos oss får de lära sig att passa tider, kommunicera och jobba i team. Precis det som framtida arbetsgivare förväntar sig att de kan när de börjar nästa jobb. Jag ser gärna att de vi utbildar, stannar kvar hos oss länge och vi har en intern utbildningsstege, McDonald’s Business School, med tydliga mål för att ta klivet till nästa nivå.

Det finns ett tydligt moment-22 inbyggt i hela frågan kring ungdomsarbetslösheten eftersom man måste ha haft ett jobb för att få ett jobb. Vi måste ta till vara de fantastiska personer som kommit till landet, men vi måste arbeta tillsammans för att lyckas att ge fler arbete. Integration av nyanlända är utan tvekan den viktigaste frågan vi tillsammans måste lösa. Här vill jag och näringslivet vara en del av lösningen.

Omkring 30 procent av medarbetarna på McDonald’s i Sverige har annan bakgrund än svensk. Och det finns ungefär 100 nationaliteter representerade på våra restauranger i landet och medarbetarna talar omkring 65 olika språk. Vi har både modell för att rekrytera unga och de som inte kan språket eftersom våra medarbetare kan överbrygga språkbarriären.

Jag tror det behövs anpassade, rentav helt nya regler som gör det möjligt för nyanlända att snabbt komma i praktikarbete som leder till riktigt jobb och parallellt med det läsa SFI, så tidigt som möjligt. Regler som gör det enkelt för näringslivet att anställa personer efter flera månaders genomförd praktik. Det är vägen till integration, bryta isolering och släppa in dem i samhället.

Nuvarande regler är för krångliga, men från i år tillåts i alla fall praktik under sommarmånaderna. Den nya regeln är så ny att olika svar lämnas beroende på vem som tillfrågas. Det finns en liten möjligt att anställa en nyanländ person efter praktikperiodens slut, men då krävs undantag från kravet om arbetstillstånd. För att sådant ska kunna utfärdas måste identiteten styrkas och göras sannolik. Det är helt enkelt för svårt.

Det är ju självklart bättre för den som hittat trygghet på en arbetsplats genom praktik och vill fortsätta att arbeta där också får göra det. Nu tvingas de tillbaka till osäkerhet och sysslolöshet. Det måste ändras.

Sverige har en enorm utmaning när det gäller att få in nyanlända personer i både samhälle och arbete. För att lyckas med det behövs långsiktiga spelregler på arbetsmarknaden. Samtidigt behövs bättre samordning mellan myndigheter och anpassade regelverk så att näringslivet kan anställa nyanlända personer som lärts upp under praktiken.

Mångfald är viktigt för mig och just mångfald har byggt mitt företag. Vi måste lösgöra kraften i näringslivet och ge företagen möjlighet att ta vara på de fantastiska resurser och kompetenser som vi fått in i landet. Framförallt måste vi ta vara på deras entusiasm och energi nu när de skapar sig ett nytt liv i Sverige.

Jag kan göra mycket mer, näringslivet lika så, men som det är nu hindras vi effektivt från det på grund av stelbenta regler som inte alls är anpassade utifrån den situation vi befinner oss i nu. Det är inte bara nyanlända som måste integreras i Sverige, svenska företag måste integreras i det nya och mångkulturella Sverige.

Ivan Ström, franchisetagare för McDonald’s i Kalmar, Nyköping, Oskarshamn och Västervik.

ArbetsmarknadIntegrationUngdomsarbetslöshet
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist