NYHET15 januari 2024

Medvetna val spelar roll

Nu är det dags för Kalmar läns 2733 elever från årskurs 9 att göra sitt gymnasieval. Ett stort och viktigt val, men långt ifrån livsavgörande. Även om det finns många möjligheter att göra nya val efter gymnasiet bör man vara medveten om att valet spelar roll. Det finns inget program som håller alla dörrar öppna.

”Många elever på högskoleförberedande program väljer att inte plugga vidare efter examen. De väljer inte heller gymnasieutbildning med den intentionen. Elever som valt ett högskoleförberedande gymnasieprogram skulle ha fått jobb enklare – och dessutom tjänat betydligt mer – om de valt ett yrkesprogram”, skriver Ulrica Bennesved och Johan Olsson, Svenskt Näringsliv, i en debattartikel.

Välja efter intresse är bra, men det är viktigt att komma ihåg att intressen utvecklas och ändras. Och det kan vara flera olika program som möter ens intressen. Från och med förra året ingår också den grundläggande högskolebehörigheten på samtliga program, även om eleverna på yrkesprogram kan välja bort den.

I debatten hörs ofta att elever som har det svårt i skolan borde välja en yrkesutbildning. Det är sant att fler borde välja en yrkesutbildning, men det gäller inte bara de som har det svårt i skolan. En stor grupp elever som i dag går samhällsvetenskapligt och estetiskt program borde ha valt yrkesprogram i stället. Många elever på högskoleförberedande program väljer att inte plugga vidare efter examen. De väljer inte heller gymnasieutbildning med den intentionen. Elever som valt ett högskoleförberedande gymnasieprogram skulle ha fått jobb enklare – och dessutom tjänat betydligt mer – om de valt ett yrkesprogram. Etableringschansen på arbetsmarknaden kan öka med upp till 21 procentenheter. Medianlönen kan öka med över 100 000 kronor per år.

På Ekonomifaktas sajt Gymnasiepejl redovisas arbetsmarknads- och inkomststatistik för elever som tidigare gått olika gymnasieprogram. I Kalmar län har till exempel samtliga elever som gått bygg och anläggningsprogrammet i Västervik jobb tre år efter examen. I Oskarshamns kommun hade 9 av 10 eleverna som gått fordons och transportprogrammet jobb tre år efter examen.

Det är inte bara Svenskt Näringsliv som tycker att det behövs fler elever på yrkesprogram. Skolverkets planeringsunderlag som presenterades i höstas konstaterar att för att möta arbetsmarknadens behov och ungdomars efterfrågan bör platser i Kalmar län omdisponeras från högskoleförberedande program till yrkesprogram. Framför allt gäller det programmen bygg och anläggning, el och energi, fordon och transport, industritekniska och vård och omsorg.

Från och med nästa år ska också gymnasial utbildning inte bara dimensioneras utifrån elevernas efterfrågan utan också efter arbetsmarknadens behov. Vi förväntar oss att det också leder till förändringar i det utbildningsutbud som möter framtida elever.

Ulrica Bennesved
Regionchef Kalmar län, Svenskt Näringsliv

Johan Olsson
Policyexpert kompetensförsörjning, Svenskt Näringsliv

Tidigare publicerad i:

Barometern, 11 januari 2024
Medvetna val spelar roll

Dagens Kalmar, 12 januari 2024
Medvetna val spelar roll

Dagens Vimmerby, 12 jan 2024
Medvetna val spelar roll

Dagens Västervik, 12 jan 2024
Medvetna val spelar roll

Dagens Hultsfred, 12 jan 2024
Medvetna val spelar roll

GymnasiepejlGymnasievalet
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist