SNs experter på möte på Teleborgs Slott

Martin Tunström, Barometerns politiska chefredaktör, Ulrica Bennesved, regionchef Svenskt Näringsliv, Amelie Langby, opinionsbildare Svenskt Näringsliv och Jonas Fryklund ekonom Svenskt Näringsliv, deltog då Svenskt Näringsliv arrangerade ett möte för företagare, riksdags- och kommunpolitiker från Kronobergs- och Kalmar län.

Nytt politiskt läge i Sverige med stora utmaningar

NYHET Publicerad

REFORMBEHOV Det tog 134 dagar att få en ny regering på plats, historiskt länge för svenska förhållanden. Under tiden värktes det, efter många turer, fram en blocköverskridande överenskommelse i 73 punkter, som innehåller flera åtgärder, men saknar andra, som borde funnits med.

IMG_E8414
IMG_E2075
1IMG_E2078
IMG_8420
IMG_8422
IMG_E2090
IMG_E2096

Det ansåg både Barometerns politiska chefredaktör Martin Tunström och Svenskt Näringslivs opinionsbildare Amelie Langby, som medverkade vid Svenskt Näringslivs kvällsseminarium på Teleborgs Slott i Växjö, samma dag som Stefan Löfvén läste upp sin nya regeringsdeklaration. 

– Här finns ingenting om eventuella regelförändringar, påpekade Amelie Langby. Vad händer där? Vi hade hellre sett andra åtgärder än en familjevecka, som är dyr att genomföra. 

Hon nämnde bland annat en snabb strukturomvandling på grund av såväl globalisering, digitalisering som automatisering. Parallellt med detta en ökande internationell konkurrens också på hemmaplan, ett utanförskap med höga ingångströsklar till arbetsmarknaden och en kompetensbrist inom många områden i arbetslivet. 

Martin Tunström konstaterade att det finns flera områden, som inte nämns i regeringsförklaringen. 

– Industripolitiken lyser med sin frånvaro. Kan det möjligen bero på att Stockholmsregionen har så lite industri? Energifrågorna saknas också. Det ska bli spännande att höra hur Ygeman tänker lösa industrins energibehov. 

– Högre utbildning nämns inte heller, sade Martin Tunström. Svenska universitet har inga incitament för att medverka i fortbildning av personer ur arbetskraften. I andra länder, där utbildning kostar, blir detta en intäktsmöjlighet. 

Martin Tunström, Barometerns politiska chefredaktör, gjorde också en utvikning om det märkliga (?) i att Sverige kan ha ett så mäktigt parlament som Sveriges kommuner och landsting (SKL), utan att det styrs av någon som helst lagstiftning. Kommuner och regioner/landsting är via SKL en tung remissinstans. Dessutom har den inte alltid samma politiska färg som riksdagen. 

– Socialdemokraterna är normalt starkare i kommunerna än i riksdagen och med moderaterna är det tvärtom. Därutöver har vi nu en ”SD-faktor”. Drygt hälften av SD-väljarna i riksdagsvalet, röstar på ett annat parti lokalt. I många delar av landet är SD näst största parti. 

– Det blir så när de offentliga grundverksamheterna inom vård, skola och brottsbekämpning inte fungerar. Då vänder sig väljarna mot samhället och röstar populistiskt, tolkade Martin Tunström detta som. 

Han anknöt därmed till temat ”Ett utmanat Sverige”, som är titeln på en av Svenskt Näringslivs aktuella rapporter. Jonas Frycklund, samhällsekonom på Svenskt Näringsliv, berörde denna med några exempel på stora utmaningar, sedda i ett internationellt konkurrensperspektiv.  

 • Våra exportmarknader växer snabbare, än vår export dit, vilket innebär att vi tappar konkurrenskraft och andelar. Vi har fallit i OECD: välståndsliga sedan 1970-talet, påpekade han
 •  
 • Andelen elever i grundskolan som inte klarar godkänt i kärnämnena svenska, engelska och matematik har fördubblats till c:a 17 procent sedan läsåret 97/98
 •  
 • I bostäder och infrastruktur har vi ett eftersatt underhåll på 300 miljarder
 •  
 • Andelen unga, respektive äldre över 80 år, växer från 50 till 55 procent under de kommande tio åren
 •  
 • Bara Nederländerna har ett större ”sysselsättningsgap” mellan inrikes och utrikes födda, än Sverige, där gapet är 16 procentenheter
 •  
 • Ett motsvarande gap relaterar till utbildningsnivån. Av de med gymnasiekompetens är 82 procent i arbete, medan andelen bland dem som är utan, bara är 57 procent 

Svenskt Näringsliv drar inga partipolitiska slutsatser av detta, påpekades under seminariet, men har ett antal sakpolitiska förslag, som man kan läsa om i rapporten ”Ett utmanat Sverige”.

Olle Termén

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Kommer att göra mitt yttersta för att infria förväntningarna

FÖRETAGSKLIMAT Efter valet är det många politiker som är nya på sina jobb. Därför har vi gett oss ut för att träffa, samtala, lyssna och föra dialog med dem som styr i kommunerna nu. Ingela Nilsson Nachtwei (c) i Vimmerby är en av dessa. Vi tog ett snack med henne om hur hon ser på företagsklimatet och näringslivet i sin kommun.
NYHET Publicerad:

Rösta för företagsamheten

EU-VALET Valet till EU-parlamentet på söndag kommer att påverkar det svenska näringslivet i väldigt stor utsträckning. Därför är det viktigt att rösta på kandidater som vill stoppa politisk klåfingrighet och överreglering. Rösta på kandidater som vill skapa goda förutsättningar för ett växande näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stora skillnader mellan vad företagare och politiker tycker

FÖRETAGSKLIMAT I år har både företagare och kommunpolitiker svarat på enkäten om hur det står till med det lokala företagsklimatet. Över 30 000 företagare i landet har svarat, varav 1 216 företagare från länet. En lång rad frågor har besvarats och svaren ger en hel del underlag för politiker, tjänstemän och företagare att arbeta vidare med.
NYHET Publicerad:

”Verkstad” med politiska medskick hos Formpress

FÖRETAGARFRÅGOR Formpress i Färjestaden AB har ett 50-tal kunder i Storbritannien. Det gör att Karin Mörnestedt, delägare i företaget och den som sköter bland annat ekonomi, personal och dokumentationen i samband med exportaffärer, ser ett eventuellt Brexit an med spänning.
NYHET Publicerad:

Fler och växande företag – bättre välfärd

FÖRETAGSKLIMAT Med Svenskt Näringslivs tjänst välfärdsskaparna kan landets företagare själva räkna ut hur mycket skatt deras verksamhet skapar, och vad det betyder för vården, skolan eller omsorgen. Bra villkor för företagen är en förutsättning för en bra välfärd.
NYHET Publicerad:

Vi är varandras förutsättningar

FÖRETAGSKLIMAT Efter valet är det många politiker som är nya på sina jobb. Därför har vi gett oss ut för att träffa, samtala, lyssna och föra dialog med dem som styr i kommunerna nu. Matilda Wärenfalk (s) i Mörbylånga är en av dessa. Vi tog ett snack med henne om hur hon ser på företagsklimatet och näringslivet i sin kommun.
NYHET Publicerad:

Stark efterfrågan på arbetsmarknaden, trots det tomma platser

UTBILDNING Granskningen av den preliminära gymnasieantagningen visar att i Kalmar län finns det tomma platser på program som har en mycket ljus framtid på arbetsmarknaden. Nu bör gymnasieväljarna ta chansen och tänka igenom sina val inför det slutgiltiga antagningen.
NYHET Publicerad:

Ledartröjan är påtagen

KLIMAT Ska vi klara omställningen till en långsiktigt hållbar utveckling av miljö och klimat krävs det en global samverkan på många områden. Det svenska näringslivet har dragit på sig tävlingsdressen och är beredd att ta ledartröjan. Siktet är inställt på omställning till en cirkulär ekonomi.
NYHET Publicerad:

Det finns väldigt mycket framtidstro och optimism

FÖRETAGSKLIMAT Efter valet är det många politiker som är nya på sina jobb. Därför har vi gett oss ut för att träffa, samtala, lyssna och föra dialog med dem som styr i kommunerna nu. Johan Persson (s) i Kalmar är inte ny på jobbet, men vi har ändå samtalat med honom om hur han ser på företagsklimatet och näringslivet i hans kommun.
NYHET Publicerad:

Företagen i Kalmar län planerar stora investeringar

KONJUNKTUR Nästan hälften av alla företag i Kalmar län tror att de kommer öka sin försäljning under det kommande halvåret, och en tredjedel planerar att öka sina investeringar. Den goda ekonomin smittar av sig, men runt hörnet väntar en avmattning.
NYHET Publicerad:

Bra företagsklimat är som oljan i motorn

FÖRETAGSKLIMAT Efter valet är det många politiker som är nya på sina jobb. Därför har vi gett oss ut för att träffa, samtala, lyssna och föra dialog med dem som styr i kommunerna nu. Anders Johansson (c) i Mönsterås är inte helt ny på jobbet, och så här tänker han kring företagsklimatet och näringslivet i hans kommun.
NYHET Publicerad:

Att åkerierna saknar chaufförer är ett stort problem

KOMPETENS Den prioriterade frågan för dagens transportföretagare ligger nu på att få tag i rätt chaufförer. Det framkom tydligt, när Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke träffade lastbils- och bussföretagare i ett frukostmöte.
NYHET Publicerad:

Hur ser en företagare ut?

FÖRETAGSKLIMAT Hur ser den genomsnittlige företagaren i din kommun ut? Ålder, kön, inkomst, arbetade timmar och namn? Enligt Markus Svensson från Tillväxt & Tillsyn heter han Anders och driver ett småföretag, tjänar cirka 21 000 kr/mån och lägger ungefär 55 tim/vecka på jobbet.
NYHET Publicerad:

Lönesättning som förändrar beteenden

STRATEGI För Epiroc i Kalmar var det en fullträff att koppla lönekriterierna rakt av till den värdegrund som företaget tagit fram. ”Löneprocessen driver precis det vi vill driva – förbättrade beteenden”, säger vd:n Jenny Heimersson.
NYHET Publicerad:

Problem är välkomna på AMB

FÖRETAGSKLIMAT På AMB Industri AB i Broakulla har effektivitet och kvalitet i flera fall drivits så långt, att man till och med tagit över vad som kunden tidigare ansett vara sin egen kärnverksamhet. I dag är AMB ”kontraktstillverkare” med en avancerad process för formsprutning, ytbehandling och montering av produkter med högt ställda krav.
NYHET Publicerad:

Viktigt att ”reglera utsläppen – inte mobiliteten”

MILJÖ & KLIMAT Transportföretagare från Kalmar och Kronobergs län träffade Jan-Olof Jacke, Svenskt Näringslivs vd under hans besök i regionen, Jan-Olof Jacke har efter ett halvår på sin post, träffat drygt 200 ledare i medlemsföretag öga mot öga, hört ett antal prioriterade frågor som återkommer.
NYHET Publicerad:

Vi har alla ett jättejobb att förklara hur viktig industrin är

FÖRETAGARFRÅGOR Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke fick med sig många värdefulla inspel från de 12 närvarande företagarna från Kronobergs- och Kalmar län som han träffade på lunchen under sitt besök. Bland annat om relationen hållbarhet och företagsamhet.
NYHET Publicerad:

Schyssta attityder är vägen till framgång

UNG FÖRETAGSAMHET I samband med mässan ”Entreprenörskap på riktigt” samlades cirka 140-tal företagare till en näringslivslunch med temat Det vinnande laget – hur skapar vi en inkluderande arbetsmiljö för att lyckas i framtiden?
NYHET Publicerad:

”Vi måste avdramatisera kontakten med kommunen”

FÖRETAGSKLIMAT Dialog mellan företag och kommun samt förståelsen hos alla handläggare att man är en del i kommunens näringslivsarbete är en stor utmaning för att skapa ett gott företagsklimat, enligt Thomas Svensson, vd för Mönsterås Utvecklings AB (MUAB).
NYHET Publicerad:

För ett bättre företagsklimat – krävs insatser på alla plan. Finns vilja, finns möjligheter.

KOMMENTAR Valet till Europaparlamentet nalkas och så även en ny EU-kommission. EU är på väg in i en ny fas. I Sverige är dock intresset för EU ganska ljumt, vilket är tråkigt. För på den europeiska arenan finns det mycket svenska representanter kan göra för att förbättra villkoren här hemma och då inte minst på näringslivssidan.