SNs experter på möte på Teleborgs Slott

Martin Tunström, Barometerns politiska chefredaktör, Ulrica Bennesved, regionchef Svenskt Näringsliv, Amelie Langby, opinionsbildare Svenskt Näringsliv och Jonas Fryklund ekonom Svenskt Näringsliv, deltog då Svenskt Näringsliv arrangerade ett möte för företagare, riksdags- och kommunpolitiker från Kronobergs- och Kalmar län.

Nytt politiskt läge i Sverige med stora utmaningar

NYHET Publicerad

REFORMBEHOV Det tog 134 dagar att få en ny regering på plats, historiskt länge för svenska förhållanden. Under tiden värktes det, efter många turer, fram en blocköverskridande överenskommelse i 73 punkter, som innehåller flera åtgärder, men saknar andra, som borde funnits med.

IMG_E8414
IMG_E2075
1IMG_E2078
IMG_8420
IMG_8422
IMG_E2090
IMG_E2096

Det ansåg både Barometerns politiska chefredaktör Martin Tunström och Svenskt Näringslivs opinionsbildare Amelie Langby, som medverkade vid Svenskt Näringslivs kvällsseminarium på Teleborgs Slott i Växjö, samma dag som Stefan Löfvén läste upp sin nya regeringsdeklaration. 

– Här finns ingenting om eventuella regelförändringar, påpekade Amelie Langby. Vad händer där? Vi hade hellre sett andra åtgärder än en familjevecka, som är dyr att genomföra. 

Hon nämnde bland annat en snabb strukturomvandling på grund av såväl globalisering, digitalisering som automatisering. Parallellt med detta en ökande internationell konkurrens också på hemmaplan, ett utanförskap med höga ingångströsklar till arbetsmarknaden och en kompetensbrist inom många områden i arbetslivet. 

Martin Tunström konstaterade att det finns flera områden, som inte nämns i regeringsförklaringen. 

– Industripolitiken lyser med sin frånvaro. Kan det möjligen bero på att Stockholmsregionen har så lite industri? Energifrågorna saknas också. Det ska bli spännande att höra hur Ygeman tänker lösa industrins energibehov. 

– Högre utbildning nämns inte heller, sade Martin Tunström. Svenska universitet har inga incitament för att medverka i fortbildning av personer ur arbetskraften. I andra länder, där utbildning kostar, blir detta en intäktsmöjlighet. 

Martin Tunström, Barometerns politiska chefredaktör, gjorde också en utvikning om det märkliga (?) i att Sverige kan ha ett så mäktigt parlament som Sveriges kommuner och landsting (SKL), utan att det styrs av någon som helst lagstiftning. Kommuner och regioner/landsting är via SKL en tung remissinstans. Dessutom har den inte alltid samma politiska färg som riksdagen. 

– Socialdemokraterna är normalt starkare i kommunerna än i riksdagen och med moderaterna är det tvärtom. Därutöver har vi nu en ”SD-faktor”. Drygt hälften av SD-väljarna i riksdagsvalet, röstar på ett annat parti lokalt. I många delar av landet är SD näst största parti. 

– Det blir så när de offentliga grundverksamheterna inom vård, skola och brottsbekämpning inte fungerar. Då vänder sig väljarna mot samhället och röstar populistiskt, tolkade Martin Tunström detta som. 

Han anknöt därmed till temat ”Ett utmanat Sverige”, som är titeln på en av Svenskt Näringslivs aktuella rapporter. Jonas Frycklund, samhällsekonom på Svenskt Näringsliv, berörde denna med några exempel på stora utmaningar, sedda i ett internationellt konkurrensperspektiv.  

 • Våra exportmarknader växer snabbare, än vår export dit, vilket innebär att vi tappar konkurrenskraft och andelar. Vi har fallit i OECD: välståndsliga sedan 1970-talet, påpekade han
 •  
 • Andelen elever i grundskolan som inte klarar godkänt i kärnämnena svenska, engelska och matematik har fördubblats till c:a 17 procent sedan läsåret 97/98
 •  
 • I bostäder och infrastruktur har vi ett eftersatt underhåll på 300 miljarder
 •  
 • Andelen unga, respektive äldre över 80 år, växer från 50 till 55 procent under de kommande tio åren
 •  
 • Bara Nederländerna har ett större ”sysselsättningsgap” mellan inrikes och utrikes födda, än Sverige, där gapet är 16 procentenheter
 •  
 • Ett motsvarande gap relaterar till utbildningsnivån. Av de med gymnasiekompetens är 82 procent i arbete, medan andelen bland dem som är utan, bara är 57 procent 

Svenskt Näringsliv drar inga partipolitiska slutsatser av detta, påpekades under seminariet, men har ett antal sakpolitiska förslag, som man kan läsa om i rapporten ”Ett utmanat Sverige”.

Olle Termén

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

David representerar Sverige i Yrkes-VM

YRKESLANDSLAGET Om två veckor går Yrkes-VM av stapeln i Kazan i Ryssland. Fler än 1200 ungdomar från 70 länder kommer då tävla i över 50 olika yrkesgrenar. En av dem är David Petersson från Rockneby i Kalmar. 
NYHET Publicerad:

Sverige är i behov av omfattande reformer på flera områden.

KOMMENTAR Konjunktursvängningar är inte näringslivets största utmaningar, istället uppger företagen kompetensbristen som ett av de största tillväxthindren och bostadsbristen spär på den problematiken ytterligare.
NYHET Publicerad:

Det går att påverka enskilda EU-beslut

ARBETSMILJÖ Med rätt argument, rätt metod och rätta kontakter kan faktiskt ett enskilt företag få gehör för förslag om utformning av EU-direktiv, och i förlängningen av svensk lagstiftning. Batteritillverkaren Saft AB i Oskarshamn lyckades påverka reglerna för uppföljning, av hur användning av kadmium (Cd) i tillverkningsprocessen påverkar arbetsmiljön.
NYHET Publicerad:

Växjölöftet - ställer krav på motprestation

ARBETSMARKNAD Genom att kräva motprestation, och samtidigt erbjuda individuella utvecklingsprogram, har Växjö kommun lyckats minska antalet hushåll som får försörjningsstöd med 45 %. Räknat per invånare, är besparingen nästan 36 % av kostnaden.
NYHET Publicerad:

Ny modell för flexibilitet och trygghet i arbetslivet

ARBETSMARKNAD Svenskt Näringsliv var 2009 nära ett huvudavtal med LO om flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden, men det sprack på olika prioriteringar. Likaså 2013 och 2015. Men nu gör organisationen ett nytt avstamp och torgför en ny modell, som man hoppas ska leda till ett antal reformer under de kommande åren.
NYHET Publicerad:

Färre unga börjar driva företag i Kalmar län

JOBBSKAPARE Färre en var hundrade ungdom i Kalmar län tog förra året steget att börja driva eller leda företag. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning Företagsamheten. Andelen unga som intresserar sig för företagande är på en rekordlåg nivå.
NYHET Publicerad:

Tips från Finfa

SOMMARÖPPET Vi finns tillgängliga under hela sommaren om du har frågor kring kollektivavtalad försäkring och pension.
NYHET Publicerad:

Dagens unga är bättre rustade

SOMMARJOBB På Böda Sand är det full fart. Mängder med nya aktiviteter, nyrenoverade stugor och lokaler. Nytt nöjesbolag, padelplaner och skojig vattensport. Allt detta hade inte varit möjligt om det inte hade funnits personal som trivs och gör ett bra jobb.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivardag – Avtal 2020

SAVE THE DATE - 23 oktober. En dag fylld av det som rör din vardag som företagare och arbetsgivare. Mattias Dahl som efterträder Peter Jeppsson som vice vd med ansvar för arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv, medverkar på Arbetsgivardagen i Växjö och diskuterar; Inför Avtal 2020.
NYHET Publicerad:

Håll koll på bluffakturorna

BEDRÄGERIER Bluffakturor är ett stort problem som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då falska fakturorna riskerar att slinka igenom när ordinarie personal är på semester. Här hittar du tips på hur du gör om du får en bluffaktura.
NYHET Publicerad:

En arena för verklig förändring

KRÖNIKA Jag har varit med på politikerveckan i Almedalen på något sätt sedan 2001. Det är en vecka som för oss politiknördar blivit något oantastligt och odisputerbart. En vecka som präglas av minglande, kontaktskapande och utbyte av idéer. En vecka som med rätta kan ifrågasättas för det offentliga slöseriet. Men för den som väljer att planera och strukturera sin närvaro kan veckan bidra till verklig förändring.
NYHET Publicerad:

Några tankar i semestertider

KRÖNIKA Skol- och sommaravslutningar har avlöst varandra och det har blivit dags att summera mina första terminer på Svenskt Näringsliv. Ett fantastiskt arbete med många spännande möten.
NYHET Publicerad:

Det går att förändra, även om det tar tid.

FÖRETAGSKLIMAT För Lasse Olofsson har speedway alltid varit ett stort intresse, men också nyttig när det gäller att knyta nya kunder till företaget.
NYHET Publicerad:

Superbra i våra kontakter

FÖRETAGSKLIMAT Efter valet är det många politiker som är nya på sina jobb. Därför har vi gett oss ut för att träffa, samtala, lyssna och föra dialog med dem som styr i kommunerna nu. Ilko Corkovic (s) i Borgholm är en av dessa. Vi tog ett snack med honom om hur han ser på företagsklimatet och näringslivet i sin kommun.
NYHET Publicerad:

Svensk skola behöver reformer

UTBILDNING Trots en arbetslöshet på 7,8 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Kalmar län. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Svenskt Näringsliv föreslår därför höjda krav på lärarutbildningarna, nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Lagligt? Lämpligt? Listigt?

FÖRETAGSKLIMAT Bra företagsklimat ger bättre tillväxt. När årets enkätsvar för företagsklimatet i Västerviks kommun presenterades var det fokus på konkurrens och dialog. Svenskt Näringslivs biträdande regionchef Johnny Rönnfjord menade att man inte ska ta alltför allvarligt på förändringar i enstaka tiondelar i omdömena. Samtidigt, menade han, är det viktigt att ta företagens omdöme om kommunens näringslivsklimat på stort allvar.
NYHET Publicerad:

Hög press på svenska åkerier

KONKURRENS Att konkurrensläget för de svenska åkerierna på hemmaplan är tufft, återspeglas såväl i antalet utländska trailerfordon på svenska vägar, som vid en titt i lönsamhetsstatistiken.
NYHET Publicerad:

Trelleborg-företag har tystnad som affärsidé

FÖRETAGARFRÅGOR I ett företag som Trelleborg Sealing Solutions AB i Kalmar, är det ständigt ”dags för verkstad” och det visade platschef Ulf Johansson, inte utan stolthet, för ett 20-tal företagare och politiker, när Svenskt Näringsliv kallade till diskussion och ”verkstad”. Fastighetschefen Mikael Holm deltog också som värd i rundvandringen.
NYHET Publicerad:

Svenska kockar skapar internationellt intresse

FÖRETAGARFRÅGOR Rundturen i Kalmar län på temat ”Dags för verkstad” landade på restaurang Kött & Bar i det gamla frimurarhotellet i Kalmar. Restauratören Jörgen Rasmussen beskrev i livliga ordalag de vedermödor en kock och krögare kan få genomleva med personal, hyresvärdar och kommunala tjänstemän – men också den personliga tillfredsställelse man får uppleva när allt går bra.
NYHET Publicerad:

Guldregn över unga entreprenörer

UNG FÖRETAGSAMHET Sedan 1980 har Ung Företagsamhet gett barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Det här är en fantastisk möjlighet för unga att testa sina vingar och få värdefulla erfarenheter av vad företagande och entreprenörskap handlar om.