NYHET8 mars 2024

Andelen kvinnliga företagare ökar i länet – men stor potential för fler

Den 8 mars är internationella kvinnodagen. Med anledning av den presenterar Svenskt Näringsliv nya siffror som visar hur många kvinnor som är med och driver företag i någon av Jönköpings läns 13 kommuner.

Foto: Svenskt Näringsliv & Canva

Sverige är internationellt känt för att präglas av jämställda attityder och värderingar. I jämförelse med andra länder har vi dessutom en stor andel kvinnor som yrkesarbetar. När det kommer till företagare är dock skillnaden betydligt större mellan kvinnor och män.

En ny sammanställning från Svenskt Näringsliv visar att 8 282 kvinnor är med och driver företag i någon av länets kommuner. Totalt är siffran för både kvinnor och män 30 836 vilket innebär en fördelning där knappt tre av tio som driver företag är kvinnor.

- Vi missar en stor potential här. Historiskt sett har företagandet varit betydligt högre bland män än bland kvinnor. I Jönköpings län skulle det krävas ytterligare 14 272 kvinnor som är med och driver företag för att komma i nivå med antalet män, säger Anna Gillek.

Jämfört med för 10 år sedan har den procentuella andelen av befolkningen som är kvinnor och företagare ökat. Från 5,7 procent år 2014 till 6,6 procent år 2024. Men det går för långsamt. Sverigesnittet är 8,4.

- Vi är alla överens om att vi behöver fler kvinnor som startar och driver företag, fler kvinnor som satsar och tar steget från att vara anställd till att vara företagare. Här kan politiken hjälpa till genom att minimera de inslag som ökar riskerna med att starta eller involvera sig i ett företag generellt, men också för att göra det mer attraktivt för kvinnor att vilja välja att bli företagare, säger Anna Gillek.

Om undersökning

Uppgifterna hämtas från UC AB i början av året och utgår från en totalundersökning av antalet företagsamma personer, snarare än antalet företag. Syftet är att visa om andelen kvinnor som är med och driver företag ökar eller minskar. En företagsam kvinna definieras som en person som antingen har en F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag, alternativt är VD eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag. En person räknas enbart en gång, oavsett om personen ansvarar för ett eller flera företag. Det finns därför fler registrerade företag än det finns företagsamma människor. Företagsamheten är en totalundersökning, vilket innebär att den kan användas för att jämföra företagsamheten mellan olika kommuner och län över tid.

FöretagsamhetLokalt FöretagsklimatKvinnlig företagsamhet
Skriven avAnna Gillek
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist