NYHET8 mars 2024

Andelen kvinnliga företagare ökar i Värmland – men stor potential för fler

Den 8 mars är internationella kvinnodagen. Med anledning av den presenterar Svenskt Näringsliv nya siffror som visar hur många kvinnor som är med och driver företag i någon av Värmlands 16 kommuner.

Foto: Svenskt Näringsliv & Canva

Sverige är internationellt känt för att präglas av jämställda attityder och värderingar. I jämförelse med andra länder har vi dessutom en stor andel kvinnor som yrkesarbetar. När det kommer till företagare är dock skillnaden betydligt större mellan kvinnor och män.

En ny sammanställning från Svenskt Näringsliv visar att 6 772 kvinnor är med och driver företag i någon av Värmlands kommuner. Totalt är siffran för både kvinnor och män 23 539.

- Med den långa tradition av jämställdhet i Sverige borde vi ha kommit längre i denna fråga. Historiskt sett har företagandet varit betydligt högre bland män än bland kvinnor. I Värmland skulle det krävas ytterligare 9 995 kvinnor som är med och driver företag för att komma i kapp männen, säger Anna Hedberg, Regionchef för Svenskt Näringsliv.

Jämfört med för 10 år sedan har den procentuella andelen av befolkningen som driver företag och som är kvinnor ökat. Men den är ändå för låg och det går för långsamt. Från 5,9 procent år 2014 till 7,0 procent år 2024. Sverigesnittet är 8,4.

- Vi behöver fler företagare i Värmland och givetvis också fler kvinnor som är med och startar och driver företag, fler kvinnor som satsar och tar steget från att vara anställd till egenföretagare. Politiken kan hjälpa företagaren generellt genom att minska de inslag som ökar riskerna att starta eller engagera sig i ett företag, avslutar Anna Hedberg.

Om undersökningen

Uppgifterna hämtas från UC AB i början av året och utgår från en totalundersökning av antalet företagsamma personer, snarare än antalet företag. Syftet är att visa om andelen kvinnor som är med och driver företag ökar eller minskar. En företagsam kvinna definieras som en person som antingen har en F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag, alternativt är VD eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag. En person räknas enbart en gång, oavsett om personen ansvarar för ett eller flera företag. Det finns därför fler registrerade företag än det finns företagsamma människor. Företagsamheten är en totalundersökning, vilket innebär att den kan användas för att jämföra företagsamheten mellan olika kommuner och län över tid.

FöretagsamhetLokalt FöretagsklimatKvinnlig företagsamhet
Skriven avAnna Hedberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist