NYHET31 maj 2022

Små skillnader i årets granskning av företagsklimatet 

I Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet i Kalmar län är skillnaderna mot förra året små. Mest nöjda med det generella företagsklimatet är företagarna i Mönsterås följt av Torsås.  

Foto: Mostphotos

– Mönsterås är ett tydligt exempel på att långsiktigt och målmedvetet arbete ger resultat. Dialog och rätt attityd från såväl politiker som tjänstemän är en grund som bidrar till att skapa engagemang och delaktighet från företagen. I år är det sammanfattande omdömet det åttonde högsta i landet. Starkt jobbat av Mönsterås att återigen få höga omdömen i många frågor. Det är också glädjande att se trendbrottet i Mörbylånga. Mycket bra att stiga i alla frågor och vi hoppas att den positiva utvecklingen håller i sig långsiktigt, säger Svenskt Näringslivs regionchef Ulrica Bennesved. 

Det är glädjande att se trendbrottet i Mörbylånga. Mycket bra att stiga i alla frågor och vi hoppas att den positiva utvecklingen håller i sig långsiktigt.
Ulrica Bennesved, regionchef


Om företagen själva får välja vilka åtgärder de anser att kommunen ska göra för att förbättra företagsklimatet står en utvecklad infrastruktur överst på önskelistan.  


– Infrastruktur har länge varit en högaktuell fråga i vårt län och verkar så förbli. Vi behöver rejäla investeringar i vägnät och förbättrade tåg- och flygförbindelser för att företagen ska kunna förstärka sin konkurrenskraft, vilket i de flesta fall dock är en statlig fråga, fortsätter Ulrica Bennesved.   


Även frågan om brott och otrygghet står högt över saker som företagen vill se åtgärdade. Kriminalitet leder till ökande kostnader för företagen och påverkar deras investeringsvilja och det är inte ovanligt att företag väljer att till sist lägga ner sin verksamhet av denna anledning.  


– Kalmar läns företagares kostnader för brott beräknas ligga kring hela 2 miljarder kronor årligen. Pengar som borde gått till att utveckla affärerna i stället för att investeras i larm, dyrare försäkringar och högre staket. Beloppet motsvarar en kostnad på 300 000 kronor per företag. Det är därför inte förvånande att företagarna känner att åtgärder kring kriminaliteten bör prioriteras högre och detta måste ske både på nationell och lokal nivå, säger Ulrica Bennesved, Svenskt Näringslivs regionchef i Kalmar län.  


På nationell nivå kommer bättre dialog allra främst bland de områden företagen önskar se förbättrade. Nästan fyra av tio svenska företag efterfrågar en bättre dialog. Därefter följer åtgärder för att minska brottsligheten samt att kommunens beslutsfattare ska få bättre förståelse för företagande. Kalmar läns kommuner får glädjande nog ett sammanlagt betyg som ligger över medel i företagens kontakter med kommunerna. 


– Kommunens politiker och tjänstemän har stor makt att påverka det lokala företagsklimatet. Detta kräver en fortlöpande dialog där de är lyhörda för näringslivets behov, samtidigt som även företagarna bör försöka visa förståelse för vilka prioriteringar kommunen har att ta hänsyn till. Men det är just sådant en bra och konstruktiv samverkan kan leda till, säger Ulrica Bennesved, regionchef för Svenskt Näringsliv i Kalmar län.  


I Kalmar län har 1280 företagare svarat på enkäten. Fem kommuner får ett bättre resultat jämfört med förra årets mätning, medan tre sjunker och fyra är oförändrade. Kalmar län som helhet har ett snittbetyg för det sammanfattande omdömet på 3,5, vilket är likvärdigt förra årets betyg. Detta placerar Kalmar län på 9:e plats av Sveriges 21 län.  


– Med tanken på pandemins negativa effekter får betyget ses som klart godkänt. Många företag har haft det svårt under de senaste åren och där har kommunens insatser i många fall varit mycket viktiga för deras möjlighet till överlevnad, menar Ulrica Bennesved.  


På det nationella planet ger företagen lika bra betyg på den viktigaste frågan om det sammanfattande omdömet av företagsklimatet som toppnoteringen i fjol. Helhetsbilden ger emellertid ett mer mixat intryck.  

– Det är fler kommuner som får riktigt bra betyg och det är färre kommuner som inte når godtagbart, sammanfattar Björn Lindgren, avdelningschef Lokalt Företagsklimat och SME.  

Sammanfattande omdöme på företagsklimatet i Kalmar län

KommunBetygJämfört med 2021
Mönsterås4,3+0,1
Torsås3,6–0,1
Borgholm3,5+/–
Kalmar 3,5+/–
Nybro3,4-0,2
Oskarshamn3,4+0,2
Västervik3,3-0,1
Emmaboda3,3+0,2
Vimmerby3,3+0,1
Hultsfred3,3-0,1
Mörbylånga3,2+0,3
Högsby3,2+/–

Fakta

Svenskt Näringslivs enkät skickas ut till cirka 60 000 företagare i hela Sverige. 33 000 av dem har svarat, varav 1280 i Kalmar län. Deltagarna får sätta ett betyg på en mängd olika områden, på en skala från 1 till 6 där 1 är dåligt, 3 är godtagbart och 6 är utmärkt.  

Läs mer: www.foretagsklimat.se

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist