LogoLogo
LogoLogo
Nyhet20 juni 2019

Superbra i våra kontakter

Efter valet är det många politiker som är nya på sina jobb. Därför har vi gett oss ut för att träffa, samtala, lyssna och föra dialog med dem som styr i kommunerna nu. Ilko Corkovic (s) i Borgholm är en av dessa. Vi tog ett snack med honom om hur han ser på företagsklimatet och näringslivet i sin kommun.

Borgholms kommun collage KSO Ilko miljöbild

Du går in i din andra mandatperiod som KSO i Borgholm; Hur känns det?

– Ja, nu börjar man ju bli lite varm i kläderna. Jag tycker att det är en god känsla just nu. Många saker går åt rätt håll och det finns en framtidstro. Vi bygger nu hyresrätter, för första gången på 30 år. Det finns intresse för nya etableringar och de befintliga företagen utvecklas. Ja, det känns gott!

Vad är dina tankar om näringslivet i din kommun?

– Företagen är ryggraden. Det finns ett samband vi aldrig får glömma och det är att företag som växer, utvecklas och anställer är det som gör att vi får skatteintäkter som kan användas i välfärden. Detta samband är helt avgörande om vi ska klara utmaningarna i framtiden. Vi har ett fantastisk näringsliv i Borgholm. Besöksnäring, handel, lantbruk och byggsektorerna är starka, men vi skulle önska att vi kunde locka någon större aktör med många arbetstillfällen för att bredda näringslivet. Kanske ett tjänsteföretag inom IT, callcenter eller liknande. Men då måste vi se till att förutsättningarna för uppkoppling och liknande funkar.

Hur gynnar ett gott företagsklimat utvecklingen i din kommun?

– Kommunen och näringslivet måste kroka arm och gå framåt tillsammans. Vi är samma lag, medspelare, och det måste vi inse så att vi kan nå resultat. Går det bra för företagen, går det bra för kommunen.

Har ni satt några mål kopplat till företagsklimatet i er kommun?

– Jo, visst har vi målsättningar. Vi följer och utvärderar ranking, enkätsvar, turismfrågor och insiktsmätningen, där vill ha goda resultat. Men mål är en sak. Vad som är ännu viktigare är att vi varje dag vet vem vi är till för. Ingen politiker eller tjänsteman får glömma det. Då visar vi att vi är professionella och har fokus på rätt saker.

Vad är dina tre viktigaste åtgärder/prioriteringar som rör näringslivet och företagsklimatet?

 1. 1.
  Vi måste arbeta gemensamt. Med stort engagemang och förståelse för att detta är viktiga frågor, inte bara för några få utan det ska genomsyra hela organisationen.
 2. 2.
  Vi måste skapa förutsättningar för nya etableringar. Vi måste ha god beredskap med detaljplaner och liknande.
 3. 3.
  Vi måste skapa fler arenor för att mötas. Genom dialog och närvaro ska vi snappa upp frågor. Då visar vi vårt professionella och kompetenta arbetssätt. Vi ska helt enkelt vara skitbra i våra kontakter.
 4. 4.
  Vi måste ha fokus på kompetensförsörjning som matchar behoven. Glädjande ser vi nu att det finns utbildningar för till exempel restaurang, djurskötsel, vård med mera. Det är mycket efterfrågat.
Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist