NYHET28 september 2022

Vi vill bygga en kultur som är positiv 

Henrik Andersson är kommundirektör i Oskarshamn. Jag slår mig ner med honom för att samtala om vad han och kommunen gjort för att skapa ett gott företagsklimat. Under samtalet märks att det här är frågor som ligger kommunens högsta tjänsteman varmt om hjärtat. Henrik Anderssons egna erfarenheter av såväl myndighetsutövning inom kommun- och statssektorn, samt eget företagande ger ett genuint engagemang och förståelse för frågorna. 

Vad är de viktigaste framgångsfaktorerna till att Oskarshamn stiger i rankingen av företagsklimatet? 

– Vi har de senaste åren haft ett tydligt fokus på de frågor som vi äger och kan påverka själva. Det handlar om att vi som kommun måste leverera service till företagare och medborgarna på ett sådant sätt att vi inte släcker viljan att göra rätt. För företagen vill göra rätt. Vi har jobbat med våra egna processer, digitalisering och kommunikation, men viktigast av allt är att vi påbörjat ett kulturbygge. Vi har valt att ha särskilt fokus på byggloven. Vi vill att våra medarbetare ska känna stolthet över att arbeta för Oskarshamns bästa. 

En annan viktig faktor enligt Henrik är att öka förståelsen mellan kommunen och företagen. Det är något som vi ser stort värde av. Vi skapar mötesplatser mellan företag och kommunens politiker och tjänstemän där dialogen är helt bärande. Det är inte bara ledande politiker och näringslivsavdelningen som möter företagen, så därför är det viktigt att alla olika personer från kommunen som företagen stöter på får träffa företagare för att lära känna varandra och öka förståelsen om varandras verklighet. 

– En tredje viktig fråga handlar om en av företagens största utmaningar. Att hitta rätt kompetens. Där arbetar vi med vårt uppdrag att utbilda unga men också att hitta samverkan mellan skolan och näringslivet. Till detta kommer även vårt arbete med att göra det attraktivt att leva och bo i Oskarshamn. Allt detta arbete hoppas vi kommer att underlätta för företagen att hitta nya medarbetare så att företagen kan fortsätta växa. 

Tack för pratstunden Henrik Andersson och lycka till med ert fortsatta arbete med att förbättra företagsklimatet i Oskarshamn. 

Så här beskriver Oskarshamns kommun sin löftesstyrda inriktning för att utveckla företagsklimatet. 

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist