NYHET16 april 2021

Viktigt att elever och föräldrar gör välgrundade utbildningsval

I dagarna står många högstadieelever inför möjligheten att göra om sina val till gymnasiet. Det är viktigt att elever och föräldrar får chansen att göra välgrundade och informerade val. I detta har skolornas studie- och yrkesvägledare en mycket viktig roll.

Därför träffar Svenskt Näringsliv och våra medlemsorganisationer med jämna mellanrum alla studie- och yrkesvägledare, på alla utbildningsnivåer, för att ge näringslivets beskrivning av läget i olika branscher. Ett digitalt informationsmöte där företrädare för bygg- och hantverkssektorn, besöksnäringen, industrin och transportnäringen beskrev situationen i respektive bransch. Behoven framåt av att hitta lämplig arbetskraft är för många fortsatt stort. Flera branscher har de senaste åren gjort stora omställningar, så kraven på digital kompetens och mer flexibilitet i arbetsuppgifterna har blivit ännu viktigare.

Johnny Rönnfjord
Foto: STEFAN TELL
Många företagare är stort behov av ung nyutbildad arbetskraft och upplever stora problem med att hitta rätt kompetens.
Johnny Rönnfjord, näringspolitisk rådgivare

Många företagare upplever stora problem med att hitta rätt kompetens. Det är en stor utmaning även i pandemitider. Läs gärna mer om vad företagen säger om rekrytering i länken nedan.

– Vi måste arbeta hårt för att näringsliv, politik och utbildningsanordnare tillsammans ska undvika att coronakrisen blir en kompetenskris också. De utmaningar som finns med en hög ungdomsarbetslöshet måste tas på allvar. Det gäller att komma bort från stuprörstänket i utbildningssystemet så att det blir mer flexibelt och kreativt. Lyckas vi inte med det kan kompetensbristen och missmatchningen få stora tillväxthämmande effekter på lång sikt, säger Johnny Rönnfjord på Svenskt Näringsliv i Kalmar län.

I Gymnasiepejl har vi samlat information om hur det gått för elever efter genomförd utbildning. Undersökningen syftar till att hjälpa ungdomar och deras föräldrar att göra genomtänkta utbildningsval. Gymnasiepejlen presenterar statistik om hur elever från olika program klarat sig på arbetsmarknaden. Det är stor skillnad mellan olika gymnasieprogram i hur det gått för eleverna.

Siffrorna i Gymnasiepejl visar på etablering och medianinkomst från samtliga program och gymnasieskolor i Sverige 1 och 3 år efter att eleverna avslutat gymnasiet. Gymnasiepejl har skapats för att främja företagens kompetensförsörjning och öka möjligheten för eleverna att skaffa sig jobb eller vidare utbildning genom att uppmuntra till genomtänkta och välgrundade utbildningsval. För näringslivet är det viktigt med rätt utbildad arbetskraft som matchar företagens efterfrågan. www.ekonomifakta.se/gymnasiepejl

KompetensbristSYVUtbildning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist