Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET17 november 2014

Agalv fortsätter framåt!

Med en arbetsmarknad i ständig förändring måste avståndet mellan skolan och näringslivet minska. För att behålla konkurrenskraften krävs en utbildning som rustar för arbetslivet. På Agalv i Alvesta tvingar man sig själv att tänka nytt och ser det framtida behovet av teknisk kunnig personal.

– Samverkan mellan skola och näringsliv är oerhört viktig. Inte bara för att utbildningen ska influeras av företagen utan också för att ungdomar ska få upp ögonen för arbetslivet, i mitt fall för industrin, säger Nils Ericsson, VD Alvesta Galvaniseringsverkstad AB (Agalv).

Agalvs huvudsakliga verksamhet är att belägga ytor med ett tunt lager zink som fungerar som ett bra korrosionsskydd. Företagets kunder får sina industriella metallkomponenter belagda som oftast ett sista steg i tillverkningskedjan. Nils Ericsson tog över verksamheten vid årsskiftet och har fortsatt moderniseringen av företaget. Under den förra höstterminen gästföreläste Nils Ericsson på Skanska gymnasiet i Växjö.

– Det var roligt att kunna bidra utifrån och se delar av skolvärlden inifrån. Härligt också att se hur många engagerade och ambitiösa lärare det finns. Skolan är otroligt viktig för att vi som land ska kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga också i framtiden, säger Nils Ericsson.

Att behålla konkurrenskraften blir allt viktigare i en värld som är stadd i ständig förändring. Stiftelsen för strategisk forskning slog nyligen fast att hälften av alla jobb kommer att ha försvunnit om 20 år till följd av automatisering och digitalisering. Forskningsrapporten bygger på en studie från Oxford University som undersökt hur amerikanska arbetstillfällen skulle påverkas.

Den svenska studien visar att en högre andel av de svenska jobben riskerar att ersättas av digital teknik än de amerikanska. Detta förklaras i rapporten med att vi i Sverige har en högre andel arbetstillfällen i industrin som fortfarande kan automatiseras.

– Självklart finns det en risk att arbetstillfällen försvinner med tiden. Men vi får inte glömma att vägen dit går genom effektiviseringar och för att de ska vara möjliga att genomföra behövs tekniskt kunnig personal. Även om man ersätter en del av arbetet med maskiner så behövs det konstruktörer och självklart också reparatörer – tekniskt kunnig personal helt enkelt, säger Nils Ericsson.

Stora pensionsavgångar gör att det inom några år råder stor brist på ingenjörer. Enligt SCB kan det på lite längre sikt, det vill säga 2030, röra sig om en brist på cirka 30 000 ingenjörer. Ett alternativ för öka antalet ingenjörer är att återinföra gymnasieingenjörsutbildningen vilket också har gjorts, om än i liten skala med omkring 1500 platser. Utmaningen ligger också i att locka ungdomar till branschen.

– Man borde lyfta fram hur internationell industrin är. Här har man möjlighet att jobba med en mängd olika länder och karriärmöjligheterna är också mycket goda. Men man ska samtidigt akta sig för att försköna verkligheten utan visa den som den faktiskt är, säger Nils Ericsson.

KonkurrensUtbildningArbetsmarknad
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist