Claes Bromander, Växjö Fria Gymnasium Växjö.jpg
Foto: Peter Holgersson

Claes Bromander, grundare och delägare i Denbro AB.

”Ett vinstförbud skulle strypa oss långsamt”

NYHET Publicerad

VÄLFÄRDSFÖRETAGEN Det finns en diskrepans mellan lokal och nationell nivå, inom samma parti, när det gäller synen på friskolor och vinster i välfärden. I dag har de privatägda alternativen ofta support och gott samarbete med sina kommuner, medan attackerna kommer från riksnivå. Så har det inte alltid varit.

Om detta vittnar Claes Bromander, VD och delägare i en grupp välfärdsföretag med bland annat Växjö Fria Gymnasium. Bromander har en god överblick via sitt tidigare uppdrag som vice ordförande i Friskolornas Riksförbund.

– När vi startade skolan 2001 var det ett tufft klimat i Växjö. Varken politiker eller tjänstemän i kommunen gillade att vi drog igång. Då var det den nationella nivån som stödde oss. Nu är det tvärtom, berättar Claes Bromander.

– En ledande kommunpolitiker har sagt till mig, att utan oss och Procivitas hade kommunen fått bygga två gymnasier till i Växjö, fortsätter han. Vi fyller ett behov, och känner en väldig acceptans politiskt för det vi gör i Växjö – från båda politiska blocken. Bland annat har vi 80 elever i språkintroduktion, däribland en hel del ensamkommande flyktingbarn.

I Friskoleförbundets styrelse arbetade Claes Bromander bland annat tillsammans med förre finansministern Kjell-Olof Feldt (s) som under en period var ordförande.

– Han förstår den här frågan, säger Claes Bromander. Han var emot förslaget om löntagarfonder. Reepalus förslag om vinstbegränsning är ett annat sätt att uppnå det man var ute efter med löntagarfonderna. Lyckas de med oss, så kan andra branscher känna sig oroliga också.

Det som förmått Claes Bromander och hans kollega Thomas Denward att starta friskolegymnasiet hänger samman med skiftet av huvudman för vårdutbildningen på gymnasiet, från landstinget till kommunen.

– Vi såg att ungdomarnas intresse för vårdutbildningen sjönk som en sten, och vi ville försöka återupprätta statusen och höja kvaliteten. Jag jobbade i Landstinget och hade utvecklat bland annat en sjuksköterskeutbildning i psykiatri. Det var roligt att jobba fram nya arbetssätt och friskolereformen, som kommit 1992, öppnade nya möjligheter. Det var det som drev oss, i kombination med en vilja att åstadkomma något av egen kraft.

I dag har Växjö Fria Gymnasium, förutom en eftertraktad och omvittnat kvalitativ vårdlinje, tre högskoleförberedande program samt språkintroduktionen. I alla programmen finns det inslag av idrott, där talangfulla ungdomar inom ishockey, innebandy, dans och fitness går gymnasieutbildning i kombination med träningsakademin hos respektive klubb i Växjö.

– Nu förbereder vi flytten från centrala Växjö till Arenastaden, där vi får en ytterligare förstärkt idrottsprofil och Växjös modernaste gymnasieskola i ICON-byggnaden, säger Claes Bromander.

Om vinstförbudet skulle genomföras, anser han att möjligheten att bygga upp reserver för sämre år omintetgörs. 2016-17 redovisar DenBro AB, där Växjö Fria Gymnasium utgör drygt hälften av omsättning på 70 mkr och 70 anställda, ett rörelseresultat på lite över 2 mkr. Med ett ”operativt kapital” (=eget kapital plus räntebärande skulder) på c:a 4,5 mkr skulle ”tillåten” vinst enligt Reepalus förslag begränsats till c:a 337 500 kr, alltså en sjättedel av den redovisade vinsten. Vad hade hänt om de reglerna gällt nu?

– Enligt förslaget i utredningen ska vi, för att få skolpengen, tvingas att acceptera att avkastningen på  ”operativt kapital” begränsas till statslåneräntan plus 7 procent, i dag totalt c:a sju och en halv procent. Skulle vi överskrida detta, så kan vi bli av med tillståndet och därmed skolpengen. Det skulle strypa oss långsamt, konstaterar Claes Bromander.

– Om förbudet skulle bli verklighet kommer jag personligen att åka upp till Stefan Löfvén och överlämna nycklarna till skolan till honom. Varsågod och ta hand om det här, ska jag säga.

Olle Termén

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Svenskarna får lite vård för skattepengarna

WEBB-TV Svensk hälso-och sjukvård kostar skattebetalarna 235 miljarder kronor varje år. Men trots de höga kostnaderna får svenskarna ut relativt lite vård för pengarna, visar en rapport från OECD. Välfärdsexperten Robert Thorburn efterlyser en debatt om effektiviteten i svensk sjukvård.
NYHET Publicerad:

"Nyköpings kommun utnyttjar den privata hemtjänsten"

OSUND KONKURRENS Nyköping kommuns hemtjänst går rejält back. Kommunen pumpar in extra skattepengar. Men denna uppbackning får inte de privata hemtjänstföretagen. Trots väsentligt mindre pengar fortsätter brukarna strömma till de privata.
NYHET Publicerad:

Regeringens höjda krav driver bort välfärdsföretag

KOMMENTAR Oseriösa välfärdsföretag ska drivas bort. Det är grundtanken med regeringens förslag om ägar- och ledningsprövning. Anders Morin, välfärdspolitiskt ansvarig, ser flera brister med förslaget. Bland annat försvåras nyetableringar av höga krav på eget kapital, skriver han.
NYHET Publicerad:

Järnvägsbyggare vill se kvinnlig kompetens

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Att Strukton Rail lyckats anställa så många kvinnor de senaste åren beror på en medveten satsning på kvinnor, men främst på att företaget jobbat för att skapa en öppenhet och en sund kultur där både kvinnor och män trivs, enligt vd:n Robert Röder. 
NYHET Publicerad:

Kompetensbrist lägger expansionsplaner på is

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Sju av tio företag som försökt rekrytera nya medarbetare har haft svårt att hitta rätt kompetens. Det visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. Det gör att planerad expansion läggs på is och företagen får svårt att möta kundernas behov.
NYHET Publicerad:

Småföretagare: "Vi måste börja prata om LAS"

ARBETSMARKNAD Kjell-Arne Edvinsson vet vad han talar om när han berättar om hur lagen om anställningsskydd gör livet som småföretagare svårt och ibland omöjligt. Samtidigt tror han att lösningen kan vara att fack och arbetsgivare är överens om hur man ska tolka lagen, snarare än att skriva om den.
NYHET Publicerad:

Lönsamhet och kvalitet går hand i hand

VINST I VÄLFÄRDEN Eftersom lönsamma skolföretag har hög utbildningskvalitet, så vore en vinstreglering missriktad som ett sätt att stärka kvaliteten. Den slutsatsen drar forskarna Gabriel Heller-Sahlgren och Henrik Jordahl i en ny rapport.
NYHET Publicerad:

"Förslaget gör företag sårbara"

VÄLFÄRD Regeringen har gjort förändringar i Reepalus förslag, men de är mycket små. Inga företag kommer att tvingas gå med förlust, men marginalerna blir så små att många får svårt att överleva, förklarar Robert Thorburn.
NYHET Publicerad:

Lemne: "Lösningen i välfärden är mångfald, inte monopolkaos"

VÄLFÄRD Nu lägger regeringen och Vänsterpartiet sitt skarpa lagförslag om vinster i välfärden på riksdagens bord. Det skriver Ardalan Shekarabi (S) och Ulla Andersson (V) i en debattartikel. "Lösningen i välfärden är mångfald, inte en återgång till gamla tiders monopolkaos", säger Carola Lemne, vd.
NYHET Publicerad:

Mer och längre utbildning inte alltid lösningen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Släpp in fler privata aktörer i vägledningen som kan matcha personer direkt mot jobb, inrätta en one-stop-shop för de som invandrar till Sverige och utvidga möjligheten till provtjänstgöring för att nå legitimation. Det är framkomliga vägar för att snabba på etableringen och därmed integrationen, skriver Mikaela Almerud, högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Mer relevanta utbildningar kan öka lusten av lära

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Svenskt Näringslivs årliga gymnasierapport har precis släppts. Andelen elever som tar examen från de nationella programmen har ökat något. ”Det är positivt, men resultaten måste förbättras snabbare”, säger Johan Olsson, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Allmänheten vill välja skola, vård och omsorg

KOMMENTAR Tre av tio svenskar vill se någon form av vinstreglering, enligt en undersökning i SvD. "Problemet är att frågan är formulerad utifrån synen, att det är välfärdföretagens vinstnivåer som är problemet istället för att belysa det reella problemet, allmänhetens oro för brister i kvalitén inom välfärden", skriver Tove Jarl, ansvarig för opinionsanalyser.
NYHET Publicerad:

Företagen hittar inte rätt arbetskraft

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Sju av tio företag har svårt att hitta rätt medarbetare. Gymnasie- och högskoleutbildningar med låg relevans för näringslivet är en av förklaringarna, visar Svenskt Näringslivs nya rekryteringsenkät.
NYHET Publicerad:

"Regeringens förslag fullständigt ogenomtänkta"

VÄLFÄRDSFÖRETAGEN Lagrådet levererar omfattande kritik i sitt yttrande över lagrådsremissen om Reepaluutredningen. Det måste få konsekvenser för frågans fortsatta hantering. Vi kan inte ha en regering som går emot både grundlag och Lagrådet för att nå oklara politiska mål, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitiska frågor och Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert.
NYHET Publicerad:

Ett unikt skolsystem behöver inte vara dåligt

VÄLFÄRD Att Sveriges skolsystem är unikt är inte något negativt. Vi borde vara stolta över att alla elever har möjlighet att välja skola på lika villkor, tycker Robert Thorburn, som utvecklar tanken i sin senaste film.
NYHET Publicerad:

”Reepaluutredningen innebär tvångsnedläggning av min förskola”

FÖRETAGSAMHETEN I elva år har Helena Dyrén drivit sin förskola och fått mycket uppskattning från både föräldrar och kommunen. Men nu går hennes och många andra friförskolor en osäker framtid till mötes. ”Blir Reepaluutredningen verklighet gör jag konkurs”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Rapport: Välfärdsföretagare allt färre

FÖRETAGSAMHETEN Antalet nya företagare i välfärdssektorn sjunker, samtidigt ökar gruppen som lägger ner verksamheten. Främsta förklaringen är vinstdebatten. I skottgluggen hamnar framför allt företagsamma kvinnor, visar ny statistik.  
NYHET Publicerad:

Succé för rekrytering av nyanlända

INTEGRATION Sedan två år jobbar teknikföretaget ÅF intensivt med att rekrytera nyanlända ingenjörer och ingenjörer med utländsk bakgrund som bor i Sverige. Till en början gick det trögt men när det väl lossnade blev det succé. Företagets diversity coach, Amir Nazari, leder satsningen.
NYHET Publicerad:

Stor risk att företag lägger ned om vinsttaket genomförs

VÄLFÄRDSFÖRETAGEN Nio av tio elever, brukare och anställda inom privatdriven välfärd finns i bolag som kan tvingas att lägga ned om regeringens förslag blir verklighet. Det skriver Svenskt Näringslivs vice vd Caroline af Ugglas och Anders Morin, ansvarig välfärdsfrågor.
NYHET Publicerad:

Vinststopp kan försvåra lärarkrisen

VÄLFÄRDSFÖRETAGEN Ett vinststopp inom välfärden kommer att ytterligare försvåra Sveriges lärarkris. Två nya undersökningar visar nu på långtgående risker med regeringens lagförslag. "Skolor som lärare uppskattar kan komma att hotas av nedläggning".