Claes Bromander, Växjö Fria Gymnasium Växjö.jpg
Foto: Peter Holgersson

Claes Bromander, grundare och delägare i Denbro AB.

”Ett vinstförbud skulle strypa oss långsamt”

NYHET Publicerad

VÄLFÄRD Det finns en diskrepans mellan lokal och nationell nivå, inom samma parti, när det gäller synen på friskolor och vinster i välfärden. I dag har de privatägda alternativen ofta support och gott samarbete med sina kommuner, medan attackerna kommer från riksnivå. Så har det inte alltid varit.

Om detta vittnar Claes Bromander, VD och delägare i en grupp välfärdsföretag med bland annat Växjö Fria Gymnasium. Bromander har en god överblick via sitt tidigare uppdrag som vice ordförande i Friskolornas Riksförbund.

– När vi startade skolan 2001 var det ett tufft klimat i Växjö. Varken politiker eller tjänstemän i kommunen gillade att vi drog igång. Då var det den nationella nivån som stödde oss. Nu är det tvärtom, berättar Claes Bromander.

– En ledande kommunpolitiker har sagt till mig, att utan oss och Procivitas hade kommunen fått bygga två gymnasier till i Växjö, fortsätter han. Vi fyller ett behov, och känner en väldig acceptans politiskt för det vi gör i Växjö – från båda politiska blocken. Bland annat har vi 80 elever i språkintroduktion, däribland en hel del ensamkommande flyktingbarn.

I Friskoleförbundets styrelse arbetade Claes Bromander bland annat tillsammans med förre finansministern Kjell-Olof Feldt (s) som under en period var ordförande.

– Han förstår den här frågan, säger Claes Bromander. Han var emot förslaget om löntagarfonder. Reepalus förslag om vinstbegränsning är ett annat sätt att uppnå det man var ute efter med löntagarfonderna. Lyckas de med oss, så kan andra branscher känna sig oroliga också.

Det som förmått Claes Bromander och hans kollega Thomas Denward att starta friskolegymnasiet hänger samman med skiftet av huvudman för vårdutbildningen på gymnasiet, från landstinget till kommunen.

– Vi såg att ungdomarnas intresse för vårdutbildningen sjönk som en sten, och vi ville försöka återupprätta statusen och höja kvaliteten. Jag jobbade i Landstinget och hade utvecklat bland annat en sjuksköterskeutbildning i psykiatri. Det var roligt att jobba fram nya arbetssätt och friskolereformen, som kommit 1992, öppnade nya möjligheter. Det var det som drev oss, i kombination med en vilja att åstadkomma något av egen kraft.

I dag har Växjö Fria Gymnasium, förutom en eftertraktad och omvittnat kvalitativ vårdlinje, tre högskoleförberedande program samt språkintroduktionen. I alla programmen finns det inslag av idrott, där talangfulla ungdomar inom ishockey, innebandy, dans och fitness går gymnasieutbildning i kombination med träningsakademin hos respektive klubb i Växjö.

– Nu förbereder vi flytten från centrala Växjö till Arenastaden, där vi får en ytterligare förstärkt idrottsprofil och Växjös modernaste gymnasieskola i ICON-byggnaden, säger Claes Bromander.

Om vinstförbudet skulle genomföras, anser han att möjligheten att bygga upp reserver för sämre år omintetgörs. 2016-17 redovisar DenBro AB, där Växjö Fria Gymnasium utgör drygt hälften av omsättning på 70 mkr och 70 anställda, ett rörelseresultat på lite över 2 mkr. Med ett ”operativt kapital” (=eget kapital plus räntebärande skulder) på c:a 4,5 mkr skulle ”tillåten” vinst enligt Reepalus förslag begränsats till c:a 337 500 kr, alltså en sjättedel av den redovisade vinsten. Vad hade hänt om de reglerna gällt nu?

– Enligt förslaget i utredningen ska vi, för att få skolpengen, tvingas att acceptera att avkastningen på  ”operativt kapital” begränsas till statslåneräntan plus 7 procent, i dag totalt c:a sju och en halv procent. Skulle vi överskrida detta, så kan vi bli av med tillståndet och därmed skolpengen. Det skulle strypa oss långsamt, konstaterar Claes Bromander.

– Om förbudet skulle bli verklighet kommer jag personligen att åka upp till Stefan Löfvén och överlämna nycklarna till skolan till honom. Varsågod och ta hand om det här, ska jag säga.

Olle Termén

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Omsorgsföretagare rasar: Kommer lämna över nyckeln till Stefan Löfven

VÄLFÄRD Välfärdsföretagare ryter ifrån mot regeringens nya lagrådsremiss i frågan om vinstbegränsningar inom omsorgen. "Om det här förslaget blir verklighet så kommer jag personligen lämna över nyckeln till vår verksamhet till Stefan Löfven", säger Claes Bromander, som är grundare och delägare i Denbro.
NYHET Publicerad:

"Vi har inte råd med en ideologisk strid"

VÄLFÄRD Vinstbegränsningar i skolor och omsorg sågas av flera privata skolaktörer. Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund, tycker att det är häpnadsväckande att regeringen går vidare med ett hårt kritiserat utredningsförslag.
NYHET Publicerad:

Carola Lemne: Ett dråpslag mot välfärden

VÄLFÄRD Regeringen och Vänsterpartiet har lagt fram ett lagförslag om vinstbegränsning i välfärden, trots en förödande kritik från ett samlat näringsliv, tunga statliga myndigheter och ekonomisk expertis. "Regeringens förslag bygger på ideologi och myter", säger vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Privata äldreboenden håller hög klass

VÄLFÄRD Privata äldreboenden hävdar sig väl jämfört med kommunala utförare, visar Socialstyrelsens årliga kvalitetsundersökning. Privata aktörer har i högre grad rutiner för vårdplanering och läkemedelsgenomgångar, enligt Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Forskare om LO-rapportens slutsatser: "Snarare tvärtom"

VINST I VÄLFÄRDEN Vinst i välfärden leder till ökade klyftor, urholkad mångfald och tilltagande segregation. Det hävdar LO i en rapport som presenterades på måndagen. Men detta påstående finner inget stöd i data.
NYHET Publicerad:

Ihåligt försvar av vinstbegränsning

VINST I VÄLFÄRDEN Idéburna skolföretag ska inte omfattas av vinstbegränsning. ”Att man måste undanta icke vinstdrivande aktörer från en vinstbegränsningsregel eftersom många av dem skulle tvingas i konkurs, säger något om konsekvenserna av den föreslagna regleringen”, säger projektledare Robert Thorburn.
NYHET Publicerad:

LO ger falsk bild av friskolornas vinstuttag

VÄLFÄRD Spelet om välfärdsvinster fortsätter. I en rapport kritiserar LO skolföretag för att prioritera vinst framför kvalitet, vilket drabbar eleverna. Upprörda skolföretagare anser att facket målar upp en felaktig bild.
NYHET Publicerad:

Oseriöst av LO om friskolor

KOMMENTAR Den svenska friskolemodellen bygger på att alla elever och föräldrar oavsett storleken på plånbok får välja. I de flesta länder är det en lyx förbehållen de bättre bemedlade. LO:s häxjakt på valfriheten och välfungerande populära skolor är ett svek inte minst mot de egna medlemmarna, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Elever i friskolor presterar bättre

KOMMENTAR En ny undersökning visar att friskolorna och dess elever visar på bättre resultat än i kommunala skolor. Bland annat känner eleverna i friskolor större studiero, och de är mer nöjda med delaktighet och inflytande. Mot denna bakgrund blir regeringens agerande i välfärdsdebatten än svårare att motivera, skriver välfärdsexpert Anders Morin.
NYHET Publicerad:

”Stopp för valfriheten” – en dålig vinnarslogan för S

DEBATT Regeringen väljer att gå vidare med ett förslag om att begränsa vinsterna i välfärden. Trots att den utredning som Ilmar Reepalu (S) gjorde har sågats av ett stort antal tunga remissinstanser. Förslaget kommer i praktiken innebära att många privata företag inom skola och äldreomsorg tvingas lägga ner, skriver Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Företagare: "Vinstförslaget är ohederligt"

VÄLFÄRD ”Det är oerhört märkligt att man fokuserar på att slå sönder de ekonomiska förutsättningarna för att driva privata välfärdsföretag", säger Thomas Denward, vd i Denbro Omsorg AB.  
NYHET Publicerad:

Märkligt att regeringen håller kvar vid vinstförbudet i omsorg och skola

KOMMENTAR Regeringen svänger och anser att mångfald, konkurrens och vinstsyftande företag, är bra för att stärka kvaliteten inom vården. Det framgår av en utredning. Anders Morin liknar det vid en intellektuell härdsmälta, att regeringen samtidigt håller fast vid vinstsyftets skadliga effekter inom omsorg och skola.
NYHET Publicerad:

Friskolor kritiska mot vinstförbud

VÄLFÄRD Snabba vinster och bristande utbildningskvalitet. Så fungerar de fristående skolorna menar regeringen som nu vill införa ett vinsttak för välfärdsföretagen. Men det är en verklighetsbild som är helt fel, menar skolföretagen.
NYHET Publicerad:

Privat vs. offentlig välfärd – hur ser kvalitetsskillnaderna ut?

KOMMENTAR Det är svårt att ge en entydig bild av kvaliteten inom vård, skola och omsorg. Bland annat därför att det beror på vem man frågar, skriver Robert Thorburn, projektledare inom välfärd. För att ge en bättre bild har han sammanställt en rad kvalitetsmätningar och länkar till mer information.
NYHET Publicerad:

Norskt familjeföretag har köpt upp 69 förskolor och skolor – i Sverige

TIDNINGEN ENTREPRENÖR Oron är stor bland svenska välfärdsföretagare som vittnar om hur Reepalus vinstförslag kommer att slå. Men hos norska paret Randi och Hans Jacob Sundby finns ingen oro alls. Bara i år har de köpt upp 69 förskolor och skolor i Sverige genom sitt företag Læringsverkstedet.
NYHET Publicerad:

Myt att skattemedel försvinner med privata välfärdsföretag

VÄLFÄRD Många tror att privata företag inom vård, skola och omsorg leder till att skattemedel försvinner från välfärden. Det är ett förenklat påstående, menar Robert Thorburn, Svenskt Näringsliv, som reder ut frågan i en film.
NYHET Publicerad:

Dubbla budskap när Löfven säljer Sverige med friskolor

EU Regeringen använder privata friskolor som ett säljargument för att Stockholm ska få EU:s läkemedelsinstitution. Skolorna har inte tillfrågats om de vill vara med i sammanhanget. Den sittande regeringen måste bestämma sig för vilken inställning de har till landets friskolor, säger Peter Bergström, vd för Futuraskolan.
NYHET Publicerad:

"Privata vårdgivare driver vårdens digitalisering"

DEBATT Det pågår en digital revolution inom vården som leds av de privata vårdgivarna. Om inte vinstsyftande företag varit en del av sjukvården skulle flera innovationer inte ha gjorts, skriver Bettina Kashefi, chefekonom och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

"Regeringen, sluta sprida myter om välfärden"

DEBATT Argumentet att vinstsyfte i välfärden går ut över kvaliteten är falskt. Tvärtom så riskeras kvalitet, mångfald och dynamik av en vinstreglering. Svenskt Näringsliv har med berörda branschorganisationer tagit fram sex programpunkter för att stärka kvaliteten i välfärden. Det skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdsfrågor.
NYHET Publicerad:

Småkommuner drabbas hårt av Reepaluförslag

VÄLFÄRD 60 arbetstillfällen riskerar att försvinna från Essunga kommun om Schedevi Psykiatri måste lägga ned sin verksamhet på grund av vinsttaket. "Vi känner stor oro för framtiden", säger vd Joachim Hilding.