Claes Bromander, Växjö Fria Gymnasium Växjö.jpg
Foto: Peter Holgersson

Claes Bromander, grundare och delägare i Denbro AB.

”Ett vinstförbud skulle strypa oss långsamt”

NYHET Publicerad

VÄLFÄRDSFÖRETAGEN Det finns en diskrepans mellan lokal och nationell nivå, inom samma parti, när det gäller synen på friskolor och vinster i välfärden. I dag har de privatägda alternativen ofta support och gott samarbete med sina kommuner, medan attackerna kommer från riksnivå. Så har det inte alltid varit.

Om detta vittnar Claes Bromander, VD och delägare i en grupp välfärdsföretag med bland annat Växjö Fria Gymnasium. Bromander har en god överblick via sitt tidigare uppdrag som vice ordförande i Friskolornas Riksförbund.

– När vi startade skolan 2001 var det ett tufft klimat i Växjö. Varken politiker eller tjänstemän i kommunen gillade att vi drog igång. Då var det den nationella nivån som stödde oss. Nu är det tvärtom, berättar Claes Bromander.

– En ledande kommunpolitiker har sagt till mig, att utan oss och Procivitas hade kommunen fått bygga två gymnasier till i Växjö, fortsätter han. Vi fyller ett behov, och känner en väldig acceptans politiskt för det vi gör i Växjö – från båda politiska blocken. Bland annat har vi 80 elever i språkintroduktion, däribland en hel del ensamkommande flyktingbarn.

I Friskoleförbundets styrelse arbetade Claes Bromander bland annat tillsammans med förre finansministern Kjell-Olof Feldt (s) som under en period var ordförande.

– Han förstår den här frågan, säger Claes Bromander. Han var emot förslaget om löntagarfonder. Reepalus förslag om vinstbegränsning är ett annat sätt att uppnå det man var ute efter med löntagarfonderna. Lyckas de med oss, så kan andra branscher känna sig oroliga också.

Det som förmått Claes Bromander och hans kollega Thomas Denward att starta friskolegymnasiet hänger samman med skiftet av huvudman för vårdutbildningen på gymnasiet, från landstinget till kommunen.

– Vi såg att ungdomarnas intresse för vårdutbildningen sjönk som en sten, och vi ville försöka återupprätta statusen och höja kvaliteten. Jag jobbade i Landstinget och hade utvecklat bland annat en sjuksköterskeutbildning i psykiatri. Det var roligt att jobba fram nya arbetssätt och friskolereformen, som kommit 1992, öppnade nya möjligheter. Det var det som drev oss, i kombination med en vilja att åstadkomma något av egen kraft.

I dag har Växjö Fria Gymnasium, förutom en eftertraktad och omvittnat kvalitativ vårdlinje, tre högskoleförberedande program samt språkintroduktionen. I alla programmen finns det inslag av idrott, där talangfulla ungdomar inom ishockey, innebandy, dans och fitness går gymnasieutbildning i kombination med träningsakademin hos respektive klubb i Växjö.

– Nu förbereder vi flytten från centrala Växjö till Arenastaden, där vi får en ytterligare förstärkt idrottsprofil och Växjös modernaste gymnasieskola i ICON-byggnaden, säger Claes Bromander.

Om vinstförbudet skulle genomföras, anser han att möjligheten att bygga upp reserver för sämre år omintetgörs. 2016-17 redovisar DenBro AB, där Växjö Fria Gymnasium utgör drygt hälften av omsättning på 70 mkr och 70 anställda, ett rörelseresultat på lite över 2 mkr. Med ett ”operativt kapital” (=eget kapital plus räntebärande skulder) på c:a 4,5 mkr skulle ”tillåten” vinst enligt Reepalus förslag begränsats till c:a 337 500 kr, alltså en sjättedel av den redovisade vinsten. Vad hade hänt om de reglerna gällt nu?

– Enligt förslaget i utredningen ska vi, för att få skolpengen, tvingas att acceptera att avkastningen på  ”operativt kapital” begränsas till statslåneräntan plus 7 procent, i dag totalt c:a sju och en halv procent. Skulle vi överskrida detta, så kan vi bli av med tillståndet och därmed skolpengen. Det skulle strypa oss långsamt, konstaterar Claes Bromander.

– Om förbudet skulle bli verklighet kommer jag personligen att åka upp till Stefan Löfvén och överlämna nycklarna till skolan till honom. Varsågod och ta hand om det här, ska jag säga.

Olle Termén

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Välfärdens utmaningar kräver kraftsamling  

KOMMENTAR Utredningen om idéburna aktörer i välfärden har presenterat sitt förslag. Ellen Hausel Heldahl, jurist, anser att den är kontraproduktiv. ”Det riskerar att åter sätta frågan om driftsform högst på agendan istället för de utmaningar som behöver lösas”, skriver hon.
NYHET Publicerad:

Persson på S-kongressen: "Viktigt att Sverige bibehåller sin konkurrenskraft"

FÖRETAGSKLIMAT Socialdemokraternas kongress ägde rum i Örebro i helgen. Svenskt Näringslivs ordförande, Fredrik Persson, var på plats för att lyfta viktiga näringslivsfrågor som företagens kompetensförsörjning, Sveriges konkurrenskraft och ändrade konfliktregler.
NYHET Publicerad:

EU-rätten tas inte på allvar

KOMMENTAR Under senare år har det vuxit fram en diskussion kring lagstiftningens, och då särskilt grundlagens, ställning i förhållande till politiken och om den behöver stärkas. EU-rätten är sedan Sveriges inträde i EU en del av svensk lagstiftning. En färsk dom från EU-domstolen ger stöd åt dem som anser att respekten för lagstiftningen har försvagats.
NYHET Publicerad:

Tillståndskrav: Tuff batalj väntar vårdföretag

VÄLFÄRD Tuffare granskningar, utdragna handläggningstider och högre serviceavgifter. Det blir verkligheten för tusentals vårdföretag när IVO inför striktare tillståndskrav nästa år, enligt Sabina Joyau på Vårdföretagarna. ”Det kommer att bli tufft att ta sig igenom myndighetens nålsöga”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Norrbottningar går från offentlig vård till privat

VÄLFÄRD Allt fler invånare  i Norrbotten vänder offentlig sjukvård ryggen. Samtidigt listar privata vårdalternativet Norrahamn i Luleå 1 500 nya patienter om året.
NYHET Publicerad:

Svenskar är mer positiva till vinster i välfärden

VÄLFÄRDEN Motståndet mot vinster i välfärden har varit en av de rödgröna partiernas hjärtefrågor i den politiska debatten. Men majoriteten av väljarna prioriterar inte den frågan. Det visar en mätning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Privata företag jobbar smartare i välfärden

KOMMENTAR: Svensk välfärd är under press. För att klara behoven krävs att privata företag i större utsträckning utför offentligt finansierade tjänster, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdsfrågor.
NYHET Publicerad:

Övervinster i skolan en myt

KOMMENTAR I en artikel i Svenska Dagbladet idag redovisas vinstnivåer för företagen inom skolsektorn. Den slutsats som dras är att dess vinstnivåer är relativt sett låga, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Företagare: Politikerna måste förstå hur viktiga vi är

VALET 2018 Valrörelsen går in i sitt slutskede och företagare efterlyser politiker som förstår hur viktiga de är för Sverige. "Det har varit ett stort fokus på bland annat bidrag och välfärd men inte var pengarna ska komma ifrån", säger företagaren Emma Dehmer Unevik.
NYHET Publicerad:

Heta valfrågor för småföretagare

VALET 2018 Valrörelsen går in i sitt slutskede. Privat välfärd, integration, fossilfritt bränsle och att skapa jobb för nyanlända är prioriterade frågor för ett par småföretagare.
NYHET Publicerad:

Gammal utredning bakom falska lönesiffror

VÄLFÄRD Socialdemokraterna lutar sig mot en gammal utredning när de sprider falska uppgifter om löneskillnader mellan friskolor och kommunala skolor.
NYHET Publicerad:

”Extra föräldraledighet en märklig prioritering”

VALET 2018 Socialdemokraterna föreslår en extra veckas ledighet för föräldrar vid skollov. En märklig prioritering, anser chefekonom Bettina Kashefi. ”Partiets förslag riskerar att påverka arbetsutbudet och samhällsekonomin negativt i ett läge då svenska företag har stor brist på arbetskraft.”
NYHET Publicerad:

Kvinnliga välfärdsföretagare allt färre

WEBB-TV Kvinnliga företagare flyr välfärdssektorn, många avslutar verksamheten på grund av den politiska debatten om vinst i välfärden. Robert Thorburn, projektledare, förklarar mer i en ny film.
NYHET Publicerad:

Nedlagd byskola fick nytt liv – men hotas av politiken

VÄLFÄRD Ortsbefolkningen gick samman och återskapade byskolan som kommunen lade ner. Trots kommunens bristande tilltro till skolans bärkraft blomstrar nu verksamheten och barn och föräldrar trivs. Men hoten finns kvar – från regeringshåll.
NYHET Publicerad:

Ny undersökning: Väljarna och S i otakt om välfärden

VALET 2018 Vinster i välfärden är ingen avgörande valfråga. Tvärtom kan utspelen om att stoppa vinsterna göra att Socialdemokraterna förlorar väljare i valet den 9 september. Det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

S stoppar tillkomsten av fler privata vårdcentraler

VÄLFÄRD Landstingen får rätt att stoppa etableringen av fler fristående vårdcentraler och en lag mot privatiseringen av landets akutsjukhus. Socialdemokraterna presenterade idag en rad förslag som ska ”skapa ordning och reda” i vården. ”Ett otroligt klåfingrigt utspel”, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Vårdföretagarna: Kommunal trixar med siffrorna

VÄLFÄRD Den ideologiska striden om vinster i välfärden fortsätter. I en ny rapport presenterar fackförbundet Kommunal siffror som kritiker menar är missvisande. ”Det är inte seriöst att trixa med siffrorna på det här sättet”, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Vårdföretagare: ”Jakten på kvalitet till låga kostnader är vår livsluft”

VÄLFÄRD Sverige lider inte av resursbrist inom välfärden – snarare tvärt om. Likväl brottas vård, skola och omsorg med stora problem och effektivitetsbekymmer. Problemet är alltså inte brist på pengar – utan hur de används. Privata välfärdsföretag kan visa vägen, enligt ny rapport.
NYHET Publicerad:

”S-utspel allvarligt slag mot valfriheten”

KOMMENTAR Socialdemokraternas utspel idag om att stoppa etableringen av nya vinstdrivna friskolor innebär ett allvarligt slag mot valfriheten. Det anser Anders Morin, välfärdspolitisk expert. ”Det är ett effektivt sätt att ytterligare stärka koncentrationen inom skolan”, säger han.
NYHET Publicerad:

Nej till vinstbegränsning – en seger för mångfald

VÄLFÄRD Riksdagen har röstat nej till regeringens förslag om vinstbegränsningar för företag i välfärdssektorn. Carola Lemne, vd, ser det som en seger för valfriheten.