NYHET14 juni 2024

Kortsiktig politik försvårar företagens klimatarbete

Det finns en bred uppslutning kring att minska utsläppen i Sverige, både bland politiker och företagare. Men de företag som vill satsa på att bli mer miljövänliga upplever samtidigt att politiken ofta svänger. Att göra stora investeringar är svårt när regler och skatter ändras från en dag till en annan. ”Vi kan inte planera i fyraårscykler efter riksdagens mandatperioder”, säger Stefan Carlsson, vd på logistikkoncernen JSC förvaltning AB.

”Många vill vara med på vår resa mot mer klimatvänliga transporter, men det är svårt att ta betalt för de extra kostnader som det innebär”, säger Stefan Carlsson, vd på JSC Förvaltning AB.

JSC Förvaltning är en transportlogistikkoncern med säte i Växjö. Företaget har totalt 125 anställda, som mestadels arbetar med att transportera gods på lastbil. Transporter är en stor del av Sveriges utsläpp, men branschen håller på att genomgå en transformation bort från diesel och mot utsläppsfria drivmedel. Det är samtidigt en bransch där konkurrensen är hård.

– Det är ett väldigt stort fokus på pris, speciellt nu när det är lågkonjunktur. Många vill vara med på vår resa mot mer klimatvänliga transporter, men det är svårt att ta betalt för de extra kostnader som det innebär. Det skulle behövas stabila ekonomiska styrmedel som gynnar de klimatvänliga alternativen, säger Stefan Carlsson.

Flera gånger under sin tid i bolaget har han fått uppleva hur politiken växlat väg. När riksdagen beslutade att skattebefria biogas valde företaget att investera i lastbilar med biogas. Men när beslutet ogiltigförklarades av EU blev bränslet omedelbart 25 procent dyrare. De allt högre kraven som den förra regeringen ställde på att blanda in biodrivmedel i diesel sänktes av den nya, vilket gjorde konkurrensen tuffare för JSC förvaltning.

–  Man kanske skulle kunna tro att vi jublade när kostnaden sänktes, men vi som investerat mycket i att bli mer klimatvänliga fick plötsligt svårare att konkurrera mot de som inte gjort det. Jag upplever att branschen kastades fem till tio år bakåt i miljöarbetet, säger Stefan Carlsson.

Kaj Johansson, ägare och miljöansvarig på Kaj Inrikes.
Foto: Kaj Inrikes

Kaj Johansson, miljöansvarig och ägare av Kaj Inrikes i Älmhult, driver också han ett transportföretag som försöker ligga i framkant i miljöarbetet. Fossilfria har företaget varit sedan 2015 då de gick över till bränslet HVO, och nästa steg är att göra bilarna helt fria från utsläpp. Då är det vätgas, ammoniak eller eldrift som kan vara aktuellt. Just nu är företaget med i ett pilotprojekt som bland annat inkluderar vätgasdrivna lastbilar.

– Vi ställer om gradvis, men utvecklingen går oerhört snabbt just nu. Den drivs på både av oss själva och vårt klimatengagemang, men också av kunder och politiken. Vi har haft turen att jobba mycket med IKEA som både är nyfikna och vill stötta oss i vår omställning, säger Kaj Johansson.

Även Kaj Johansson är orolig för att politiken svänger för snabbt, i stället för att skapa stabila villkor. Dessutom upplever han att det just nu finns en risk i att alltför mycket politik kretsar kring elektrifieringen, medan andra tekniker missas.

– Den snabba utvecklingen gör det ännu viktigare att vi inte låser fast oss vid någon enskild teknik. Politiken ska inte ha några mål om exempelvis elektrifiering. Målet bör vara att bli av med utsläppen, men hur det målet uppnås får bestämmas av utvecklingen, säger Kaj Johansson.

KlimatTransport
Skriven avErik Hultgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist