NYHET20 september 2022

Krafttag behövs för att stoppa krisen

Södra Sveriges företag drabbas nu med full kraft av de skyhöga elpriserna. En situation som få företag varit förberedda på, även om man sett varningssignalerna under en tid. Elpriserna i kombination med stigande råvarupriser och oro i omvärlden gör att många företag nu funderar över hur man ska agera för att kunna fortsätta att växa och utvecklas. I flera fall är alternativen begränsade, och för vissa är konkurs ett realistiskt alternativ.

Foto: Mostphotos

Med anledning av detta mötte Svenskt Näringsliv och Ljungby kommun oroade företagare för att samtala om vad man kan göra för att möta el-krisens obarmhärtiga verkningar.

Här kan du läsa om hur några av företagen resonerar.

Vi är beroende av stabil elförsörjning

Emma Sundqvist, COO Combi Wear Parts
Foto: Patric Svensson

– Vi konkurrerar på en global marknad med 100% produktion i Sverige. Det är viktigt att värna om de fördelar produktion i Sverige har, såsom lågt CO2 avtryck, innovation, kompetens och låga energikostnader, säger Emma Sundqvist, COO Combi Wear Parts.

De låga energikostnaderna har varit en stor konkurrensfördel mot andra länder både i Europa och globalt. Nu tvingas vi in i tider där produktion lätt försvinner från Sverige till andra mer kostnadseffektiva länder. Den gröna omställningen kommer att minska i takt och vår industri kommer att tappa kompetens som är väldigt svårt att få tillbaka.

– Combi Wear Parts är liksom andra gjuterier en processindustri som är oerhört beroende av stabil elförsörjning och att vara ett bolag som är beläget i zon fyra är oroande både kostnadsmässigt men även då det hotas med stopp i elförsörjningen.

De låga energikostnaderna har varit en stor konkurrensfördel. Nu tvingas vi in i tider där produktion lätt försvinner från Sverige till andra mer kostnadseffektiva länder.
Emma Sundqvist, COO Combi Wear Parts

Konkurrenskraften försvinner

Per Pettersson, vd Emballator Lagan AB

– Vi kommer från en situation där verksamheten under 1,5 år upplevt ökade råvarupriser i en omfattning vi aldrig tidigare upplevt. Den situationen har hanterats med prisökningar mot kund och effektiviseringar i största möjliga mån men det är såklart alltid en avvägning hur mycket man vågar föra vidare till och hur mycket vi som bolag tvingas svälja och hantera i resultatet, säger Per Pettersson, vd Emballator Lagan AB.

Det som nu händer med elprisutvecklingen sätter oss i en situation där vår lönsamhet i bolaget pressas ytterligare i en redan pressad situation. Våra kunder har redan varit med och delat på råvaruutvecklingen och nu kommer då ytterligare en smäll som ska hanteras. Vi som bolag kommer kortsiktigt kunna hantera detta men det som nu händer i näringslivet där många bolag på väldigt kort sikt riskerar att inte kunna fortsätta sin verksamhet är förödande för kommuner, regioner och landet Sverige, betonar Per Pettersson.

– Långsiktigt är frågan egentligen viktigare och större då detta urholkar en viktig faktor för vår konkurrenskraft där låga stabila elkostnader har särskilt oss från andra delar av Europa. En faktor som gjort att vi även kan vara med och konkurrera med våra produkter ute i Europa där vi inte längre särskiljer oss.

– Kortsiktigt behöver hushåll och verksamheter få stöd för att klara av situationen. Frågan om prissättning av elpriser måste prioriteras, att vi betalar baserat på nivåer av gaspriser är inte ok. Vi är ett land med väldigt mycket billig icke fossil kraft som rimligen borde prissätta kraften vi använder.

Åtgärder behövs nu!

Thomas Solberg, produktions- och kvalitetschef, ID-modeller

– Vi är ett företag som startade 2019. Vi har klarat oss igenom pandemin och prishöjning på material men p.g.a. detta inte kunnat bygga upp en stabil ekonomisk buffert så när nu chockhöjningen av elen kom så har vi ingen chans att klara oss. Vi har börjat att dra ner på personal men kan inte plocka bort så många för då klarar vi inte leverera till våra kunder, säger Thomas Solberg, produktions- och kvalitetschef, ID-modeller.

– Det som känns allra värst är att vi inte längre kan konkurrera på lika villkor med företag som ligger längre norrut och därmed riskerar att tappa våra kunder. Vi behöver hjälp nu för som läget är så överlever vi inte till nyår menar Thomas Solberg.

ElpriserElförsörjningEnergi
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist