NYHET2 september 2022

Andreas Falk: ”Jag efterlyser mer handling för att komma till rätta med elbristen”

Som vd för Konecranes Lift Trucks påminns Andreas Falk dagligen om de skenande priserna på el.  Osäkerheten kring om elförsörjningen kommer att vara pålitlig och tillräcklig framöver innebär att investeringsplaner hotas och jobb riskeras.

Andreas Falk, vd Konecranes Lift Trucks

– Utvecklingen skapar osäkerhet i leden. Kommer det att finnas tillräckligt med el framöver? Vad kommer det att kosta? Kommer det att bli brist på komponenter på marknaden? Bara oron blir till ett problem i sig, vilket minskar viljan till investeringar. Samtidigt späs inflationen på och akuta likviditetsproblem kan uppstå.  

Han menar också att södra Sverige är extra utsatt. Bara i Markaryd där företaget är baserat finns många företag som är oerhört utsatta som en följd av utvecklingen med mångdubblade elpriser. 

– För ett medelstort företag här i Markaryd som förbrukar ganska mycket el i verksamheten så har elkostnaden ökat från cirka 70 000 kronor i månaden till över 300 000 kronor. Det säger sig själv att det blir oerhört tufft för många. 

Nästan alla verkar överens om att situationen är ohållbar. Diskussionen om vad som ska göras är livlig, men nu är det dags att gå från ord till handling.
Andreas Falk, vd Konecranes Lift Trucks

Problemen med elbrist har funnits i bakvattnet länge, men nu har läget blivit akut. Frågan har därför kommit högt upp på dagordningen, vilket är bra. Men Andreas efterlyser nu snabba och tydliga åtgärder.  

– Nästan alla verkar överens om att situationen är ohållbar. Diskussionen om vad som ska göras är livlig, men nu är det dags att gå från ord till handling. Elproduktionen måste byggas ut, särskilt i södra Sverige. Kanske behöver nedlagda kärnkraftverk startas igen. Sänkt skatt på el och återföring av extra inbetald skatt till företag i södra Sverige är snabba och nödvändiga åtgärder. Incitament och stöd för företag som vill och kan effektivisera sin elförbrukning kan också vara en framkomlig väg.  Det måste vara jämlika konkurrensvillkor mellan företag inom landet. Det är bra att politikerna lyssnar, men nu måste man också agera. 

ElförsörjningElpriser
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist