NYHET25 augusti 2022

Riksdagskandidater om näringslivets viktigaste frågor

Valrörelsen är i full gång och vi får höra många förslag till hur olika samhällsproblem ska lösas. En del lösningar som föreslås kräver resurser i form av skattepengar och det är ju i växande företag som jobben och resurserna skapas. Att företagandets villkor finns högt upp på agendan ligger därför i allas intresse. Därför ställde vi fyra frågor till samtliga riksdagskandidater för de åtta riksdagspartierna i vårt län om hur de vill förbättra näringslivets förutsättningar i Kronoberg. Här är svaren från Socialdemokraternas Monica Haider.

Kommer du att verka för att lyfta näringslivets villkor på den politiska agendan? Hur i så fall? 

– Ordning och reda i svenska ekonomi, matchning på arbetsmarknaden och kompetensförsörjning, klimatomställning och gröna jobb är några av många viktiga frågor som jag absolut kommer att verka för och lyfta på den politiska agendan. Även regelförenkling. Som riksdagsledamot kan jag göra det på många sätt. Jag kan skriva motioner och träffa ansvariga statsråd. 

Energiförsörjningen och rusande priser på bränsle hotar jobben och tillväxten. Hur vill du underlätta för företagen och lösa problemen på lång och kort sikt? 

– Vi vill säkra låga och stabila elpriser på lång sikt genom att se till att utbudet av el ökar. Både genom en ökad produktion och en förbättrad kapacitet att överföra och distribuera el. Under hösten och vintern har vi haft extremt höga elpriser. Det beror framför allt på höga priser på naturgas. När Putin drog in gasleveranserna steg priserna på el i Europa, vilket även ökade elpriserna här hemma i Sverige. Mer produktion och överföringskapacitet är den enskilt viktigaste frågan.  

Vi vill skydda svenska hushåll och företag genom en stor återbäring till elkunderna. 60 miljarder av de avgifter som betalats in till Svenska Kraftnät ska återföras till företag och hushåll. Minst 30 miljarder kommer att gå till högkostnadsskydd för svenska hushåll och företag. Det är tre gånger så mycket som tidigare elpriskompensation och dubbelt så mycket som Moderaternas förslag.  

Många företag saknar idag arbetskraft med rätt utbildning. Vilka åtgärder ser du måste till för att lösa problemet? 

– Någonting är fel när arbetslösheten är hög men företagen ändå har svårt att hitta rätt personal. Matchningen på arbetsmarknaden behöver bli bättre. Att människor har rätt utbildning och kompetenser är avgörande för att klara kompetensförsörjningen. Därför behövs det en aktiv arbetsmarknadspolitik som både ger stöd och ställer krav – och dessutom innefattar en bred verktygslåda av arbetsmarknadspolitiska åtgärder som hjälper människor till, eller i riktning mot, en varaktig anställning.  

Brottslighet och otrygghet kostar företagen miljardbelopp årligen och leder även till mänsklig lidande på det individuella planet. Vilka åtgärder ser du som viktigast för att skapa ett tryggt samhälle även för näringslivet?  

– Det behövs fler åtgärder. Det behövs såväl fler poliser och högre straff som ett brottsförebyggande arbete. Vårt mål är 10 000 fler polisanställda till 2024 och vi är på god väg att nå det målet. Det kommer dock inte att räcka och vi kommer att gå vidare med ytterligare satsningar. Vi har höjt ett 70-tal straff och är beredda att fortsätta förändra straffen. Men vi behöver också jobba mer förebyggande så unga inte blir kriminella.

FöretagarfrågorRiksdagskandidatervalet 2022Kronobergs län
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist