NYHET25 augusti 2022

Riksdagskandidater om näringslivets viktigaste frågor

Valrörelsen är i full gång och vi får höra många förslag till hur olika samhällsproblem ska lösas. En del lösningar som föreslås kräver resurser i form av skattepengar och det är ju i växande företag som jobben och resurserna skapas. Att företagandets villkor finns högt upp på agendan ligger därför i allas intresse. Därför ställde vi fyra frågor till samtliga riksdagskandidater för de åtta riksdagspartierna i vårt län om hur de vill förbättra näringslivets förutsättningar i Kronoberg. Här är svaren från Miljöpartiets Magnus Wåhlin.   

Kommer du att verka för att lyfta näringslivets villkor på den politiska agendan? Hur i så fall? 

– Ja, det kommer jag att göra. Jag vill se kraftfulla stöd till näringslivet att energieffektivisera. Jag vill se stöd för cirkulära affärsmodeller och täppa till läckagen som finns i dagens produktion. Jag kommer också att driva på för fler möjligheter inom de gröna näringarna. Vi behöver en högre självförsörjningsgrad i Sverige och en högre förädlingsgrad både på livsmedel och drivmedel. Här kan många arbetstillfällen och möjlighet att skapa hållbara företag skapas. 

Energiförsörjningen och rusande priser på bränsle hotar jobben och tillväxten. Hur vill du underlätta för företagen och lösa problemen på lång och kort sikt? 

– På kort sikt: rejäla stöd för energieffektivisering. På kort och lång sikt: rejäl utbyggnad av havsbaserad vindkraft och solenergi samt lagringskapacitet i alla elområden. 

Många företag saknar idag arbetskraft med rätt utbildning. Vilka åtgärder ser du måste till för att lösa problemet? 

– En skola som fungerar. Det kommer att kosta pengar. Vi behöver fler pedagoger, en bättre elevhälsa, en köfri BUP så att alla elever klarar en gymnasieutbildning. Till det ett närmre samarbete med praktikplatser och att komma till rätta med diskriminering på arbetsmarknaden. Fler behöver komma i jobb och matchas genom utbildning och mentorskap. 

Brottslighet och otrygghet kostar företagen miljardbelopp årligen och leder även till mänskligt lidande på det individuella planet. Vilka åtgärder ser du som viktigast för att skapa ett tryggt samhälle även för näringslivet? 

– Den viktigaste åtgärden är det förebyggande arbetet med en fungerande skola och ett fungerande fritidsliv med föreningar. Vi behöver fler fritidsgårdar och fler goda förebilder i våra utsatta områden. På vissa gängrelaterade brott behövs också skarpare straff samt fler poliser i hela landet. 

FöretagarfrågorRiksdagskandidatervalet 2022Kronobergs län
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist