NYHET31 augusti 2022

Riksdagskandidater om näringslivets viktigaste frågor

Valrörelsen är i full gång och vi får höra många förslag till hur olika samhällsproblem ska lösas. En del lösningar som föreslås kräver resurser i form av skattepengar och det är ju i växande företag som jobben och resurserna skapas. Att företagandets villkor finns högt upp på agendan ligger därför i allas intresse. Därför ställde vi fyra frågor till samtliga riksdagskandidater för de åtta riksdagspartierna i vårt län om hur de vill förbättra näringslivets förutsättningar i Kronoberg. Här är svaren från Sverigedemokraternas Mattias Karlsson.

Kommer du att verka för att lyfta näringslivets villkor på den politiska agendan? Hur i så fall? 

– Företagens och företagarnas insats för samhället och vår välfärd är ovärderlig. Jag och SD vill verka för ett förbättrat företagsklimat genom att bland annat sänka arbetsgivaravgifterna, mildra sjuklöneansvaret, utöka Växa-stödet och genom att systematisera och samordna regelförenklingsarbetet på ett tydligare sätt, så att vi snarast möjligt kan bli kvitt all onödig byråkrati. 

Energiförsörjningen och rusande priser på bränsle hotar jobben och tillväxten. Hur vill du underlätta för företagen och lösa problemen på lång och kort sikt? 

– Jag och SD vill se en permanent sänkning av skatten på drivmedel samt minska reduktionsplikten till EU:s miniminivå. 

För att hjälpa företagen att hantera de skenande elpriserna vill vi på kort sikt tillfälligt slopa skatten och momsen på el och införa ett tillfälligt statligt stöd för de mest elintensiva företagen.  

Mer långsiktigt måste kärnkraften återbyggas så snabbt och effektivt som möjligt. 

Många företag saknar idag arbetskraft med rätt utbildning. Vilka åtgärder ser du måste till för att lösa problemet? 

– För att råda bot på rådande arbetskraftsbrist vill Sverigedemokraterna bland annat uppmuntra studenter att gå de utbildningar där det finns ett stort arbetsmarknadsmässigt behov och som är viktiga för Sveriges ekonomi och framtida utveckling. Studenter som läser någon av de tio utbildningar som har störst arbetskraftsbrist ska därför ges högre månatligt studiebidrag. Vidare ska yrkeshögskoleutbildningen förstärkas med fokus på kvalitet och examensgrad. 

Vi vill också införa en ny typ av statligt finansierade lärlingsanställningar. 

Brottslighet och otrygghet kostar företagen miljardbelopp årligen och leder även till mänskligt lidande på det individuella planet. Vilka åtgärder ser du som viktigast för att skapa ett tryggt samhälle även för näringslivet? 

– Kraftigt skärpta straff, obligatorisk utvisning av kriminella utlänningar, ökad polistäthet genom bl a höjda polislöner och betald polisutbildning, fler övervakningskameror, ökade resurser och befogenheter till tullverket för att stoppa utförsel av stöldgods. 

FöretagarfrågorRiksdagskandidatervalet 2022Kronobergs län
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist