NYHET28 september 2022

Stabilitet och samsyn är grunden för den positiva utvecklingen 

Per Ribacke har varit kommunstyrelsens ordförande i Alvesta kommun sedan 2014. Jag slår mig ner med honom för att samtala om vad han ser som de största framgångsfaktorerna i kommunens arbete för ett bättre företagsklimat. 

Per Ribacke, kommunstyrelsens ordförande i Alvesta kommun.

Vad är de viktigaste framgångsfaktorerna till att Alvesta stiger i rankingen av företagsklimatet? 

– För ett antal år sedan var bilden av Alvesta att det var oenigt, tjafsigt och otydligt från politikernas sida kring vad man vill med företagsklimatet. Nu är det precis tvärt om. Vår enighet över partigränserna om vad vi vill göra för att satsa på utveckling är mycket stark. Det finns en stabilitet som gör att företagen kan känna sig trygga med att lita på vad det är vi vill. Vi har ett samarbetsklimat präglat av lugn och ro där vi kommer överens om vad vi vill åstadkomma. 

En annan av våra styrkor menar Per är tillgängligheten. Det är enkelt att få tag på oss politiker och kommunens tjänstemän. Vi försöker verkligen att vara tillgängliga för att hitta lösningar på de problem som uppstår. På det här sättet har vi kunnat bygga upp ett ömsesidigt förtroende och ett lösningsorienterat arbetssätt. Vi har en bra dialog med företagen och det gör att man kan vara tydliga med såväl kritik som beröm. Vi tar tacksamt emot synpunkter och försöker hitta lösningar. 

– Till sist vill jag lyfta den kanske viktigaste förutsättningen. Vi har enormt fina företag i Alvesta! Jag vet att den här rankingen inte mäter hur det går för företagen i sin dagliga verksamhet, men det är något vi kan se i andra mätningar. Och jag tycker att företagen bidrar till att göra kommunen bättre, så att vi tillsammans kan skapa ett gott företagsklimat. Jag vill att företagen ska sträcka på sig, för dom gör ett mycket bra jobb. 

Tack för pratstunden Per Ribacke och lycka till med ert fortsatta arbete med att förbättra företagsklimatet i Alvesta. 

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist