NYHET1 mars 2021

Stöden måste nå ut, här och nu 

Det är bra att regeringen lyssnat på Svenskt Näringsliv och förlängt och förbättrat vissa stödåtgärder.

Foto: Vadym Drobot

Coronapandemin fortsätter att vara den viktigaste faktorn för hur näringslivet i Sverige utvecklas. Under veckan som gått har regeringen både aviserat nya, och hårdare, restriktioner, samt förlängt och förbättrat vissa stödåtgärder. Omställningsstödet kommer att kunna sökas även under mars och april, och ett nedstängningsstöd, som också omfattar personalkostnader, finns att tillgå om restriktionerna dras åt ytterligare. 

– Krisen drabbar delar av näringslivet hårt. Tyvärr kan vi inte räkna med att den är över efter april så det måste finnas en beredskap för att fortsatta förlängningar kan behövas, säger Ulrica Bennesved, regionchef Svenskt Näringsliv Kronoberg. 

Runt en tredjedel av de stödpengar som har utlysts hittills har gått till näringslivet, men för många företag dröjer pengarna på grund av långa handläggningstider. Att korta ner tiden från att stöden utlyses till att de kan betalas ut är en av de viktigaste åtgärderna för att få stödpaketen att fungera som tänkt. En tydligare strategi för när olika restriktioner införs eller tas bort skulle också underlätta för många företag. 

– Det råder en brist på tydlighet i den svenska strategin. Osäkerheten kostar pengar. Företagen får svårt att bedöma risker och planera för framtiden, säger Ulrica Bennesved.

Ulrica Bennesved
Foto: Ernst Henry Photography AB
För företagen i hårt drabbade branscher är situationen akut här och nu, då kan det inte ta månader innan stöden når ut.
Ulrica Bennesved, regionchef Svenskt Näringsliv Kronobergs län

En ny undersökning från Svenskt Näringsliv visar att krisen framförallt har slagit mot företagare som är födda i utlandet. Mellan första och fjärde kvartalet försvann var tionde företagare med annat födelseland än Sverige. Motsvarande minskning bland inrikes födda företagare var under två procent. 

Svenskt Näringsliv är kritiska till att det tar allt längre tid för stöden att nå ut till företagen. Det är speciellt anmärkningsvärt att det fortfarande beräknas ta flera veckor innan många stöd ens går att söka. 

Stödpaketen har gjort att vi kunnat undvika en stor konkursvåg, men för de företagare som drabbas är det ingen tröst. Krisen slår mycket ojämnt och kommer påverka samhället under många år framöver. För företagen i hårt drabbade branscher är situationen akut här och nu, då kan det inte ta månader innan stöden når ut säger Ulrica Bennesved.  

Corona och covid-19Omställningsstöd
Skriven avErik Hultgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist