NYHET25 oktober 2022

Sätt dig i förarsätet vid frågor om omställnings- och kompetensstödet

Den 1 oktober trädde nya LAS-regler, tillsammans med ett nytt omställnings- och kompetensstöd, i kraft. Vad innebär omställnings- och kompetensstödet i praktiken för mig som arbetsgivare? Carina Lindfelt, chef för arbetsmarknadsavdelningen på Svenskt Näringsliv berättade på Svenskt Näringslivs arbetsgivardag i Kosta under torsdagen hur arbetsgivare kan sätta sig i förarsätet kommer med funderingar kring det nya omställnings- och kompetensstödet.

Carina Lindfelt, chef för arbetsmarknadsavdelningen på Svenskt Näringsliv.Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

De nya reglerna innebär att anställda, vid sidan om starkare skydd vid omreglering av arbetstid, så kallad ”hyvling”, och mot långa visstidsanställningar, får utökad rätt till omställnings- och kompetensstöd, bland annat ett nytt offentligt omställningsstudiestöd och ett kompletterande kollektivavtalat studiestöd. Arbetsgivare får ökad flexibilitet vid uppsägning på grund av arbetsbrist, ökad förutsägbarhet och sänkta kostnader vid uppsägning på grund av personliga skäl.

Som arbetsgivare har du ett långtgående ansvar för verksamheten och för de människor som arbetar i och omkring din organisation. Det är genom kunskapsutbyggnad som vi långsiktigt kan stärka svenska företags konkurrenskraft. Den nya möjligheten för medarbetare att utbilda sig och stärka sin ställning på arbetsmarknaden är därför en viktig förändring.

– För att insatserna ska träffa rätt är det viktigt att du som arbetsgivare ska kunna känna dig trygg när och om medarbetarna börjar ställa frågor om den nya omställnings- och kompetensstödet, säger Carina Lindfelt.

Systemet är skapat för de som är etablerade på arbetsmarknaden och behöver stärka sin kompetens för att vara en fortsatt attraktiv medarbetare på en föränderlig arbetsmarknad. Men omställnings- och kompetensstödet är inte ett system som är till för att lösa kompetensbristen på din arbetsplats.

– Det som är arbetsgivarens kompetensutvecklingsansvar kommer inte omfattas, understryker Carina Lindfelt. 

Eftersom inte alla LO-förbund skrivit under huvudavtalet kan olika regler gälla för olika grupper på din arbetsplats. Samtliga tjänstemannaförbund har signerat avtalet och omfattas av omställnings- och kompetensstödet genom TRR. Somliga arbetarförbund (IF metall, Kommunal, SEKO, HRF, Pappers) har skrivit under huvudavtalet och omfattas av stöden genom TSL. Att alla arbetarförbund inte skrivit under avtalet innebär anställda kan ha tätt till olika insatser och ersättningar. Se därför redan nu till att ta reda på vilken omställningsorganisation dina medarbetare omfattas av.

Carinas länktips:
avtalat.se
tsl.se 
trr.se
kammarkollegiet.se
Din respektive medlemsorganisation 

En reformerad arbetsrättOmställning och yrkesväxlingFöretagarfrågorOmställningsstödArbetsgivarfrågor
Skriven avErik Ageberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist