En reformerad arbetsrätt

Mellan Svenskt Näringsliv och LO har det sedan 2017 pågått förhandlingar, till vilka PTK anslöt sig 2019, med målet att revidera delar av dagens regler gällande trygghet, omställning och anställningsskydd. Den 16 oktober 2020 enades parterna om en principöverenskommelse med krav på staten att reformera arbetsrätten. Parterna var överens om att staten behövde göra ändringar i anställningsskyddet, införa ett nytt och parallellt offentligt studiestöd och ett offentligt grundläggande omställnings- och kompetensstöd.

Kontaktpersoner

Senaste artiklarna

REMISSVAR — 18 juli 2024

Sociala grundvillkor i den gemensamma jordbrukspolitiken (Ds 2024:5)

NYHET — 10 juni 2024

Ge CSN förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag

Regeringen måste ge CSN resurser att ge alla yrkesverksamma möjlighet att ta del av omställningsstudiestödet, skriver Mattias Dahl, vice vd, Martin Wästfelt, PTK, och Veli-Pekka Säikkälä, LO, på DN debatt.
NYHET — 29 februari 2024

Parternas krav: Förenkla omställningen på arbetsmarknaden

Gör regelverket för omställningsstudiestödet enklare och mer tillgängligt för fler. Det vill arbetsmarknadens parter, som gemensamt har svarat på två statliga remisser. ”Vi vill att regeringen genomför det här snabbare”, säger Carina Lindfelt, chef för arbetsmarknad.
REMISSVAR — 2 februari 2024

Remiss av Centrala studiestödsnämndens förslag på regelförenklingar inom omställningsstudiestödet och kompletterande promemoria från Utbildnings­departementet

NYHET — 20 december 2023

85 år sedan historiskt avtal – därför är Saltsjöbadsandan återuppstånden

Det har gått 85 år sedan den där historiska dagen när SAF och LO skrev under det som skulle komma att forma svensk arbetsmarknad för lång, om inte all, framtid. Men hur är det med den så kallade Saltsjöbadsandan i dag? Vi har pratat med tre tunga experter.
NYHET — 4 december 2023

Huvudavtalsnämnden har tagit ställning till regler för inhyrd personal

Huvudavtalsnämnden ska tolka hur huvudavtalen mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK ska tillämpas. Nu har det första yttrandet kommit. Det handlar om hur mycket frånvaro en inhyrd arbetstagare kan ha utan att möjligheten till tillsvidareanställning hos kundföretaget påverkas.
NYHET — 5 september 2023

Därför är det bra att CSN får mer pengar

Det är positivt att CSN nu får mer resurser för att hantera omställningsstudiestödet, menar arbetsgivarna. ”Det är bråttom att få ner handläggningstiderna”, säger vice vd Mattias Dahl.
NYHET — 14 augusti 2023

Dahl om att 700 miljoner försvinner från omställningsstudiestödet: ”Maximalt orolig”

”Underkänt”. Det betyget ger vice vd Mattias Dahl regeringen och CSN när det nu står klart att 700 miljoner kronor av omställningsstudiestödet kommer att brinna inne.
NYHET — 25 oktober 2022

Sätt dig i förarsätet vid frågor om omställnings- och kompetensstödet

Nya LAS-regler har trätt i kraft. Carina Lindfelt, chef för arbetsmarknadsavdelningen på Svenskt Näringsliv berättade på arbetsgivardagen under torsdagen hur arbetsgivare kan sätta sig i förarsätet, kommer med funderingar kring det nya omställnings- och kompetensstödet.
NYHET — 19 augusti 2022

Seko ansluter till nya LAS-avtalet

Seko ansluter till det nya LAS-avtalet. Det innebär att ännu ett fackförbund kommer att omfattas av de förändringar som införs den 1 oktober i år. ”Glädjande”, säger vice vd Mattias Dahl.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist