NYHET5 mars 2021

Ta vara på chansen att påverka företagsklimatet i din kommun

Årets enkät om det lokala företagsklimatet skickades ut i januari, till ca 60 000 företag i Sverige. I Kronoberg har nu 1800 företagare möjlighet att bedöma företagsklimatet i den egna kommunen. Är du en av dem? Ta chansen, svara och var med och påverka!

I slutet av 90-talet fann vi att förutsättningarna för att driva företag varierade stort mellan landets kommuner, trots att lagstiftningen är densamma. Således är det mycket mer än endast faktiska lagar och regler som påverkar den enskilde företagarens vardag.

Ulrica Bennesved
Foto: Ernst Henry Photography AB
Ett gott företagsklimat har alla nytta av. Därför är det viktigt att både företagare och politiker engagerar sig i frågan. Genom enkäten om företagsklimatet kan vi tillsammans göra prioriteringar och identifiera områden som behöver utvecklas.  
Ulrica Bennesved, regionchef

Sen 2001 genomför därför Svenskt Näringsliv årligen undersökningen om det lokala företagsklimatet där företagare, landet över, ger sina synpunkter på bl.a. kommunernas attityder till företagande, service och bemötande samt upphandling i kommunen. Det lokala företagsklimatet får en plats i debatten.

Trots att mycket har hänt sedan mätningen startade är enkätens frågeområden lika aktuella i dag. Beroende på var i landet, eller för den delen var i Kronoberg, man driver sitt företag gäller olika nivåer på avgifter och handläggningstider, olika attityder till företagande och olika svårigheter att rekrytera.

Johnny Rönnfjord
Foto: STEFAN TELL
Att få svar på vad både företagare och politiker tänker om företagsklimatet i en kommun ger en viktig grund för att tillsammans förbättra företagens vardag. Är skillnaderna mellan politikers och företagares svar för stora behöver man förbättra dialogen och förståelsen.
Johnny Rönnfjord, näringspolitisk rådgivare

Undersökningen är ett mycket värdefullt verktyg för oss när det kommer till att påverka företagsklimatsarbetet i landets alla 290 kommuner. Vi har dialoger med företagare, politiker och kommunala tjänstemän om resultatet och kan ringa in områden där kommunerna har en utvecklingspotential och hjälpa dem i sina prioriteringar av insatser mot näringslivet.

Om du är en av dem som har fått årets enkät och som svarat, så vill vi rikta ett stort tack. Har du fått enkäten men ännu inte svarat, gör det, det är väl investerad tid.

Den 25 maj publiceras enkätresultatet på www.foretagsklimat.se och i september kommer den stora rankingen där landets 290 kommuner bedöms i jämförelse med varandra.

Vi på Svenskt Näringsliv i Kronobergs län ser fram emot många svar från företagare i länet.

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist