NYHET27 november 2023

”Vi har fått ner brottsligheten, men det kostar”

Brottsligheten är en allt större kostnad för det svenska näringslivet. Det handlar om direkta kostnader för att hantera brott som begåtts, men också om en allt högre nota för att skydda sig i förebyggande syfte.

”Det är stora värden som stjäls. Allt från handhållna maskiner till markvibratorer och andra större maskiner”, säger Hans-Fredrik Helldahl, regionchef Skanska Hus Sydost.

Hans-Fredrik Helldahl är regionchef för Skanskas husbyggande verksamhet i sydöstra Sverige. Han vittnar om hur arbetet med säkerhet och förebyggande åtgärder vuxit.

– Vi har valt att investera mer och mer i olika former av lösningar. Det kan handla om kamerabevakning, larm, rörelsedetektorer, rondering, med mera. Vi ser att det får effekt och tror att det är rätt, både för att skydda våra maskiner och verktyg och för att slippa obehaget av att utsättas för brott. Men det är kostsamt, säger Hans-Fredrik Helldahl.

På Skanska kunde de se tendenser till att inbrott och stölder ökade under flera år, vilket gjorde att de tog löpande beslut om att investera mer och mer i skyddande åtgärder. Hans Fredrik Helldahl beskriver att processen till stor del drivits nerifrån, där personalen som jobbar på projekten signalerat om problemen och om att åtgärder behövde vidtas.

– Det är stora värden som stjäls. Allt från handhållna maskiner till markvibratorer och andra större maskiner. Vi såg också hur brottslingarna arbetade mer systematiskt, exempelvis genom att göra återkommande inbrott på samma plats när vi ersatt de stulna verktygen med nya, säger Hans Fredrik Helldahl.

Det är stora värden som stjäls
Hans Fredrik Helldahl, regionchef Skanska

De kostnader som brotten orsaker är många. Det är värdet på det som stjäls, utgifterna för att skydda sig, men också tiden för att hantera brott.

– Tid är pengar. Det tar väldigt mycket tid att hantera ett inbrott. Både för våra tjänstemän, och för våra yrkespersoner som kommer till jobbet och inte har de maskiner och verktyg de behöver för att utföra sitt arbete, säger Hans-Fredrik Helldahl.

På Skanska är ambitionen att anmäla alla brott som begås. Det är dels en principfråga, dels en fråga om att få in brotten i statistiken så att de kan följas upp. Samtidigt är det sällan som anmälan leder någonvart.

– Jag har förståelse för att Polisen behöver göra prioriteringar och att våra ärenden inte alltid hamnar högst upp. Jag tror också att det finns ett visst mörkertal inom vår organisation, där inte allt anmäls. Det tar tid att anmäla och självriskerna är höga så det kan vara svårt för medarbetaren att se vinsten. Men vi pratar om det och försöker se till att allt anmäls, säger Hans-Fredrik Helldahl.

Brottslighet
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist