NYHET8 juni 2022

Boden lyfter sig ännu högre

Bodens kommun är den klart starkast lysande stjärnan i Norrbotten vad gäller lokalt företagsklimat. En av de kommuner i Sverige som klättrat mest de senaste tio åren och 2022 når de ett viktigt uppsatt mål, ett sammanfattande omdöme på över 4,0.

”Vi jobbar målmedvetet med att lyfta in företagens förutsättningar. Det här är inte en fråga för näringslivskontoret utan alla jobbar tillsammans, det är ett långsiktigt målmedvetet arbete”, säger Mats Berg, kommun- och näringslivschef i en och samma person i Boden.Foto: Mats Engfors / Fotographic

Företagarfrågor är inte en fråga för näringslivet utan för alla, och Mats menar att de är väldigt duktiga på att jobba över bolags- och förvaltningsgränserna i Bodens kommun. Han lyfter det långsiktiga arbetet och målet att få betyg på över 4,0 som en viktig ledstjärna i arbetet. Och han kan inte annat än vara väldigt nöjd, just nu, med fina 4,1 i betyg.

– Betyget är egentligen mer intressant än placeringen, som är i relation till vad de andra kommunerna gör också. Fina betyg från företagarna är viktigare, säger Mats.

Betygen på frågorna kring information, attityder och bemötande ligger högt, mellan 0,8 och 1,0 över snittet i Sverige.

– Vi har inte beröringsskräck här - vi vågar möta och bemöta företagare. Vi är lösningsfokuserade, försöker alltid hitta lösningar inom de ramar och regelverk som finns. Varför-frågan är viktigast. Varför gör vi det här? Jo, för att hjälpa till.

Det handlar om att utmana och hitta nya lösningar. Ramverk för lagar och regler ger ändå ett visst spelrum menar Mats som förordar flexibilitet och lösningsorienterade initiativ. Man behöver inte alltid hålla sig strikt i mitten och spela säkert, utan även utmana på kanten av ramen.

– Vi har ett ledarskap i kommunen där vi stödjer våra handläggare att vara modiga. Vi har en organisation där vi vill varandra väl. Ibland hittar man inte lösningen men då har vi ändå visat att vi försökt, säger Mats.

Utbyt erfarenheter

Boden har tidigare gått Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för kommuner men på grund av pandemin blev det lite ”rumphugget”, det gick inte att träffas och träffa andra ”fadderkommuner” som det var tänkt. Just mötet och kunskapsutbyte är ofta vägen till att utvecklas.

– Det är väl tipset till andra kommuner som vill lyckas; sitt ner och utbyt erfarenheter med varandra. Samarbeten och hjälpsamhet mellan kommuner är bra, däremot måste själva myndighetsutövningen ändå skötas av varje kommun. Man måste rent praktiskt göra rätt saker också.

Nu när målet med ett sammanfattande omdöme över 4,0 är uppnått gäller det att sätta nya mål menar Mats. Det håller även Rikard Mattson med om, företagare i restaurangbranschen i Boden, men också verksamhetsledare i Företagarna:

– Även om det har blivit väldigt mycket bättre de senaste åren så har kommunen inte satt sig ner och blivit nöjd, man tar små kliv framåt hela tiden tycker jag. Och kommunen jobbar inte bara tillsammans med företagare utan också med byföreningar och organisationer.

Fler företrädare

Just att hitta fler företrädare som jobbar med företagarfrågorna innebär att känselspröten för kommunen är fler och med större variation än bara kommunens tjänstemän.

– Det kan vara lättare att prata med en representant i byaföreningen om man är arg eller missnöjd på kommunen av någon anledning, än att vända sig till en tjänsteperson. Det tror jag är en viktig skillnad mot andra kommuner – att kommunen jobbar med företagarfrågor väldigt brett, säger Rikard.

Det innebär att kontakten med kommunen ofta är ”snabb och mänsklig” säger han.

Rikard lyfter också ledningen i kommunen som en viktig faktor till ett bättre företagarvänligt klimat i kommunen.

– Ska man som handläggare vara flexibel och smidig istället för att följa paragrafer ordagrant då måste man ju ha fått det mandatet från sina chefer. De som får skäll för egna tolkningar och lösningar på kanten lär ju inte göra det igen.

Förbättringspotential finns

Att det finns förbättringspotential sticker inte Rikard under stol med.

– Boden har ju en tradition av stora arbetsgivare som myndigheter och sjukhus, det märks då nyföretagandet fortfarande är på ganska låg nivå. Där kunde vi bli bättre, sänka tröskeln för att etablera sig här, med mötesplatser och att lyfta förmågan att berömma det som är bra.

Just nu är det mycket medialt fokus på H2 Green Steel, men förhoppningen och målet är att många småföretagare här också ska få ta del av den satsningen.

– Oavsett man är ensamföretagare eller har 40 anställda ska man kunna lyftas fram och synas som företagare. Vi är nog lite dåliga överlag med det häruppe, säger Rikard.

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist