NYHET29 juni 2023

Bodens politiker får inte bli för ivriga

Utvecklingen för det politiska styret i Boden går bra. De senaste sex åren har Bodens kommun förbättrat sin placering i vår företagsklimatranking och i det senaste valet fick Socialdemokraterna nästan egen majoritet i kommunfullmäktige. Nu är det viktigt att den politiska ledningen håller huvudet kallt och fokuserar på vad som har gjort att de lokala företagen uppskattat kommunens näringslivsarbete.

”Om politikerna får en övertro på sin egen förmåga och därmed blir lite väl handlingskraftiga och vill detaljstyra arbetet med företagsklimatet, då är risken att de river ner vad de tidigare har lyckats bygga upp”, skriver Hans Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Norrbotten.

Boden är den kommun i Norrbotten som nästan alltid lyfts fram när företagsklimatet kommer på tal. Det kan verka tjatigt, men det går inte att göra annat än att lyfta på hatten till en kommun som år 2014 låg på plats 274 och tagit sig upp till plats 44 i fjolårets ranking. Det är inget annat än en bedrift.

Att kommunen har klättrat de senaste sex åren är en tydlig indikation på att kommunen har gjort rätt saker. Även det sammanfattande omdömet i årets enkätundersökning fortsätter att öka, om än marginellt.

Framgångskänslorna har bevisligen också nått kommunpolitikerna i Boden. Vår enkätundersökning om företagsklimatet skickas ut både till företagare och politiker och svaren från respektive grupp redovisas bredvid varandra. Den enda fråga där företagarna och politikerna sätter samma betyg rör frågan om vägnät, tåg- och flygförbindelser – en fråga som till ganska stor del påverkas av beslut som fattas utanför kommunen. I nästan alla andra frågor är politikerna betydligt mer generösa än företagen när det kommer till att betygsätta kommunens arbete.

När det kommer till frågor som kommunens service och bemötande sätter företagen betyget 4,1 och politikerna 5,3. Det viktiga betyget sammanfattande omdöme får 4,1 av företagen, men 5,2 av politikerna. Och när det gäller kommunpolitikernas attityder noterar vi också stora skillnader mellan svaren.

Att politikerna är nöjda med sina insatser kring företagsklimatet är högst förståeligt och det ska de vara. Det ligger dock i farans riktning att politikerna får en övertro på sin egen förmåga och därmed blir lite väl handlingskraftiga och vill detaljstyra arbetet med företagsklimatet. Risken är då att de river ner vad de tidigare har lyckats bygga upp. Här krävs återhållsamhet.

Sommar och semestertider brukar sägas vara en tid för reflektion och eftertanke. Jag hoppas att Bodens kommunpolitiker ägnar en del av den tiden till att just fundera igenom vad det är som har gjort att utvecklingen har varit så positiv. Boden har stor potential att fortsätta klättra i rankingen mot den absoluta toppen, men då gäller det också att vara tålmodig.

Hans Andersson, regionchef, Svenskt Näringsliv Norrbotten

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist