NYHET8 december 2022

Dialog och lyhördhet ger resultat för Överkalix kommun

Överkalix kommun klättrar i Svenskt Näringslivs företagsranking. Från plats 287 till 244 sedan i fjol. Kommunstyrelsens ordförande, Niclas Hökfors (S) menar att det är ett långsiktigt och träget arbete som ligger bakom förbättringen. Nyckeln till framgång heter dialog och förståelse. ”Vi vill kratta manegen för företagare, så att man vet vilka spelregler som gäller på sikt, så inte politiker är inne och petar hit och dit”, säger han.

Foto: MostPhotos

Överkalix kommun har arbetat länge med att förbättra dialogen mellan företag och kommun, och som ett led i detta även genomfört SKR:s utbildning ”Förenkla - helt enkelt”. Målet är att skapa ett tillitsfullt och långsiktigt samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet. Det sker genom att utveckla kontakterna med företagare och genom bra interna samarbeten. I slutänden skapar det en större förståelse för företagens behov och villkor.

Niclas Hökfors
Foto: Privat

Svenskt Näringslivs ranking är ett sätt att mäta framgången med ambitionerna. Niclas Hökfors menar att det finns flera tydliga faktorer som är avgörande.

– Jag tror det beror på ett långsiktigt, konsekvent och strukturerat arbete. Vi har haft dialog med företagarna och lyssnat på dem och deras behov, framför allt gällande upphandlingsprocesserna.

Niclas Hökfors har själv varit företagare i 25 år, med egen redovisningsbyrå. Han menar att det innebär en fördel när det gäller förståelsen för företagarna och deras villkor.

–  Det gäller hela tiden att träffas, prata och förstå. Kommunens tjänstemän behöver förstå företagarnas villkor, men även tvärtom – att företagarna förstår kommunens villkor och de lagar och regler vi behöver förhålla oss till.

–  När det gäller upphandlingar måste så många lokala företagare som möjligt få chansen att vara med och räkna på en upphandling, även om vi givetvis måste förhålla oss till reglerna.

Framtiden för Överkalix kommun ser ljus ut. Intresset för att flytta till området ökar, bland annat i takt med att fler människor från Europa söker en annorlunda tillvaro, bort från storstadens buller och trafik. Suget efter orörd natur och ett lättillgängligt friluftsliv är stort.

– Vi upplever att fler människor från europeiska länder bosätter sig här. De vill bort från trängseln; det finns en attraktivitet i det glesa. Och eftersom vår infrastruktur är dimensionerad för en större befolkning, efter tidigare utflyttningar, så är det ganska lätt att öka på kapaciteten utan större kostnader.

Möjligheterna för expansion är många och det finns redan idag ett stort behov av arbetskraft i kommunen. Företagen spelar en viktig roll i utvecklingen, och målet för Niclas Hökfors och Överkalix kommun är samma som under pandemin – att hålla i och hålla ut.

–  Vi fortsätter på inslagen bana med dialog och lyhördhet. Och att försöka skapa så bra villkor som möjligt för företagen.

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist