Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET14 oktober 2021

Elen slut på Norrlandskusten

Ett flertal stora industrietableringar som nu planeras i Norrland innebär enorma möjligheter för vår del av landet. Samtidigt sätter de ljuset på flera stora utmaningar som det svenska näringslivet står inför. 

Mats Andersson och Hans Andersson.

En av dem handlar om elförsörjningen. När vi får höra att ”elen är slut på Norrlandskusten”, är det ett reellt problem för svenska företag, här och nu. Även om påståendet inte stämmer – elen kommer inte att ”ta slut” – så är det en allvarlig signal. Elpriserna pressas upp och stabiliteten i elsystemet utmanas. Detta blir en effektiv broms för investeringar som är nödvändiga både för att skapa nya arbeten och för klimatomställningen. 

Vi har en lång vana av att kunna se god tillgång på el som en möjliggörare för utveckling och välstånd. När Svenskt Näringsliv i vår Elbarometer har ställt frågor till näringslivschefer runt om i landet kring hur de ser på elförsörjningen får vi tydliga varningssignaler och tecken på oro. Företagsinvesteringar stoppas redan i dag på grund av elbrist. Det finns en stor risk att denna situation kommer att förvärras när trycket på elförsörjningen i Norrland ökar. Fullt utbyggd beräknas LKAB:s satsning på klimatomställning innebära en elanvändning som motsvarar hela Danmarks. I dag hör vi allt oftare att tillgången på el snarare är ett hinder än en möjlighet. Att elen räcker till de stora industriprojekten är inte nog – hela Norrland måste ges möjlighet att utvecklas och ställa om. Annars kommer våra företag att tappa i internationell konkurrenskraft.

Utöver tillgången på el spelar också frågan om tillståndshantering en central roll i när det gäller förutsättningarna för tillväxt, utveckling och omställning. I det norrländska näringslivet finns stora möjligheter till utveckling och bidrag till den globala omställningen. Allt för ofta fördröjer oförutsebara tillståndsprocesser viktiga investeringar – eller till och med driver dem ut ur landet. 

Det är nu viktigt att våra politiker i norr inte slår sig till ro och tänker att de stora industriprojekten ensamma är garanten för Norrlands utveckling. Pressen mot politiken på riksnivå måste öka för att hela vår del av landet ska få rimliga möjligheter att utvecklas.

Hans Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Norrbotten

Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Västerbotten

Elförsörjning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist