NYHET8 november 2022

Elnätskapacitet avgörande för omställning

En förutsättning för att möjliggöra en övergång till elfordon är att det finns tillräckligt utbyggd laddinfrastruktur. Anders Svonni på kWatt säger att påståendet om att det inte går att köra elbil i Norrland är en av drivkrafterna bakom bolagets satsning att bygga snabbladdare i Norrbotten.

”Det är kapaciteten i elnäten som avgör var någonstans det är möjligt att etablera en snabbladdare”, säger Anders Svonni.

Trafikverket har ett uppdrag att besluta om utbetalning av statligt stöd för utbyggnad av publika laddstationer där det ska vara möjligt att snabbladda elfordon. Dessa ska byggas i anslutning till större vägar och syftet med satsningen är att säkerställa en grundläggande tillgång till laddinfrastruktur för snabbladdning i hela landet.

Anders Svonni är ordförande för bolaget kWatt som bland annat bygger snabbladdare. De ser som sin uppgift att möjliggöra för en omställning till elbilar också i norra Sverige. Huvudkontoret ligger i Kiruna men elbilsladdare monteras över hela länet. De har i nuläget sju färdigställda laddmackar och planerar att vara färdiga med 13 ytterligare tills nästa sommar.

– I nuläget är det inte möjligt att bygga laddare i Norrbotten utan statligt stöd. Detta beror på att vi verkligen jobbar i glesbygd och kommer stå med långa abonnemangskostnader och dessutom behöver garantera att våra laddstationer alltid fungerar. Sådant kostar mycket pengar. Så här i början kommer vi kanske bara att ha ett par laddningar i veckan på vissa stationer, men att de byggs är en förutsättning för att omställningen ska kunna äga rum. Om jag fick önska tror jag att det skulle vara klokt med någon form av driftstöd för laddstationer ute på landsbygden, säger han.  

Elnätets kapacitet den stora utmaningen

Vid sidan av finansiering och markupplåtelse är den stora utmaningen för utbyggnad av elbilsladdare att det lokala elnätet måste kunna leverera den effekt som krävs, särskilt när det gäller höga effekter. 

– Det är kapaciteten i elnäten som avgör var någonstans det är möjligt att etablera en snabbladdare. säger han. Vi har under hösten fått besked om att det inte går att få fram ström till tre planerade platser, nämligen Abisko, Tärendö och Karesuando. Sådant ställer naturligtvis till det lite grann. Men vi väljer att inte fokusera på problemen, utan istället lägga vår energi på de platser där det för tillfället går att bygga. Det andra kommer lösa sig med tiden, det är jag övertygad om.

Elektrifieringen av vägtrafiken tar fart

Nils Paul
Foto: Sören Andersson

Det sker en allt snabbare elektrifiering av transporterna på väg såväl i Sverige som i EU. I dag står elbilar för cirka en tredjedel av nybilsförsäljningen och även antalet lastbilar och bussar med eldrift ökar. Från år 2035 väntas EU besluta om att endast tillåta nyförsäljning av nollutsläppsfordon. Sammantaget är det viktigt att även laddinfrastrukturen utvecklas.   

– Efterfrågan på laddstationer kommer givetvis att öka i hela landet. Vi kommer nog att se allt fler nya aktörer som erbjuder laddstationer, till exempel restauranger längs med våra vägar. För att möjliggöra fortsatt elektrifiering av transporter är givetvis elförsörjningen också av helt central betydelse, säger Nils Paul, expert infrastruktur på Svenskt Näringsliv.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist