LogoLogo
LogoLogo
NYHET30 oktober 2020

”Ett arbete som inte får stanna av”  

Övertorneå har påbörjat en resa för ett bättre företagsklimat. I år landar kommunen på plats 162 när Svenskt Näringsliv mäter företagsklimatet i landet, vilket är en förbättring med hela 45 platser jämfört med föregående år.  

Anna Andersson
”Jag tror inte att det finns någon enkel lösning, utan det krävs ett långt och medvetet arbete. Ett bra företagsklimat är dock någonting vi måste arbeta för tillsammans”, säger Anna Andersson. 

År 2015 låg Övertorneå kommun på plats 275 och åren dessförinnan hade kommunen också varit i den absoluta botten när de lokala företagen betygsatte företagsklimatet. Sedan dess har någonting hänt. 

Det senaste årets förbättring grundar sig inte minst på att det offentligas attityder till företagen betygsätts högre. Såväl kommunpolitikernas som tjänstemännens attityder får ett högre betyg, liksom kommunens service och bemötande. Dessutom anser företagen att konkurrens från kommunens verksamheter har förbättrats.  

Anna Andersson är tillförordnad kommundirektör för Övertorneå kommun och har en bakgrund som tillväxtstrateg i samma kommun. Hon är alltså en av dem som har haft ett finger med i spelet när kommunen har arbetat för att förbättra sitt företagsklimat.  

Om något ska få effekt i en kommunverksamhet är det avgörande att alla jobbar mot samma mål. 
Anna Andersson, tf kommundirektör, Övertorneå kommun

– Kommunpolitikerna har beslutat att företagen ska prioriteras. Sedan 2018 har kommundirektören tillsammans med den politiska ledningen regelbundet gjort företagsbesök i så många branscher som möjligt för att lyssna in hur kommunen kan underlätta för företagen, men också för att få en möjlighet att berätta för kommuninvånarna om våra kämpande företag och deras betydelse för kommunen. Det är nog en av förklaringarna till att företagen upplever en attitydförändring.  

Kommunen fick möjlighet att satsa helhjärtat på näringslivet 

Övertorneå var en av 39 landsbygdskommuner som fick del av medel från Tillväxtverket, som bland annat syftade till att främja lokal småskalig näringslivsutveckling. Anna Andersson berättar att detta var en viktig injektion i kommunens arbete med näringslivsfrågor.  

– Genom att kommunen fick del av dessa medel gavs möjlighet att anställa några personer som helhjärtat kunde arbeta med dessa frågor. Det gav oss också möjlighet att kunna arbeta med kompetenshöjande insatser för företagen liksom destinationsutveckling tillsammans med Heart of Lapland, vilket är väldigt viktigt för kommunen, säger hon.   

Anna Andersson är tydlig med att arbetet för ett bättre företagsklimat är ett arbete som inte får stanna av.  

– Jag tror inte att det finns någon enkel lösning, utan det krävs ett långt och medvetet arbete. Ett bra företagsklimat är dock någonting vi måste arbeta för tillsammans. Det är inte bara kommunledningens ansvar. Det gäller alltifrån den som klipper kommunens gräsmattor till kommundirektören. Bidrar alla till att skapa en bättre kommun kommer vi också att nå fram till en situation där företagen trivs bättre. 

Hela organisationen måste förstå betydelsen av företagsklimatet 

Övertorneås kommunstyrelse har beslutat att det är kommundirektören som har det primära ansvaret att arbeta gentemot företagen för att skapa ett bättre företagsklimat. Anna Andersson säger att detta är ett arbete som inte får någon större effekt om det inte ger avtryck i hela kommunorganisationen.  

– Om något ska få effekt i en kommunverksamhet är det avgörande att alla jobbar mot samma mål. Därför gör vi regelbundna informationsinsatser mot såväl kommunpolitiker som tjänstemän om betydelsen av våra lokala företag. När fler förstår betydelsen av företagen kommer fler också att arbeta för att underlätta för dem.  

”Övertorneå förstår vad det handlar om”  

Hans Andersson
Hans Andersson
Foto: Ernst Henry Photography AB

Hans Andersson, regionchef för Svenskt Näringsliv Norrbotten, tycker det är betryggande hur kommundirektören resonerar om företagsklimatet. ”Det är tydligt att kommunen förstår vad det handlar om”, säger han.  

– Det som jag tror kan vara en av de stora utmaningarna när en kommun vill förbättra sitt företagsklimat är att det kan behövas en stor omställning av hela kommunens arbetssätt. Det i sig kan vara en svårighet. Anna Anderssons kommentarer visar att hon är fullt medveten om att det är hela kommunorganisation som tillsammans skapar ett bättre företagsklimat, vilket är väldigt positivt säger han.  

– Det ska bli roligt att se vart Övertorneå tar vägen på sin resa med att förbättra företagsklimatet. Kommunens inställning är lovande, avslutar Hans Andersson.    

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist