Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET16 november 2020

Fällknivens satsning stoppas av länsstyrelsen  

Den kungliga hovleverantören Fällkniven i Boden vill göra en tillbyggnad för att expandera verksamheten, men länsstyrelsen säger nej till företagets förslag. ”Jag vill tillverka knivar, inte lägga min energi på sådant här”, säger ägaren Peter Hjortberger.  

Sedan 1984 har Fällkniven bedrivit sin verksamhet i Boden och drivs fortfarande av grundaren Peter Hjortberger. Knivtillverkningen sker på A8, den tidigare garnisonen i Boden. Valet av plats passar bra, då just försvarsmakter är en storkund, inte bara i Sverige utan även i bland annat USA, Kanada, Ryssland, Nederländerna och Norge är Fällknivens produkter populära bland militärer.  

I en tid när det är svårt för många företag går Fällkniven mot strömmen. Företaget vill investera och öka produktionen, men för att möjliggöra detta krävs att verksamheten byggs ut.  

”Vi är helt enkelt för trångbodda och riskerar att hindras från att växa. Faller vår möjlighet att växa på detta är det klart att det finns risk att man tappar sugen”, säger Peter Hjortberger. 

– Jag vill skala upp produktionen, men för att det ska vara möjligt måste jag nyanställa. Och för att det ska fungera krävs det att jag bygger ut. Tyvärr har jag stött på patrull hos länsstyrelsen, säger Peter Hjortberger. 

Länsstyrelsen har satt sig på tvären  

Den gamla garnisonen är K-märkt, vilket Peter Hjortberger var väl medveten om när han beslutade att förlägga sin verksamhet där. Därför har han ritat och sökt tillstånd för att bygga en fastighet om 450 kvadratmeter i tidstypisk stil, med syfte att det ska harmoniera med den omgivande bebyggelsen.  

– Det vi vill är att det ska se ut som att det är en originalbyggnad genom att den har samma typ av exteriör som den äldre byggnaden. Vi har dessutom köpt grannfastigheten för att bygget ska gå enklare, så det är väldigt bekymmersamt att det fastnat här.  

Han berättar om att han, tillsammans med kommunen och länsstyrelsen hade ett möte om ärendet i somras och att det då inte vädrades några kritiska synpunkter. Nu anser dock länsstyrelsen att byggnaden både måste vara kortare och nocken lägre.  

– Måste jag bygga på det sättet faller poängen med hela utbyggnaden. Det skulle göra att jag endast kan bygga ett våningsplan och därmed endast får 225 kvadratmeter ytterligare. Under den närmsta treårsperioden kommer vi att behöva 500 kvadratmeter ytterligare med tanke på i vilken takt företaget växer. Att bygga som länsstyrelsen vill blir både dyrt och fyller inte syftet.  

För några år sedan, när Fällkniven byggde en lagerbyggnad i tidsenlig stil, var det inga svårigheter.   

– Då var det bara positiva budskap från länsstyrelsen och många som kommer förbi kan inte ens urskilja att det är en tillbyggnad, säger Peter Hjortberger.  

”Detta kostar både energi och pengar”  

Peter Hjortberger säger att denna process både kräver energi och pengar.  

– Det är en satsning i tiomiljonersklassen, vilket är stort för ett företag som vårt. Dessutom behöver vi nu ta ytterligare hjälp av arkitekter. Det är inte det här jag vill lägga mitt fokus på. Jag vill lägga min energi på att tillverka knivar till våra kunder och fortsätta bygga vårt varumärke världen över, säger han.  

Han berättar att han tycker att det är märkligt att länsstyrelsen från den ena dagen till den andra kan komma med helt olika synpunkter.  

– Det är märkligt att länsstyrelsen kan fungera på det här sättet. Jag kan förstå att länsstyrelsen skulle bromsa bygget om jag skulle göra en vanlig plåtlåda, vilket både vore billigare och enklare. Men detta är ju en arkitektritad fastighet i tidstypisk stil, som jag tagit fram för att möjliggöra en nybyggnation. Trots det är det stopp.  

Peter Hjortberger berättar att han hade hoppats kunna påbörja byggnationen redan under våren, men tror inte längre att det är möjligt.  

– Vi är helt enkelt för trångbodda och riskerar att hindras från att växa. Faller vår möjlighet att växa på detta är det klart att det finns risk att man tappar sugen, avslutar han. 

”Märkligt resonemang från länsstyrelsen”  

Claes Nordmark
Foto: Mats Engfors / Fotographic

Claes Nordmark (S) är kommunstyrelsens ordförande i Boden. Han är förundrad över hur länsstyrelsen resonerar.  

– I somras var det positiva besked, men nu är tonen en helt annan. Detta är heller inte första gången Fällkniven bygger ut, så jag har ärligt talat svårt att förstå vad problemet är, inte minst när Peter Hjortberger har tagit fram ett förslag som verkligen passar in i den övriga miljön.  

– Fällkniven är ett företag som sätter Boden på världskartan, men det är också en viktig arbetsgivare. Som kommunalråd är det svårt att sitta stilla när ett företag hindras att investera och nyanställa i en tid som denna, säger Claes Nordmark.  

Länsstyrelsen svarar direkt  

– Det handlar om att bygga om/till en byggnad som omfattas av Kulturmiljölagen. Länsstyrelsen har varit lösningsinriktad i sin bedömning och lämnat ett förslag som ska göra det möjligt för företaget att förbättra tillbyggnadsförslaget och kommunen att komma vidare i sitt arbete med att upprätta en detaljplan utan att det strider mot kulturmiljölagen, säger Willy Sundling, chef samhällsplanering och kulturmiljö vid Länsstyrelsen i Norrbottens län. 

Hans Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Norrbotten, tycker att Fällknivens situation är olycklig.  

– Detta är ett typexempel på när ett företags investeringar bromsas. Trots att företaget försökt göra ett byggnadsförslag som harmonierar med omgivningen får det en rejäl backning, även om det från början lät positivt. Särskilt i dessa tider är det extra viktigt att vårda de företag som faktiskt kan och vågar investera, säger Hans Andersson. 

RegelkrångelLokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist