NYHET17 januari 2022

Förbättra tillämpningen – inte lagen

Torsdag den 13 januari sa Mark- och miljödomstolen nej till Naturvårdsverkets krav på att helt och hållet återkalla Kanuis Irons tillstånd för gruvbrytning. Kaunis Irons får fortsätta med sin nuvarande verksamhet, men eventuella produktionsökningar begränsas. 

”Det har tagit alldeles för lång tid, vi har haft svårt att rekrytera personal och det har tagit hårt på Pajala och dess invånare. Men nu har vi fått en dom som är oerhört viktig för svensk industri och gruvnäringens möjlighet att utvecklas i Sverige. Utifrån det perspektivet har det varit värt all tid, resurser och oro som processen skapat”. Det säger Klas Dagertun som är vd på Kaunis Iron i Pajala. Foto: Kaunis Iron

Tillståndsprocessen handlar om miljöbalken som inte är en absolut lag, utan ger utrymme för tolkningar. I bedömningarna ska bland annat sociala, kulturella och miljömässiga aspekter vägas samman. 

– Många kritiserar miljöbalken och tycker den är otydlig och felaktigt formulerad. Jag ser inte lagstiftningen som ett problem, utan det är tillämpningen. Det är för mycket fokus på bevarandet. Ingen myndighet tar ett samhällsperspektiv och ser till helheten, säger Klas Dagertun. 

Pajala kommun har 6 000 invånare varav 2 700 är i arbetsför ålder. 550 av dem arbetar hos Kanuis Irons. I jämförelse med Stockholmsområdet motsvarar det ett företag med 150 000 anställda. Under sina fyra år på plats har Klas Dagertun insett hur viktig verksamheten är för Tornedalen. Han hoppas att domen idag är ett tecken på att det finns ett visst förändrat synsätt hos staten. 

– Jag anser att man behöver tydliggöra myndigheternas olika roller och uppdrag i regleringsbreven. Att Länsstyrelsen får ett tydligt uppdrag att inte bara fokusera på miljö utan också beakta samhället, dess invånare och deras sociala behov. På sidan 152-155 i domen för Mark- och miljödomstolen förs ett resonemang om skälen till domstolens domslut som jag tycker är bra. Det handlar om Länsstyrelsens roll, att kunna förlita sig på rättssäkerheten och det samhällsekonomiska perspektivet som tillgodoser allmänna intressen, säger Klas Dagertun. 

2010 beviljades tillstånd till gruvverksamhet i Kanunisvaara. 2018 ansökte Naturvårdsverket om att tillståndet skulle återkallas. Det är alltså den förhandlingen som dom nu fallit i. Fyra år senare. 

– Tidsaspekten har varit jättetuff och påverkat oss mycket. Framför allt vad gäller kompetensförsörjning. Att ta ett jobb hos oss innebär ofta en flytt hit och då behövs ett boende, kanske lån på banken och det är inte lätt när man inte vet om ens arbetsgivare kommer finnas kvar eller inte.  

Nu väntar nästa domstolsförhandling för Kanuis Iron som 2019 lämnade in en ansökan om fortsatt och utökad gruvverksamhet vid Tapuli, Palotieva och Sahaavara. 

– Processen har skjutits från i höstas till januari och nu har de lovat att kommunicera en ny tidsplan denna månad. Jag hoppas det sker så snart som möjligt, det viktigaste för oss, våra medarbetare och Pajala kommun är att få förutsättningar för en långsiktig gruvnäring. 

Tillstånd
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist