Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET8 december 2020

Fortsatt ansträngd situation för företag i Norrbotten 

Coronakrisen fortsätter att påverka företag i Norrbotten, uppger de svarande i Svenskt Näringslivs företagarpanel. Närmare 44 procent av de svarande företagen har en lägre produktion/försäljningsvolym jämfört med för sex månader sedan.  

”Det är avgörande att fortsätta fokusera på att inga fler företag ska behöva slås ut”, säger Hans Andersson. 
Foto: Ernst Henry Photography AB

Det går fortfarande tungt för många företag i Norrbotten, som en följd av coronakrisen. 56 procent av de svarande företagen inom handel och transport uppger att de har en lägre försäljningsvolym än för sex månader sedan. Inom tjänstesektorn har det skett en minskning med närmare 44 procent.  

Av de företag som har svarat att de upplever finansiering- eller likviditetsproblem (44 procent av de svarande) uppger hela 65 procent av dessa att de inte klarar sig mer än sex månader utan kapitaltillskott om den pågående pandemin fortsätter och inga nya/kraftigare stödåtgärder sjösätts. 13 procent av dessa uppger att de endast klarar sig i ytterligare två månader.   

– Det är tydligt att vissa branscher har drabbats väldigt hårt medan andra har klarat sig bättre. Som företagarpanelen visar skulle många företag gå under om stöden försvann och krisen fortsätter. Det måste tas på allvar. Trots att det går bra för många branscher i länet får inte de hårdast drabbade branscherna glömmas bort, säger Hans Andersson, regionchef för Svenskt Näringsliv Norrbotten.  

Jämfört med för sex månader sedan uppger närmare 34 procent av de svarande företagen i länet att investeringarna har minskat. Lika stor andel uppger att de har behövt minska sin personalstyrka. Jämfört med ett år sedan är det 85 000 fler arbetslösa i dag, varav cirka 8 500 personer är inskrivna arbetslösa i Norrbotten. Även i länet syns en ökning av antalet inskrivna arbetslösa från förra året.  

– Det är avgörande att fortsätta fokusera på att inga fler företag ska behöva slås ut. Det kommer att ta lång tid innan alla personer som blivit arbetslösa under krisen åter har ett jobb att gå till. Det är för det första en personlig kris för många människor, men innebär också en stor kostnad för samhället, avslutar Hans Andersson.   

Konjunktur - Sveriges ekonomiska lägeföretagarpanelenNorrbotten
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist