LogoLogo
LogoLogo
NYHET9 oktober 2020

Fortsatt resa uppåt för Arjeplog

För första gången någonsin hamnar Arjeplogs kommun på topp 100 i Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat. Kommunen klättrar från plats 165 till 88. Isak Utsi, nytillträdd kommunstyrelseordförande, säger att det är viktigt för honom att besöka och lära känna de lokala företagarna tidigt i hans nya roll.

Arjeplog
Lotta Lestander, vd på näringslivsbolaget Argentis, tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Isak Utsi (S).

När kommunstyrelsens ordförande Isak Utsi (S) får frågan om vad som ligger till grund för kommunens förbättring med hela 77 rankingplaceringar hänvisar han till de som har arbetat före honom. Isak Utsi har när rankingen presenterats endast haft uppdraget någon vecka och kommer senast från Luleå Business Region.

– Man kan väl börja med att konstatera att Arjeplog är en företagsam kommun. Vi är helt klart beroende av de lokala företagen och eldsjälarna i näringslivet, vilka skapar jobb och i förlängningen skatteintäkter till kommunen som vi kan använda till vård, skola och omsorg, säger han.

”Vi drar nytta av litenheten”

Isak Utsi berättar att Arjeplog drar nytta av kommunens geografi istället för att se det som ett hinder.

– Arjeplog är en relativt liten kommun, om än inte till ytan. Det gör att den lilla kommunorganisation vi har möjliggör en annan närhet mellan tjänstemän, kommunpolitiker och företag. Det är ”kortare rör” här än i en stor kommun, vilket vi försöker dra nytta av. 

En liten kommun kan också erbjuda kortare vägar till rätt person säger Isak Utsi, vilket har varit ett viktigt fokus när kommunen arbetat med att utveckla service och kontakt mot företag och medborgare. Målsättningen är att det ska finnas en väg in i kommunen, att det endast ska krävas att företagaren ringer ett telefonnummer och därefter får hjälp att komma rätt.

– Det är alltid en balansgång för en kommun att vara både myndighetsutövare och rådgivare. Vi jobbar mycket för att ha en lokal samverkan och min bild är att vi har företagare som inleder en dialog om de tycker att något är fel.

Det är just när det kommer till kommunens service och bemötande som kommunen har gjort sin största förbättring sedan föregående år och klättrar hela 83 platser.

”Arbetet är väl aldrig klart”

När den nytillträdda kommunstyrelseordföranden blickar framåt säger han att arbetet med att skapa ett bättre företagsklimat aldrig blir klart. Under hösten pågår ett utvecklingsarbete i kommun som syftar till att fortsätta utveckla service och vägledning generellt. Målsättningen är att det ska vara enkelt att förstå varför kommun fattar vissa beslut och vad en företagare ska göra för att få ett annat besked.

Isak Utsi ser ett konkret utvecklingsområde som han vill ta tag i.

– Det är en konst för en liten kommun att hantera större förfrågningar och projekt från näringslivet, exempelvis större exploateringar eller etableringar. Vi behöver trots en liten organisation vara bra på att guida företagen och sätta samman rätt personer i rätt fas under processens gång. Det är ett område vi kommer att satsa på tillsammans med vårt näringslivsbolag Argentis, avslutar Isak Utsi.

Utvecklingsresa tillsammans med Argentis

Kommunen har tillsammans med näringslivsbolaget Argentis, i vilket kommunen är en av fyra delägare, startat en resa för att försöka skapa ett bättre företagsklimat. Genom att jobba hands-on, i nära dialog med näringslivet samt med möjligheten att skräddarsy stöd utifrån företagens specifika behov.
– Årets ranking känns som en signal på att vi är på rätt spår. Vilket känns otroligt motiverande för det fortsatta arbetet framåt, menar Lotta Lestander, vd på Argentis.

Årets ranking känns som en signal på att vi är på rätt spår. Vilket känns otroligt motiverande för det fortsatta arbetet framåt, menar Lotta Lestander, vd på Argentis.
Lotta Lestander
Vd på näringslivsbolaget Argentis.

Argentis har ett brett uppdrag och jobbar med alla typer av företag i alla typer av branscher. Näringslivsbolaget har också aktivt jobbat för att bli mer tillgängliga och med fokus försöka fånga upp och i möjligaste mån tillmötesgå behov och önskemål.
Arbetet med att förbättra företagsklimatet i Arjeplog fortsätter, men rankingen är ett tydligt tecken på att kommunens tjänstemän, politiker, Argentis och företagarna själva har ett gott samarbete.

– Ja, det här är en utmärkelse vi får vara stolta över allihop tillsammans, avslutar Lotta Lestander.

”Imponerande resa av Arjeplog”

Hans Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Norrbotten, säger att han är imponerad av Arjeplogs resa uppåt i rankingen och att han tror att den kan fortsätta.

– Inte minst ser vi en rejäl förbättring när det kommer till service och bemötande, vilket är väldigt positivt. En bättre service och bemötande gör det lättare för företagen att verka och investera i kommunen, vilket är bra både för företagen och kommunen i stort.

En bättre service och bemötande gör det lättare för företagen att verka och investera i kommunen, vilket är bra både för företagen och kommunen i stort. 
Hans Andersson
Regionchef, Svenskt Näringsliv Norrbotten.

Han säger också att kommunen visar att det är möjligt att förbättra sitt företagsklimat avsevärt om viljan finns.

– År 2012 låg kommunen på plats 259, i år på plats 88. Det visar att ingenting är förutbestämt när det kommer till företagsklimat. Det ska bli spännande att följa Arjeplogs resa framåt, avslutar Hans Andersson.

Lokalt FöretagsklimatRanking
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist